Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 23

Themabijeenkomst geannuleerd
Helaas is onze geplande Themabijeenkomst van 9 juni over OBA Next niet meer zinvol nu bekend is dat het college van Amsterdam heeft besloten OBA Next een plek te geven in Zuidoost.

Bericht van het stadsdeel Zuid   Deelvervoer op Gustav Mahlerplein  Altijd al willen weten hoe dat nou zit met zo’n deelauto, deelscooter of deelfiets? Kom naar het Gustav Mahlerplein op donderdag 9 juni.

Berichten van Zuidas:
Ontwerp voorplein Kop Zuidas definitief      

De buurt Kop Zuidas krijgt een groene entree: het voorplein. Het ligt in het verlengde van het grotere Hogelandplein en het ontwerp is nu definitief. We starten met de aanleg van het voorplein in het begin van 2023. Denk mee over de naam van het plein  op de Dag van de Bouw. Kom daarom naar de Dag van de Bouw op zaterdag 18 juni 2022 en denk met ons mee. Onze ontwerper vertelt u er die dag alles over op onze centrale plek bij het Hogelandplein.

Zuidasdok krijgt bouwterrein Eduard van Beinumstraat      Aan de Eduard van Beinumstraat richten we een bouwterrein in voor het project Zuidasdok. We hebben dit terrein nodig voor de vernieuwing van station Amsterdam Zuid. Zo gaan we hier onderdelen voorbouwen voor de tweede stationspassage, de Brittenpassage.
OBA NEXT toch niet naar Zuidas      De innovatieve en inspirerende leer- en ontwikkelplek OBA NEXT komt toch niet naar Zuidas. Dit blijkt uit het coalitieakkoord dat het nieuwe gemeentebestuur op 25 mei 2022 presenteerde. De ontwikkeling vindt plaats in stadsdeel Zuidoost.

Nieuwsbrief van bewonersvereniging De Mirandabuurt juni 2022   "Mooi om te vermelden dat onze Bewonersvereniging een erkenning van de gemeente heeft ontvangen als buurtplatform. Dit betekent in elk geval dat wij als buurt een serieuze gespreks-partner zijn. Afgelopen periode heeft de Bewonersvereniging goed contact onderhouden met diverse partijen. Daarom geven we u graag een update over o.a. de ontwikkelingen Kop Zuidas." Lees meer

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 63 juni 2022 met o.a. Maak natuurgebied de Oeverlanden bereikbaar!  Sinds de opheffing van buslijn 69 is natuurgebied de Oeverlanden onbereikbaar geworden vanuit de woonwijken van Nieuw-West. Wie bij de halte bij het natuurgebied (halte Anderlechtlaan) wil uitstappen moet met bus 369 doorreizen naar Schiphol en dan weer terugreizen met bus 397, die wel bij de halte stopt. De petitie vindt u hier.
En, Bruggetje Damloperspad, nog geduld…   ophaalbrug op het Damloperspad is voor fietsers en voetgangers een belangrijke schakel tussen de stadsdelen Oud-Zuid en Nieuw-Zuid en ook van belang voor het rondje Nieuwe Meer. Die brug werd zonder aankondiging en zonder vergunning daarvoor, weggehaald vooruitlopend op het project Zuidasdok. Maar ook Nieuwe fiets/wandel verbinding tussen Badhoevedorp en de Koekoekslaan -Een halfronde boogtunnel voert naar het middelpunt van het voormalige knooppunt en vanwege de hoge geluidschermen heerst hier een betrekkelijke stilte. Dat mogen ze langs de A4 ook doen! De bewoners van Badhoevedorp kunnen zo op een plezierige wijze naar het zuiden fietsen of wandelen.

Uit de vergadering stadsdeelcommissie Zuid van 25 mei 2022          Bij 10c  mondelinge vragen aan het db: Informatie over erotisch centrum voor leden AB is via de dagmail vertuurd. Lid Van Zanten stelde o.a. de volgende vragen over Erotische Centrum. “4. Volgens de beantwoording van het DB dd. 13 december 2021 (zie vraag 1) zal de uiteindelijke voorkeurslocatie aan het college en de raad worden voorgelegd. Na vaststelling van de voorkeurslocatie zal een participatietraject worden doorlopen over de inpassing van het erotisch centrum met alle betrokkenen bij die locatie. Waarom wordt er niet éérst een participatieonderzoek uitgevoerd en de uitkomsten hiervan meegenomen bij de totstandkoming van de uiteindelijke keuze voor een locatie? 5. Ik kan me voorstellen dat participatieonderzoek na vaststelling van de locatie alleen nog een mogelijke invulling op detailniveau betreft. Zwaarwegende argumenten om het erotisch centrum sowieso niet op deze locatie te vestigen, worden dan niet meegenomen. Is het DB het met mij eens dat bewoners dan te maken krijgen met een vaststaand feit, waardoor participatie niet meer dan voor de bühne is?"

8 en 22 juni 2022 19:30 uur vergadering Stadsdeelcommissie, Pr. Kennedylaan 923 – commissiezaal (begane grond) De agenda vindt u hier met o.a. geplande aanpassingen Wielingenstraat

Vergadering Tijdelijke Algemene Raadscommissie 09-06-2022 9.00 uur  Bekijk de agenda hier.
Met op de agenda bij Openbare Orde en Veiligheid  Toekomst raamprostitutie De gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de raadsvoordracht (Gemeenteraad d. 22 juni 2022).  Tijdelijke Algemene Raadscommissie Voordracht ;  Gemeenteraad Voordracht opheffen geheimhouding. Een burger heeft bij e-mail van 1 juli 2021, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), verzocht om informatie over de ‘totstandkoming van de besluitvorming’ inzake de keuze voor een Erotisch Centrum buiten het Wallengebied en dat het Erotisch Centrum ten koste dient te gaan van een substantieel aantal raambordelen op de Wallen. Bij grondzaken agendapunt 28 en 29 Ter bespreking en voor kennisgeving geagendeerd op verzoek van het lid Van Schijndel (FVD).  Tijdelijke Algemene Raadscommissie Voordracht ;  AT 40743 8105268 80 6 Document  ;  Handhavingsverzoek-aan-ACM-Erfpacht-Amsterdam-1.01 DocumentMemo misbruik machtspositie def(21788501.1) Document
Bij TKN 12 Vervolgproces RES wind    gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de raadsvoordracht (Gemeenteraad d. 22 juni 2022). •  Raadsinformatiebrief plan-MER en Op wind Document; • Bijlage 1 Infographic besluitvorming RES.

Nieuws uit B&W week 22
Bij Zuidas en Marineterrein  
     Het college van B en W stemt in met het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Zuidasdok 2022 en geeft dit vrij ter inzage voor de duur van zes weken, met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Dit plan voorziet in de wettelijke verplichting dat tracébesluiten ingepast worden in een bestemmingsplan. Ook maakt dit bestemmingsplan de reeds bestelde geluidschermen ter hoogte van Zuidas en de benodigde geluidschermen ter hoogte van het Schinkelkwartier mogelijk. En: Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit Het college van B en W neemt kennis van de Halfjaarlijkse Rapportage Zuidasdok over de periode 1 juli tot en met 31 december 2021, en de bijbehorende aanbiedingsbrief.
Bij Openbare Ruimte en Groen        Het college van B en W stuurt een brief aan de gemeenteraad over de aanpak van de aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek Groen in de stad. Het college geeft aan dat vrijwel alle aanbevelingen in het programma Realisatie Groenvisie zijn opgepakt. Voor groennormen kan onderzocht worden of de huidige referentienormen voldoen en of groennormen geschikt zijn voor de bestaande stad en transformatiegebieden. Maar voor dit onderzoek moet dan capaciteit en budget beschikbaar worden gesteld.

Kavel F- Parnas afgevallen als opvanglocatie Het college heeft besloten om de locatie aan de Zuidas op dit moment niet verder te onderzoeken als mogelijke locatie. De locatie wordt op dit moment namelijk ook onderzocht als mogelijke locatie voor bewegingsonderwijs voor scholen in de nabije omgeving.

KUNST & CULTUUR
*Iedere woensdag tussen 15-18 uur Thomas Troostcafé en nieuw is de muzikale serie Live op Zondag: samen met het Conservatorium van Amsterdam presenteren we de laatste zondag van de maand muzikaal talent in De Thomas, Pr. Irenestraat 36  Lees meer  
*Iedere donderdag van 9:00 – 17:00 uur markt op het Gershwinplein  Lees meer
*Om de week op vrijdag, 16:00 Zuidas Today Talkshow op Youtube

VU Griffioen, Boelelaan 1111, in het VU NU gebouw, 1081 HV Amsterdam Locatie voor kunst- en cultuur, zoals bioscopen, theaters en concertzalen. Bekijk hier de agenda.

Rialto VU  De Boelelaan 1111   Bekijk de agenda hier. Bekijk hier ook het expat programma.

juni Amstelpark 50 jaar  o.a. opening in de orangerie van de door Zone@Source georganiseerde tentoonstelling Perfect Nature: Amstelpark Test Site, Ook de lancering vond plaats van de Schaduwtuin van de Onkruidenier, en van de drie tijdelijke buitenwerken (Contemplatorium van Rob Sweere), Camera Obscura (Rick van Abelen) en Universe (Robbert van der Horst) in aanwezigheid van de kunstenaars. Perfect Nature duurt tot 19 juni.

Dynamo – beweegt on tour – op diverse locaties       MBVO Chi Kung 55+ Dinsdag en MBVO Gymnastiek 60+ Donderdag 9 juni 13.30-14.15, in het Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112-140. Opgeven kan bij Anouk Griffioen via agriffioen@dynamo-amsterdam.nl of 0649356338. Bekijk meer hier.

Dance Connects gaat in de zomer  gewoon verder met dansen! Zowel binnen als buiten (in het park) kun je de lessen volgen: Met invloeden uit verschillende dansstijlen en muziek uit alle windstreken, zijn onze danslessen dynamisch en gevarieerd. En iedereen kan meedoen: met of zonder ervaring, met of zonder fysieke beperking. Bovendien ook nog korting met je stadspas of je Amstelveenpas.Kom naar de gratis proefles en laat je dansend overtuigen. Aanmelden kan hier op de website van Dance Connects.

7 juni 12.30, lunchconcert in de Thomaskerk Gratis lunchconcert: Kodama Strijkkwartet met Runa Kumara (viool), Teresa Martinez (viool), Lorenzo Titolo (altviool), Diana Sanza Pascual (cello). Het  programma bevat werken van J. Haydn (1732-1809) String Quartet in C major Op. 20, No. 2.

9 juni 20.30 uur presenteert Zone2Source Animistic Apparatus filmprogramma Glazenhuis Amstelpark       Het is onderdeel van de Perfect Nature: Amstelpark Test Site tentoonstelling en is een lang lopend onderzoeksproject van May Adadol Ingawanij en Julian Ross met Aziatische filmmakers die ecologie verbinden met spiritualiteit. Een avond met films van Shireen Seno, Pam Virada, Riar Rizaldi en Rei Hayama & Zai Tang en een introductie van Julian Ross.

9 juni  viert de Green Business Club Zuidas haar tienjarig bestaan met een spetterend feest. Locatie: Ox & Bucks, tijd: 18:30 – 23:00. De zaal is bijna vol, maar er is nog plek voor enkele gegadigden. Nog niet aangemeld of kom je graag samen met een collega? Graag even aanmelden via deze link. En: Heb je dit seizoen al een kijkje genomen in de Zuidas Community Garden? Je kunt er zelfs een ochtend of middag lekker werken in de My Home Office.

10, 17 en 24 juni 2022 Kunstproeven in Zuidas    Maak een wandeling langs CIRCL, ABN AMRO, AkzoNobel en de Vrije Universiteit. Op zes opeenvolgende vrijdagen krijg je een extra gastvrij onthaal. Er staan rondleiders / hosts klaar of er liggen tentoonstellingsboekjes om de exposities toe te lichten.

12 juni 11.00-18.00 uur Pure Markt in het Amstelpark

Shadow Floriade Programma in het Amstelpark
Shadow Floriade, ter viering van het 50 jarig bestaan van het Amstelpark t/m 16 oktober 2022.
Buiten kunstinstallaties van o.a. Rob Sweere, Rick Abelen, Robbert van der Horst, Mariken Overdijk, ZOOOF en meer.
Perfect Nature: Amstelpark Test Site, een groepstentoonstelling i.s.m. CREAM lab, Universiteit van Westminster met Neal White, Tina O’Connell, Uriel Orlow. Met filmprogramma door May Adadol Ingawanij and Julian Ross (Het Glazen Huis, de Orangerie en buiten in het park, 22 april – 19 juni 2022, van vrijdag – zondag om 13.00 – 17.00)
Maandelijkse rondleiding Zone2Source, elke 2e zondag van de maand, 12 juni 13.00
School of MultiSpecies Knowledges, serie bijeenkomsten en publieksprogramma i.s.m. Open Set (de Orangerie, 14 mei – 3 juli 2022), 30 mei 11 – 17u, 13 juni 11 – 17u, finissage 3 juli.
De Schaduwtuin, een kunstenaarstuin door de Onkruidenier (in de Belgische kloostertuin) vanaf 22 april in ontwikkeling met diverse evenementen (22 april – doorlopend)
Building as Being, het collectief van Zoo of the Future gaat samen met Esmee Geerken drie workshops geven waarin ze kijken naar 'paviljoens voor dieren. Kunnen we ook samen met dieren bouwen? (10 juli & 2 oktober)

12 juni Amstellanddag    De Amstel slingert door eeuwenoud natuur- en cultuurhistorisch landschap tot diep in Amsterdam. Om te laten zien hoe belangrijk het is om deze groene long te beschermen, organiseert 'Stichting Beschermers Amstelland' de Amstellanddag. Op zondag 12 juni 2022 worden vanaf 10 uur gasten ontvangen op meer dan 50 locaties. Natuur, cultuurhistorie, kunst, culinair: alles wat Amstelland zo divers en bijzonder maakt is te zien en te beleven. Er zijn ook activiteiten voor kinderen. Bekijk het programma op www.beschermersamstelland.nl.

17 juni Hap & Trap  De Zuidas Ondernemerscommissie organiseert samen met Hello Zuidas en Rondes van Amsterdam: Hap & Trap. Hét culinaire wielerevenement start vanaf 15.00u en duurt tot in de late uurtjes! Wie wordt het snelste bedrijf van Zuidas?

18 juni Beleef Zuidas op 18 juni tijdens de Dag van de Bouw     Bent u benieuwd naar de vernieuwing van station Amsterdam Zuid? Wilt u de mooiste gebouwen en bouwprojecten van binnen zien? Bent u geïnteresseerd in architectuur, kunst of stedelijk groen? Kom op 18 juni 2022 naar de Dag van de Bouw in Zuidas. ..bezoek aan het iconische gebouw Valley? Of aan de Botanische Tuin Zuidas?  Bekijk het programma en meldt u aan.

18 juni Amstelpark Kunst-natuur wandelingen door Linda Molenaar    Ook op zondag 3 juli en donderdag 14 juli 2022, om 10.00 vanaf de hoofdingang van het Amstelpark. Reserveren kan via Local Nature Guide en kosten 15,- euro per wandeling van 1,5 uur. Meer info over de wandelingen vindt u hier.

24 juni om 19.30 Thomasfilm, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      LADY BIRD     Deze coming-of-age film wordt gezien als één van de beste films van de jaren 2010-2020. Het is een verhaal over volwassen worden, over een ingewikkelde moeder-dochter relatie, over van een dubbeltje een kwartje willen worden en dromen van de toekomst. Met nagesprek door jonge theoloog des Vaderlands Tabitha van Krimpen. Tickets a € 7,50, info & tickets

29 juni 9.00 pm The Sacred Life of Plants in het Amstelpark      Het muziektheatergezelschap Project Wildeman en beeldend kunstenaar Rosalie Wammes vertellen dit verhaal in een intuïtieve versmelting van elektronische live-muziek, design en video-art. Een verhaal dat verwondert, ontroert en vervreemdt. De voorstelling speelt in het Amstelpark. Dit park is normaal gesproken in de avond niet toegankelijk. Voorafgaand aan de voorstelling informeren we je per e-mail over de exacte tijd en ingang van het park waar we je ophalen om met ons naar de voorstellingslocatie te lopen. Denk aan passende kleding. Op de speelplek zijn op de grond zitplekken in de natuur gecreëerd. Bent u minder mobiel of zit u in een rolstoel? Neem dan contact op met publiciteit@projectwildeman.nl. Reserveren kan hier.

T/m 2 juli tentoonstelling in de VU art science galerie, De Boelelaan 1111, open van 12-6 pm dinsdag – zaterdag. Lees meer Natural Technology. Welcome to the Symbiocene Natural Technology, de tweede expositie van de VU ART SCIENCE gallery, verkent nieuwe vormen van samenwerking tussen organismes en technologie. Deelnemende kunstenaars zijn Jelle Korevaar, Tabita Rezaire, Wanda Tuerlinckx en Christiaan Zwanikken. In een aanvullende podcast reflecteren wetenschappers op de implicaties van deze nieuwe levensvormen.

6-10 juli Graduation Show 2022 Gerrit Rietveld Academie Fred. Roeskestraat 96 Van woensdag 6 juli t/m zaterdag van 10.00-21.00, zondag van 10.00-16.00.

10 juli en 2 oktober Bouwworkshop ZOOOF & Esmee Geerken          Voor de Shadow Floriade heeft Zone2Ssource ZOOOF (Zoo of the Future) en Esmee Geerken uitgenodigd een serie workshops te geven over bouwen voor én met de dierbewoners van het Amstelpark. Samen met dit inspirerende collectief onderzoeken we de geschiedenis en toekomst van het Amstelpark, waar dieren een semi-tijdelijke en vrijwillige verblijfplaats vinden in groeiende paviljoens. Luister, onderzoek en bouw mee! De workshop Building as Being bestaat uit drie delen ieder van 13:00 – 16:00 uur: Zondag 10 juli Workshop dierenpaviljoens bouwen en zondag 2 oktober Toekomst Floriade Workshop. Inschrijven via Eventbrite. Startplaats: Rietveldhuis / Zone2Source kantoor.

T/m 29 juli in CIRCL, Gustav Mahlerplein 1B, 1082 MS Amsterdam kuntvu de tentoonstelling 'Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in beeld en woord' bezoeken. Deze productie van het Bijbels Museum toont papierkunstobjecten van Annita Smit naast gedichten van vijf eigentijdse dichters: Gershwin Bonevacia, Babs Gons, Marjolijn van Heemstra, Iduna Paalman en Mustafa Stitou.

Wat is het geluid van de Zuidas? Geluidswandeling, Nederlands. 4 km, ± 70 min. Amsterdam. Gratis Download of open in App. Of koop in de webshop de luistergids Buitenveldert & Zuid

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Van 27 mei tot 8 juli 2022 afsluiting onderdoorgang Overschiestraat/Luchtvaartstraat (A10 West) voor autoverkeer. Er worden kabels en leidingen verlegd ter voorbereiding op de geplande vernieuwing van knooppunt De Nieuwe Meer.

Vanaf 1 mei voorbereidende werkzaamheden Zuidasdok in de nacht met mogelijk geluidhinder:
Week 24 nachten 12-19 juni 00:00 – 06:00 uur Hijsen bouwmaterialen over spoor (reservenachten)
Week 28 nachten 10-17 juli 00:00 – 06:00 uur Voorbereiding stap 20 (reservenachten)
Week 28 Avond/nacht inclusief zondag overdag15-17 juli 19:00 – 07:00 nacht en 24/7 op zondag
Sloopwerkzaamheden perron 4
Week 28 Avonden 16-17 juli 19:00 – 07:00 Betonstort viaduct Beethovenstraat
Week 28 Avond/nacht 18-20 juli 19:00 – 07:00 Verplaatsen perronconstructie

Parnassusweg groot onderhoud   Werkzaamheden aan de voet- en fietspaden van de Parnassusweg tussen Olympiaplein en Stadionkade. We werken in delen: – 7 juni tot eind juli: westzijde voet- en fietspad Parnassusweg tussen Olympiaplein en Stadionkade
– Half augustus tot eind oktober: oostzijde voet- en fietspad Parnassusweg tussen Olympiaplein en Stadionkade
– Half augustus tot eind oktober: oostzijde voet- en fietspad Parnassusweg tussen Peter van Anrooystraat en Fred Roeskestraat/Prinses Irenestraat
– Half oktober tot december: westzijde voet- en fietspad Parnassusweg tussen Peter van Anrooystraat en Fred Roeskestraat/Prinses Irenestraat
Auto's kunnen met aangepaste snelheid langs de werkzaamheden blijven rijden. Fietsers gaan via de buurtstraten.

Zomer 2022 werkzaamheden Zuidasdok, station Zuid, afsluiting A10 Zuid en het OV meer informatie vindt u hier
En: Ask&GO geeft reisadvies tijdens werkzaamheden Zuidasdok      Tussen 22 juli en 3 augustus gaan de A4 en de A10 Zuid richting Utrecht dicht. En treinen rijden met een aangepaste dienstregeling. Wat betekent dit voor u? Ask&GO geeft u een persoonlijk reisadvies, bijvoorbeeld via Whatsapp.
En: Metrolijn 52 rijdt niet op station Amsterdam Zuid van zaterdag 16 juli t/m vrijdag 22 juli. Hij vertrekt dan vanaf de eerstvolgende halte op het Europaplein. Metrolijnen 50 en 51 blijven wel op station Amsterdam Zuid rijden en ook worden pendelbussen ingezet. Pendelbus 70 rijdt via de haltes Europaplein, RAI en Zuid. Op de stations staan bovendien servicemedewerkers om de weg te wijzen. Voor de wandelaars komt er een 450 meter lange looproute van het Europaplein naar station RAI.

T/m 1 juli 2022 23:59  bus 62 Station Lelylaan – Amstelstation     Er vinden gefaseerd werkzaamheden plaats aan de Leijenberghlaan. Bus 62 Station Lelylaan stopt van 16 mei t/m 3 juni niet bij halte Hogewerf. Bus 62 Amstelstation stopt van 6 juni tot en met 1 juli niet bij halte Hogewerf. Tijdelijke haltes liggen verderop in de straat nabij de Frieslandstraat.

Bericht van Zuidas   Om de nieuwe woonbuurt Ravel te kunnen ontwikkelen, moeten eerst een heleboel kabels en leidingen verplaatst of verwijderd worden. Tot augustus 2022 verlegt Vattenfall leidingen die koude en warmte leveren richting de nieuwe Maurice Ravellaan. Omleiding via Spoorslag  De Q-Park Ravel, de parkeergarage van EY en de toegang voor nood- en hulpdiensten en leveranciers van AFC zijn van eind mei tot begin juli 2022 alleen te bereiken via de Spoorslag, Vanaf augustus 2022 liggen de leidingen onder de nieuwe Maurice Ravellaan.

Buitenveldertselaan, omleiding fietsers, voetgangers en auto’s van maandag 4 april 2022 tot eind mei 2023  Maar eerst zijn er werkzaamheden van maandag 4 april tot half juni 2022. De werkzaamheden zijn tussen 07.00 en 16.00 uur, van maandag t/m vrijdag. Na deze periode gaan we weer verder met een ander deel van de Buitenvelderteslaan. Lees hier meer.

Omleidingsroutes herinrichting A.J. Ernststraat    De straat is voor auto’s afgesloten tussen de Van der Boechorststraat en de Buitenveldertselaan (uitgezonderd bestemmingsverkeer voor de seniorenflats). Fietsers gaan via de De Boelelaan. Voetgangers kunnen langs het werk lopen. De planning kan door omstandigheden afwijken: Fase 4: t/m 22 juli; Fase 5: van 22 augustus 2022 t/m 14 oktober 2022.

T/m juni 2022 werkzaamheden Europaplein Oost. Vanaf januari start het inrichten. Parkeerplaatsen verwijderen en aanleggen groen en speelvoorzieningen, de zitelementen en het kunstwerk ‘Virtual Fountains’ .

BEKENDMAKINGEN: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg 
Omgevingsvergunning Verleend

*Geluidontheffing – Prinses Irenestraat 59, Amsterdam Bekijk bericht
*Gelrestraat 28 t/m 54, Amsterdam – het plaatsen glasbewassingsinstallatie op het dak gebouw Bekijk bericht   
*Prinses Margrietstraat 10 1077, veranderen en vernieuwen kozijnen in voorgevel van pand  Bekijk bericht
*De Boelelaan 2, Amsterdam -t tijdelijk in gebruik nemen hotel voor opvang oorlogsslachtoffers Oekraine Bekijk bericht 
*Burgerweeshuispad 99 – 441, Amsterdam – plaatsen nieuwe trap- / liftconstructie en inrichten  maaiveld Bekijk bericht 
*Europaboulevard 17, Amsterdam – vervangen reclame-uitingen winkelketen Action Bekijk bericht
*Parnassusweg 220, Amsterdam – het tijdelijk gebruiken kelder en atrium bouwdeel E en F Bekijk bericht
Evenementenbvergunning verleend
t.h.v. Strawinskylaan 67 Bekijk bericht
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
*Gaasterlandstraat 30, Amsterdam – het verplaatsen van de schuifpui Bekijk bericht
*Henriëtte Bosmansstraat 16 1077XH Amsterdam kappen boom staande achtertuin Bekijk bericht
*Antonio Vivaldistraat (A 4454),- realiseren kantoorgebouw Well House, incl. vrijstaande fietsenstalling Bekijk bericht
Aanvraag omgevingsvergunning
*Beethovenstraat, t.h.v. Mathijs Vermeulenpad,- het aanleggen van warmteleidingen Bekijk bericht 
*Europaplein 115-3 1079AX Amsterdam, veranderen indeling vierde (zolder) verdieping Bekijk bericht 
*Henriëtte Bosmansstraat 16 1077XH Amsterdam het kappen van een boom staande in de achtertuin Bekijk bericht 
*De Boelelaan 1117, Amsterdam – het wijzigen brandcompartimentering van patientenkeuken Bekijk bericht 
Besluit gasaansluitplicht netbeheerder Amsterdam, verordeningen en reglementen |  Bekijk bericht 
Uitvoerings- en aanwijzingsbesluit parkeerbelasting Amsterdam 2022  verordeningen en reglementen Bekijk bericht
Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening Amsterdam 2022 verordeningen en reglementen | Bekijk bericht   
Verleende vergu
nning horecabedrijf

Gustav Mahlerplein 222 Bekijk bericht   
APV
TVM 6 PV, IJsbaanpad 10, 8-06-22 t/m 11-06-22, Bekijk bericht   
TVM 4 vakken Wanningstraat 17/21 28 en 29-7-2022, Bekijk bericht   
object Europaplein 125 8-6-2022 t/m 6-7-2022, Bekijk bericht   
TVM, Dirk Schäferstraat 19, 13-06-2022 t/m 16-06-2022, Bekijk bericht   
Object, Gustav Mahlerlaan 300, 7-6-2022, Bekijk bericht   
TVM, Gustav Mahlerlaan 21, 28 mei 2022 t/m 29 mei 2022, Bekijk bericht   
RVV, George Gershwinlaan 11-15, 30-05-2022, Bekijk bericht   
TVM Parnassusweg 210-218 (1-17), 3-06-2022 t/m 4-06-2022, Bekijk bericht
TVM, Parnassusweg 194-200 (onderdeel filmmelding ), 03-06-2022 t/m 04-06-2022, Bekijk bericht
TVM Parnassusweg 210-218 (1-17), 3-06-2022 t/m 4-06-2022, Bekijk bericht
Tvm/Stremmen, Parnassusweg 171, 13-06-2022, Bekijk bericht   
Stremming, Parnassusweg 850, 23-05-2022 t/m 24-05-2022, Bekijk bericht   
Object, Prinses Marijkestraat 9, 16 mei 2022 t/m 12 aug 2022, Bekijk bericht

TVM, Prinses Marijkestraat 9-11, 13-05-2022 t/m 13-08-2022, Bekijk bericht   

 

 

 

 

Lees verder over: Algemeen, Dok, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, OV, Parnas, Ravel, Verkeer, Weekberichten.