Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 47

Geluidsarm bouwen voor Zuidasdok     Dat is nog steeds het uitgangspunt bij de bouw van Zuidasdok. Welke methode men kiest wordt bepaald door de omstandigheden en niet de financiën. De best beschikbare stille techniek wordt toegepast zoals bv het boren van funderingspalen (i.p.v. heien) en het indrukken van damwanden (i.p.v. trillen). Echter zijn er twee uitzonderingssituaties. De eerste is als de damwanden zo lang zijn dat indrukken niet mogelijk is. De tweede uitzonderingssituatie doet zich voor als de aannemer vanwege een krappe planning gedwongen wordt tijdens een buitendienststelling, wanneer er dus geen treinen en metro’s rijden, damwanden te trillen omdat deze techniek namelijk 2 x sneller gaat dan indrukken. In deze situaties mag de aannemer damwanden intrillen maar nooit heien. Het intrillen brengt geluidshinder met zich mee en Zuidasdok communiceert dat tijdig en vooraf via een bewonersbrief en meldt hoe groot de hinder zal zijn. (Bron: Omgevingsmanagement Zuidasdok)

Berichten van Zuidas:       

*Vleermuizen beschermd bij werk aan knooppunt De Nieuwe Meer      Vandaag start de terinzagelegging van de ontheffing Wet Natuurbescherming voor knooppunt De Nieuwe Meer. De ontheffing regelt hoe je met beschermende maatregelen voor de natuur, toch werkzaamheden kan uitvoeren. Zie ook bij terinzage.

*Stepstone in zes maanden naar de 22ste verdieping           Woontoren Stepstone, met 216 startersappartementen, schiet de grond uit. Nu staan er twee verdiepingen, maar dat zullen er al snel 22 zijn, met een totale hoogte van tachtig meter. En dat allemaal op een stukje grond van nog geen 25 bij 25 meter.

*Aanleg WKO bij kantoorgebouw Infinity in Amsterdam Zuidas   Bekijk de uitleg op Vimeo.

AT5 berichtte: “Zuidas groener dan mensen denken: "Het is echt aan het veranderen"  Wist je dat veel nieuwe gebouwen in Amsterdam meer zijn dan alleen stenen? Met gaten, spleten en groene tuinen hebben dieren en planten er ook iets aan. En dit is goed voor het groen in de stad. In Amsterdam Springt op Groen spreken we landschapsarchitect Maike van Stiphout over groeninclusief bouwen. Ook vertelt stadsecoloog Geert Timmermans dat de Zuidas veel groener is dan de meesten denken.” Kijk en luister hier.

Artikel in Het Parool: “Tower Ten, de nieuwste loot van het WTC, maakt het complex tot een ratjetoe

Terinzage, Inspraak en Advies

*Ontheffing Wet natuurbescherming De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een ontwerp ontheffingsbesluit verleendDit ontwerpbesluit ligt zes weken ter inzage, van 24 november 2022 tot en met 4 januari 2023. In die periode kan eenieder die dat wil een zienswijze indienen. U geeft uw zienswijze door van 24 november 2022 t/mt 4 januari 2023. Voor het formulier heeft u DigiD (als burger) of eHerkenning met niveau 2+ (als organisatie) nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst DigiD of eHerkenning aan. Uw zienswijze kunt u hier direct doorgeven.

*Inspraak busverbinding Schiphol – Schinkelkwartier   De nota van uitgangspunten voor de busverbinding Schiphol-Schinkelkwartier is vrijgegeven. U kunt t/m 30 december 2022 reageren.

2 december Bijeenkomst van het Vrouwennetwerk Zuid die gaat over ondernemende en actieve vrouwen in Zuid en staat in het teken van energie besparen, financiën en ondernemen. Van 15.00 tot 18.30 uur in het Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112. Lees meer  U kunt zich aanmelden via het formulier.

30 november vergadering raad 2022, 13:00 uur,en 19:30 en indien nodig donderdag 1 december om 13:00 en 19:30 30-11-2022 Raadzaal de agenda vindt u hier. Met o.a. bij Ingekomen stukken 6 Raadsadres van Wijkraad Zuidwest over bestemmingplan Kop Zuidas• Raadsadres bestemmingsplan Kop Zuidas  En bij VVL 28: Jaarrapportage Luchtmeetnet 2021 • A – 28 Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit (32) 00 Voordracht Jaarrapportage A – 28 Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit (32) Jaarrapport Luchtkwaliteit Am A – 28 Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit (32) Raadsbrief wethouder bij jaarrapportage

7 december 2022, 09:00 uur vergadering WV, Willem Kraanzaal (Commissiezaal) de agenda volgt later

7 december 2022 vergadering RO 13:30 uur. Willem Kraanzaal (Commissiezaal) De agenda volgt later hier

7 december 19.30, Vergadering Stadsdeelcommissie, Pr. Kennedylaan 923 – commissiezaal  De agenda vindt u hier.

21 december 2022, 19:30,  Vergadering Stadsdeelcommissie, Buitenveldert / Zuidas

KUNST & CULTUUR

29 november en 13 december van 15:00 – 18:00 Thomas Troostcafé. De Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36  Lees meer  

Iedere donderdag van 9:00 – 17:00 uur markt op het Gershwinplein  Lees meer

Om de week op vrijdag, 16:00 Zuidas Today Talkshow op Youtube of hier

VU Griffioen, Boelelaan 1111, in het VU NU gebouw, 1081 HV Amsterdam     Locatie voor kunst- en cultuur, zoals bioscopen, theaters en concertzalen. Bekijk hier de agenda. 

29 november, 12:30 in de Thomaskerk gratis lunchconcert door CvA Trombone Ensemble o.l.v. Pierre Volde    Het programma bestaat uit werken van oa: James Kazik (1974)en Brad Edwards (1963) Lees meer

30 november, Rialto VU, De Boelelaan 1111, 1081 HV Amsterdam o.a. Specials elke maandagavond Rialto VU Sneak Preview.  Zie ook de agenda.

1 december: Biodiversity X Finance – Van de boer tot de consument, wie betaalt de echte prijs? in Circl, Mahlerplein 1      We bespreken de transparantie en verduurzaming in de hele voedselketen. Wat kunnen spelers in de keten concreet doen? En hoe kunnen overheden en de financiële sector de transitie ondersteunen? Meld je aan

Tot 12 december, 2022 de Warp presenteert FALL BACK: ETERNAL RETURNS, Kunstkapel, Pr. Irenestraat 19. Audio-visueel ruimtelijke performance.

21 december  20.30 uur, Verhaal van Kerst in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36. Uiteraard ben je voorafgaand van harte welkom bij het kerstdiner. Het programma van de avond: diner start om 18.00 uur in De Nieuwe Poort, aan de Claude Debussylaan 2. Na Het Verhaal is er traditiegetrouw weer borrelverkeer terug naar De Nieuwe Poort. U kunt uiteraard ook enkel en alleen naar Het Verhaal van Kerst komen. Reserveren kan hier.

Tot 23 dec 2022 in Circl, Making impact with circular artworks, tentoonstelling MAIM Amsterdam etaleert unieke kunstwerken op het circulaire paviljoen op de Amsterdamse Zuidas  Lees meer

VERLENGD tot 31 december 2022- Expositie 'De Nieuwe Rechtbank, bouwen is mensenwerk'    Begin 2017 werden de torens van de oude rechtbank gesloopt en werd er plaats gemaakt voor een nieuw gebouw, ontworpen door KAAN Architecten. Gedurende vier jaar legde fotograaf Dominique Panhuysen dit bouwproces van sloop naar nieuw gebouw vast. Een selectie van deze foto's zijn tot en met 31 december te zien in de Nieuwe rechtbank van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur. Vrij toegankelijk, na binnenkomst svp melden bij de centrale ontvangstbalie. Kijk hier voor meer informatie.

Tot 22 januari 2023  Smart Hybrid Forms tentoonstelling in het Glazenhuis Amstelpark    Tentoonstelling met de resultaten van een twee jaar artistiek onderzoeksprogramma waarin kunstenaars  Špela Petrič en Christiaan Zwanikken de relatie tussen plant en machine verkennen.

AkzoNobel Art space met de tentoonstelling All Eyes, maandag-vrijdag 09.00-18.00, Christian Neefestraat 2, 1077WW Amsterdam Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Kijk hier voor wegwerkzaamheden in hele stad. Voor actuele omleidingen GVB kijk hier.

Tot 15 december 2022 werkzaamheden aan de Schinkelbrug en het Jaagpad ten noorden van de Schinkelbrug. in voorbereiding op de vernieuwing van knooppunt De Nieuwe Meer wordt de bediening van de Schinkelbrug verplaatst. Fiets- en voetgangers kunnen het Jaagpad blijven gebruiken.Tussen 15 november en 31 december zijn er ook werkzaamheden aan de trein- en metrobruggen en de snelwegen. In deze periode wordt soms ’s avonds en ‘s nachts doorgewerkt.

T/m 2 december werkzaamheden voor een oversteekplaats voor fietsers en voetgangers. De oversteek verbindt beide helften Gustav Mahlerlaan. Er wordt in die zeven weken meestal op maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur gewerkt, maar wijken hier soms vanaf. Tijdens het werk is de Parnassusweg in zuidelijke richting afgesloten. Auto’s en bussen kunnen omrijden via de Strawinskylaan, de Beethovenstraat en de De Boelelaan. De tram rijdt ’s avonds gewoon door. 

1  Buitenveldertselaan onderhoud wegen     Het onderhoud tussen de De Boelelaan en Kalfjeslaan duurt van 4 april 2022 tot eind mei 2023. Het werk is verdeeld in meerdere periodes. De planning (kan wijzigen) is als volgt: Eind augustus tot december 2022l a Begin september tot begin december *Voet- en fietspad (oost) A.J. Ernststraat en Van  Nijenrodeweg; b Eind september tot begin december *Voet- en fietspaden (oost) tussen Van Nijenrodeweg en Van Boshuizenstraat. Lees hier meer.

2  Werk aan de weg: Afsluiting – Van Nijenrodeweg, kruising Cannenburg – Buitenveldertselaan, Van Boshuizenstraat en A.J. Ernstraat. Van 3 oktober t/m 4 december werkzaamheden aan de Nijenrodeweg. Verkeer wordt omgeleid. Bereikbaarheid en gevolgen voor verkeer

Tot september 2023 groot onderhoud aan de Wielingenstraat. De straat naast de RAI krijgt een veiligere inrichting en een groener karakter. Tot die tijd gaat de straat een jaar op de schop. Autoverkeer door de Wielingenstraat richting het Scheldeplein rijdt via een omleiding.

BEKENDMAKINGEN: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg 

-Vrijgave inspraak Concept Nota van Uitgangspunten Busverbinding Schiphol – Schinkelkwartier

inspraak | Gemeente Amsterdam | 22-11-2022 Bekijk bericht   

-Verleend: ontheffing geluidsvoorschriften en openingstijden op adres Scheldeplein 2, Bekijk bericht   

-Besluit db van stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam namens het college van burgemeester en wethouders tot instelling van de ‘Zuidasmarkt’ op het George Gershwinplein Bekijk bericht   

-Nadere regels voor de verlening van de vergunning voor de Zuidasmarkt Bekijk bericht   

-Aanwijzingsbesluit adviesrecht en verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten gemeente Amsterdam, Bekijk bericht   

-Overstapregeling van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht voor woonbestemmingen 2017, Bekijk bericht   

-Spijtoptantenregeling in verband met de overstap van een voortdurend erfpachtrecht naar een eeuwigdurend erfpachtrecht Bekijk bericht   

-Verleende nachtwerkontheffing – t.b.v. wegwerkzaamheden t.h.v. Strawinskylaan 1057, Amsterdam Bekijk bericht   

Verleende  nachtwerkontheffing

*Spoorslag 11 in Amsterdam, Spoorslag 11/Minervapassage, Bekijk bericht   

Verleende omgevingsvergunning

*aan de A10 zuid t.h.v. de Antonio Vivaldistraat, Amsterdam – Zuidasdok – het wijzigen van de constructie bij de landhoofden ter plekke van de Vivaldi-passage Bekijk bericht   

Aanvraag  omgevingsvergunning

*Burgerweeshuispad 101, Amsterdam – renoveren gevel, dak en interieur, van het bestaande kantoorgebouw met parkeerkelder Bekijk bericht   

Verleende evenementenvergunning

*Europaplein 24, Valhalla t.h.v. Europaplein 24 1078GZ Amsterdam, 17-12-2022 t/m:18-12-2022, 22:30 tot: 07:00. Bezoekers drukste moment: 24000. Bekijk bericht   

Aanvraag evenementenvergunning

* Amstelpark 1, Taste of Amsterdam van:26-05-2023 t/m:29-05-2023, 14:30 tot: 22:30. Bezoekers drukste moment: 1500. Bekijk bericht   

Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf

*Scheldeplein 4 in Amsterdam Bekijk bericht   

APV

TVM, Beethovenstraat 135-153, 28-11-2022 t/m 2-12-2022, Bekijk bericht   

TVM, Stremming, Beethovenstraat 300, 28-11-2022 t/m 29-11-2022, Bekijk bericht   

Tvm/ stremmen, Parnassusweg 201, 23-11-2022 t/m 24-11-2022, Bekijk bericht   

OBJ, Parnassusweg 771 tot 791, 28-11-2022 tot 31-12-2024, Bekijk bericht   

Stremmen, Scheldeplein 1, 28-11-2022, Bekijk bericht   

Stremmen Beethovenplein 10, 28-11-2022 t/m 29-11-2022, Bekijk bericht   

TVM 2 PV, Graafschapstraat 16, 28-11-2022, Bekijk bericht   

Object, Europaplein 11, 18-11-2022 t/m 8-12-2022, Bekijk bericht   

 

 

 

 

Lees verder over: Algemeen, Beethoven, Dok, Flanken, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kenniskwartier, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, Noordzone, OV, Parnas, Strawinsky, Verkeer, Weekberichten.