Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 41

Berichten van Zuidas:                                                                                                                  Oversteek verbindt beide helften Mahlerlaan   Het is ons een doorn in het oog: de Gustav Mahlerlaan wordt bij de Parnassusweg bruut onderbroken door een trambaan. Van 17 oktober tot en met 2 december leggen we een oversteekplaats aan die beide helften van de Gustav Mahlerlaan verbindt.
Dam in vijver voor Kapel en Convict verwijderd     De tijdelijke dam die is neergelegd in de vijver voor Kapel & Convict, in het Beatrixpark, wordt weer weggehaald. Dit omdat het nog enige tijd kan duren voordat deze gemeentelijke monumenten een nieuwe bestemming krijgen.
Werk aan kabels en leidingen bij de Schinkelbrug
Het Jaagpad en de Riekerweg, bij de Schinkelbrug, zijn in oktober en november 2022 op sommige plaatsen voor korte tijd afgesloten en voorzien van een omleiding met rijplaten. Er vinden werkzaamheden plaats die nodig zijn voor de vernieuwing van knooppunt De Nieuwe Meer.

Het Parool kopte: “Buurt in verzet tegen locatie voor daklozenopvang bij Kop Zuidas     Krijgt de Kop Zuidas, de noordoostelijke punt tussen de A10, RAI en begraafplaats Zorgvlied, een 24-uuropvang voor dak- en thuislozen of is dat …”
Reactie bestuur bewonersvereniging de Mirandabuurt op artikel “Buurt in verzet tegen locatie voor daklozenopvang bij Kop Zuidas.” uit het Parool van 10 oktober. Vandaag heeft een vertegenwoordiging van het bestuur van de De Mirandabuurt vereniging bij de Raad van State zitting gehad betreffende de voorgenomen wijzigingen op het bestemmingsplan Kop Zuidas 2018. Het Parool heeft naar aanleiding van deze zitting een artikel gepubliceerd, waarin het bestuur van de Bewonersvereniging “De Mirandabuurt” niet vooraf gekend is. Het bestuur constateert dat een opmerking in dat artikel over overlast van twee middelbare scholen en bewoners van twee verzorgingstehuizen, op een misverstand berust.’

Bekijk via de webcam hoe de bouw van the Pulse (kenniskwartier) vordert.

Nieuws van stadsdeel Zuid: “Brug vernoemd naar oorlogsfotograaf Jeroen Oerlemans    De brug tussen de Diepenbrockstraat en de Wielingenstraat is vernoemd naar de omgekomen oorlogsfotograaf Jeroen Oerlemans. Op zondag 2 oktober, zes jaar na zijn dood, onthulden familie, vrienden en collega’s met burgemeester Femke Halsema de brug.” Lees meer

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 66 oktober 2022 met o.a. Zienswijze bij nieuw transformator- en onderstation Anderlechtlaan ingediend; Herstart Biobende voor de kids. Belangstelling? meldt het aan natuurclub@oeverlanden.nl; op 24 november een studiedag georganiseerd met deelnemers met theoretische en praktische kennis met betrekking tot landschapsinrichting en ecologisch beheer. En: t/m 23 oktober kan iedereen tussen 11 en 16 uur gratis komen genieten van vijf prachtige standbeelden van zand in De Oeverlanden en Tuinpark Ons Buiten. De zandsculpturen zijn mooi van zichzelf, maar dragen ieder ook een eigen boodschap, een maatschappelijk probleem van De Oeverlanden, uit. Klik hier voor een plattegrond met de locaties waar de kunstwerken staan. Lees meer

26 oktober, bijeenkomst Oeverlanden       De gemeente gaat de westelijke strandjes en de boulevard van de Oeverlanden mooier maken. We willen bewoners en andere betrokkenen graag betrekken bij de plannen. Derze bijeenkomst gaat over de uitkomsten van de vragenlijst. Aanmelden kan hier. Tijd: 19.00 – 21.00 uur, Paviljoen Aquarius, Anton Schleperspad 10.

Nieuws uit B&W van 12 oktober
Ruimtelijke Ordening    
Het college van B&W agendeert de halfjaarrapportage Zuidas voor de commissie Ruimtelijke Ordening. De ontwikkelingen op de Zuidas zijn in volle gang. Naast kantoren worden er ook woningen en voorzieningen gebouwd. Met de halfjaarraportage 2021 geeft het college een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het Zuidas gebied.
 
Vergaderingen gemeenteraad en raadscommissies kunt ook online volgen.

26 oktober vergadering raadscommissie WV, 9:00 uur, Willem Kraanzaal (Commissiezaal) de agenda vindt u hier.

26 oktober vergadering RO, 19:30 tot 23:00 uur, Willem Kraanzaal (Commissiezaal)    Op de agenda o.a. bij RO punt 4 Vaststellen van het aanwijzingsbesluit adviesrecht en verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten; De gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de raadsvoordracht (Gemeenteraad d.d. 9 november 2022), Commissie RO Voordracht Voordracht; Bijlage 1 Nota van Beantwoording adviezen stadsdelen.docx Bijlage; bijlage 1A Advies Centrum Aanwijzingsbevoegdheden Ow.pdf Bijlage; bijlage 1B Advies Nieuw-West; Aanwijzingsbevoegdheden OW.pdf Bijlage; bijlage 1C Advies Noord Aanwijzingsbevoegdheden Ow.pdf Bijlage; bijlage 1D Advies Oost Aanwijzingsbevoegdheden OW.pdf Bijlage bijlage 1E Advies West Aanwijzingsbevoegdheden OW.pdf Bijlage; bijlage 1F Advies Zuid Aanwijzingsbevoegdheden OW.pdf Bijlage; bijlage 1G Advies Zuidoost Aanwijzingsbevoegdheden OW.pdf Bijlage; Bijlage 2 Besluitvormingskalender OW.pdf Bijlage; Bijlage 3 Ruimtelijke Ordening (22) Raadsinformatiebrief.pdf Bijlage; Bijlage 3a bij RIB 2 28_22_Motie+Ernsting+c_s_+aanwijzen+verplichte+gevallen+van+participatie.pdf Bijlage; Bijlage 3b bij RIB 1 046_22_Motie+Ernsting+c_s_+bindend+adviesrecht+raad.pdf Bijlage; Bijlage 4 Concept_besluit_Vaststellen aanwijzingsbesluit Omgevingswet bij de omgevingsvergunning)_.docx Bijlage; Bijlage 5 Gemeenteraad Voordracht (5).pdf

9 november vergadering stadsdeelcommissie, 19:30 uur Pr. Kennedylaan 923   De agenda volgt later hier.

KUNST & CULTUUR

Herfstvakantie? Voor de kids en…. 19 oktober in Rialto VU De Boelelaan 1111, om 15:15, Buurman & Buurman hebben een nieuw huis! Rialto VU Kinderfilm Tickets bestellen.

Iedere woensdag van 15:00 – 18:00 Thomas Troostcafé. De Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36  Lees meer   Iedere donderdag van 9:00 – 17:00 uur markt op het Gershwinplein  Lees meer                                      Om de week op vrijdag, 16:00 Zuidas Today Talkshow op Youtube

VU Griffioen, De Boelelaan 1111, in het VU NU gebouw, 1081 HV Amsterdam Locatie voor kunst- en cultuur, zoals bioscopen, theaters en concertzalen. Bekijk hier de agenda

T/m 23 oktober SONIC ACTS 2022: In Curved Water door Tomoko Sauvage in het Amstelpark
te zien bij Zone2Source als onderdeel van de SONIC ACTS BIËNNALE tentoonstelling one sun after another.

19 oktober in Rialto VU,  De Boelelaan 1111, 1081 HV Amsterdam, voor de agenda kijk hier. 19 Okt 13:15, Nelly Rapp Familiefilm: 15:45, Competencia oficial – Expat Cinema.

18 oktober gratis lunchconcert in De Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      Optreden van het Merain Duo, Sandra Wallner, viool Mirjam Rietberg, Keltische harp. Programma: Anonimus, Saint Patrick’s An Dro (trad. Breton)Des Cafferkey, The Cradling Arms of Croaghan; Pehr Hörberg (1746–1816), Julpolska; Sayed Derwish (1892-1923), Il Hilwa Di; Lucas Ruiz de Ribayaz (ca.1626–ca.1677), Jacaras / Canarios. Lees meer

20 oktober in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36, de Zuid-Koreaanse film Parasite en op 25 oktober is rechter Meta Vaandrager te gast om met de dominee te praten over misdaad, hoop en straf. En op 9 november gaat schrijver Arthur Umbgrove in gesprek met de dominee. Lees meer

26 okt, 12.00 – 13.00 Colleges & Masterclasses in CIRCL College Tour #32: Netwerksturing in de Circulaire Economie      Jacqueline Cramer neemt ons mee in het belang van netwerksturing in de transitie naar een circulaire economie.  Tijdens deze editie van CIRCL College Tour deelt Jacqueline haar ervaringen als transitiemakelaar en biedt ze richtlijnen voor iedereen die een circulair initiatief wil starten of versnellen? Meld je hier aan voor het Webinar.

T/m 29 oktober expositie Natural Technology, Welcome to the Symbiocene in de VU ART SCIENCE gallery, De Boellelaan 1111 met een verkenning van nieuwe vormen van samenwerking tussen organismen en technologie, en wil hiermee bijdragen aan een wereld waarin de mens de aarde niet langer domineert, maar samenwerkt met andere soorten als fungi, planten en dieren. Deelnemende kunstenaars: Jelle Korevaar, Tabita Rezaire, Wanda Tuerlinckx en Christiaan Zwanikken. Lees meer

31 okt 2022 – 4 nov  Doneer voedsel in Circl- De Omgekeerde Supermarkt      Hulp in moeilijke tijden, Mahlerplein 1b, In deze moeilijke en (financieel) zware tijden willen we mensen graag helpen voor wie de boodschappen kunnen betalen niet meer vanzelfsprekend is. Daarom is er in Circl een Omgekeerde Supermarkt geopend, waar je voedsel kunt doneren om mensen te helpen. Circl, in samenwerking met de Green Business Club ondersteunt dit initiatief van Voedselbanken.nl en stelt Circl als inzamelpunt op de Zuidas ter beschikking. Breng o.a. ZONNEBLOEMOLIE, ONTBIJTGRANEN (CRUESLI, CORNFLAKES), THEE, PINDAKAAS,  SOEP IN BLIK OF ZAK, PASTASAUS, VLEES OF VIS IN BLIK, GROENTE OF FRUIT IN BLIK OF GLAS, HOUDBARE MELK. Lukt het je niet om producten te doneren in Circl, maar wil je wel helpen, kijk dan op Voedselbanken.nl.

5 november Natuurwerkdag bij de Oeverlanden Amsterdam, 11.00 – 15.30, Werkzaamheden: Maaien en meer. Anton Schleperspad 32, 1066 BT Amsterdam, verzamelplek: NME-centrum De Waterkant

5 tot 13 november  “Recht op Kunst!” in de voormalige Rechtbank, Parnassusweg 220          Iedereen heeft recht op kunst. De iconische kunstenaar Keith Haring schreef ooit in zijn manifest “kunst is voor iedereen” en “het publiek heeft recht op kunst”. In dezelfde geest van toegankelijkheid organiseert kunstRUIM dit kunstevenement. Gratis te bezoeken tussen 11-17 uur (m.u.v. maandag 7 en dinsdag 8 november). Op de speciale pagina vind je ook informatie over hoe je je kunt opgeven voor de workshops, art walks en art talks.

6 november, 14.30 uur  DICHTBIJ IN DE KAS (muziek), Botanische Tuin Zuidas en ook op zondag 4 december 14.30 uur. Programmering onder voorbehoud van wijzigingen.
Tot 23 dec 2022 in Circl, Making impact with circular artworks, tentoonstelling MAIM Amsterdam etaleert unieke kunstwerken op het circulaire paviljoen op de Amsterdamse Zuidas   Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Kijk hier voor wegwerkzaamheden in hele stad.

17 oktober t/m 2 december werkzaamheden aan een oversteekplaats voor fietsers en voetgangers. De oversteek verbindt beide helften Gustav Mahlerlaan. Omlopen en omfietsen behoren dan tot het verleden. Er wordt in die zeven weken meestal op maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur gewerkt, maar wijken hier soms vanaf. Zo houden we het gebied tijdens de werkzaamheden zo bereikbaar mogelijk. In het weekend van vrijdag 28 t/m maandagochtend 31 oktober, van 19.00 uur t/m 05.00 uur. Auto’s en bussen worden omgeleid via de De Boelelaan, de Beethovenstraat en de Strawinskylaan. In het weekend van 4 t/m 6 november wordt het werk van het vorige weekend afgemaakt, met identieke werktijden en omleidingen.

 

Tot 15 december 2022 werkzaamheden aan de Schinkelbrug en het Jaagpad ten noorden van de Schinkelbrug. in voorbereiding op de vernieuwing van knooppunt De Nieuwe Meer wordt de bediening van de Schinkelbrug verplaatst.
Tussen 15 november en 31 december zijn er ook werkzaamheden aan de treinbruggen, de metrobrug en de snelwegen. In deze periode wordt soms ’s avonds en ‘s nachts doorgewerkt. Lees meer 

1  Buitenveldertselaan onderhoud wegen
Het onderhoud tussen de De Boelelaan en Kalfjeslaan duurt van 4 april 2022 tot eind mei 2023. Het werk is verdeeld in meerdere periodes. Lees hier meer. De planning (kan wijzigen) is als volgt:
Eind september tot eind oktober
•    Rijbaan (west) tussen A.J. Ernststraat en Van Nijenrodeweg
•    Kruising Van Nijenrodeweg (west)
•    Rijbaan (west) tussen Van Nijenrodeweg en Van Boshuizenstraat
Begin september tot begin december
*Voet- en fietspad (oost) A.J. Ernststraat en Van  Nijenrodeweg.
Eind september tot begin december
*Voet- en fietspaden (oost) tussen Van Nijenrodeweg en Van Boshuizenstraat

2 Werk aan de weg: Afsluiting – Van Nijenrodeweg, kruising Cannenburg – Buitenveldertselaan, Van Boshuizenstraat en A.J. Ernstraat
Van 3 oktober t/m 4 december werk aan het oostelijke voet- en fietspad tussen de Van Nijenrodeweg en de Van Boshuizenstraat.
Vanaf 17 oktober t/m 18 november werk aan de westelijke rijbaan tussen de A.J. Ernststraat en de Van Boshuizenstraat. In die periode geen werkzaamheden aan de kruising van Buitenveldertselaan en Van Boshuizenstraat. Tijdens deze periode is de weg afgesloten voor doorgaand autoverkeer in zuidelijke richting op Buitenveldertselaan.
Bereikbaarheid en gevolgen voor verkeer     De weg is afgesloten voor doorgaand autoverkeer dat de stad in en de stad uit gaat via de Buitenveldertselaan. Lees meer
OV      Bussen leiden we om tijdens de werkzaamheden aan de rijbaan. GVB geeft dit aan op de haltes en hier. De tram rijdt volgens dienstregeling. De tramhalte Van Boshuizenstraat blijft bereikbaar.

OV – Bussen N84, 461 en 463 worden omgeleid (noordelijke richting) via Van Nijenrodeweg en Gelderlandplein. Lijn N84 wordt (zuidelijke richting) via de Van Nijenrodeweg langs de Amstelveenseweg omgeleid. De tramhalte A.J. Ernststraat blijft bereikbaar via loopschotten. Lees meer

Tot eind oktober groot onderhoud aan de voet- en fietspaden van de Parnassusweg tussen Olympiaplein en Stadionkade. De gemeente werkt van – 15 augustus tot eind oktober: oostzijde voet- en fietspad Parnassusweg tussen Peter van Anrooystraat en Fred Roeskestraat/Prinses Irenestraat; – 15 oktober tot december: westzijde voet- en fietspad Parnassusweg tussen Peter van Anrooystraat en Fred Roeskestraat/Pr. Irenestraat. Lees meer

Europaboulevard krijgt nieuw fietspad        T/m maart 2023 vernieuwen fietspad en voetpad langs de Europaboulevard tussen station RAI en de Van Boshuizenstraat. Ook wordt het fietspad tussen de keerlus van de tramlijn bij station RAI geasfalteerd. De fietsparkeervakken in de keerlus van de tramlijn wordt vervangen door groen. Deze werkzaamheden vinden plaats van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 16.00 uur. In maart 2023 is het werk klaar. Lees meer

*Start groot onderhoud Wielingenstraat         Tot september 2023 groot onderhoud aan de Wielingenstraat. De straat naast de RAI krijgt een veiligere inrichting en een groener karakter. Tot die tijd gaat de straat een jaar op de schop. Autoverkeer door de Wielingenstraat richting het Scheldeplein rijdt via een omleiding.


BEKENDMAKINGEN: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg 
Waterschap

Maatwerkbesluit voor het plaatsen van twee afmeerpalen en een toegangsvoorziening t.b.v. het afmeren van een nieuwe woonark, t.h.v. IJsbaanpad 115 1076CW Amsterdam – AGV – WN2022-002662. Bekijk bericht   
Rectificatie: Wijzigen van de begrenzing van openbare ruimte(n); Benjamin Brittenstraat in stadsdeel Zuid (nieuwe situatie: de straat loopt onder de sporen door) Bekijk bericht   
Vastgesteld bestemmingsplan Zuidas-Parnas Parnassusweg 220 partiele herziening
Aanvraag vergunning
De Boelelaan 1117, Amsterdam – het vervangen van het brandbeveiligingssysteem op de verpleegafdelingen 3C, 4C, 4B, 5B en 6B, Bekijk bericht   
Aanvraag ligplaatsvergunning woonboot
Jachthavenweg 12A, Bekijk bericht   
Jaagpad 27, Bekijk bericht   
Aanvraag voor een B&B
Europaplein 125-2, Amsterdam, Bekijk bericht
Opheffen P-plaats
Willem Kesstraat 7 Bekijk bericht   
APV
Object, De Boelelaan 1117, 17-10-2022 t/m 17-10-2023, Bekijk bericht   
TVM, Anton Verheijstraat 3 t/m 9, 14 okt 2022, Bekijk bericht   
TVM, Objecten, Beethovenstraat 503, 12-10-2022 t/m 23-12-2022, Bekijk bericht   
TVM 2 PV, De Boelelaan 403-1051, 25-10-2022, Bekijk bericht   
 

 

 

 

 

Lees verder over: Algemeen, Dok, Flanken, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kenniskwartier, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, Mahler, Noordzone, Organisatie, OV, Parnas, Verkeer, Weekberichten, Zuidasgebieden.