Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 48

Het wijkkrantartikel van BPZ over ‘Mobiliteit en Bereikbaarheid’ is recent verschenen.

Berichten van Zuidas:    

*17 en 18 december: damwanden trillen metroperrons        In het weekend van 17 en 18 december brengen we weer damwandplanken de grond in bij station Amsterdam Zuid. We trillen in totaal twintig damwandplanken bij de metroperrons. Dat kan trillings- en geluidshinder opleveren. Bekijk de uitleg op Vimeo.

*Treinvrije twee weken op Amsterdam Zuid goed benut         Twee weken lang reden er geen treinen via station Amsterdam Zuid, door werkzaamheden van ProRail. Zuidasdok maakte daarvan gebruik door verder te werken aan de Schinkelbrug, de Brittenpassage en de Vivaldipassage. Onze fotograaf was erbij.

*Wijziging Tracébesluit Zuidasdok ligt ter inzage van woensdag t/m dinsdag 10 januari 2023. Wat gaat er veranderen? In het Ontwerptracébesluit Zuidasdok (wijziging 2022) staan de wijzigingen ten opzichte van het Tracébesluit uit 2016 beschreven, in totaal 26. Het gaat bijvoorbeeld om extra vluchtstroken. Ook aan het vaarwater bij de Schinkelbrug moeten aanpassingen plaatsvinden. 5 belangrijke wijzigingen staan in dit bericht op zuidas,nl kort beschreven. U kunt een zienswijze naar voren brengen over het Ontwerptracébesluit Zuidasdok (wijziging 2022). Het Tracébesluit Zuidasdok en de wijzigingen daarvan worden ook overgenomen in een bestemmingsplan.* Het ontwerp van dit bestemmingsplan gaat in de komende weken eveneens ter inzage. Zodra het zover is, wordt u geïnformeerd. * Alle documenten vindt u op de website van Platform Participatie.  Documenten bekijken kan ook t/m 10 januari 2023 tijdens reguliere openingstijden bij: Amsterdam Zuidas Informatiecentrum, Strawinskylaan 59, Amsterdam, telefoon 0800 50 65. *Een zienswijze indienen kan op drie manieren en t/m dinsdag 10 januari 2023. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging. 1. DIGITAAL  Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via de website van Platform Participatie. 2. MONDELING  Voor het noteren van uw mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 070 456 96 07. 3. POST   Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Participatie, o.v.v. Zuidasdok wijziging, 2022, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag.”

MRA nieuwsbrief november bericht over actuele zaken in de Metropoolregio Amsterdam. De afgelopen maand stond in het teken van ontwikkelingen rond bouwen & wonen en mobiliteit. Zo bleek dat het jaar 2021 een topjaar was voor de groei van het aantal woningen in de MRA, maar werd ook duidelijk dat de Raad van State een streep zette door de bouwvrijstelling. Daardoor dreigt een voorlopige bouwstop voor tienduizenden woningen. Ten opzichte van vorig jaar zijn in 2022 elk kwartaal minder vergunningen afgegeven voor de bouw van woningen.

Hello Zuidas Magazine editie nov/dec. met een artikel over Mobility op pagina 48.

Nieuws uit B&W week 48     Bij Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit: 1.  Het college van B en W neemt kennis van de halfjaarlijkse rapportage Programma Lightrail 2020-2040 en deelt de rapportage met de raad. In de eerste helft van 2022 is de verdere doorontwikkeling van de Ringlijn vanuit Zuidwest Amsterdam- Schiphol-Hoofddorp (ZWASH) opgepakt in nauwe samenwerking met het programma Haven- Stad en het programma Lightrail. Daarnaast wordt er vervolgonderzoek uitgevoerd naar de vervoerswaarden voor de Ringlijn. 2. Het college van B en W stuurt een brief aan de gemeenteraad over de Monitor Fiets 2021 en het voortzetten van het Meerjarenplan Fiets in 2023. Het college wil ruim baan geven aan fietsers om de stad leefbaar, bereikbaar, schoon en gezond te houden. Het Meerjarenplan Fiets wordt voortgezet in 2023 en de komende tijd wordt benut om de ontwikkelingen, ambities en uitdagingen verder scherp te krijgen en uit te werken in een plan voor de jaren daarna. 3. Bij Openbare ruimte en Groen: Het college van B en W stemt in met de gewijzigde notitie ‘Compensatie en herplant van bomen’ en de gewijzigde notitie ‘Richtlijnen beheerplan behorende bij de jaarvergunning’. De eerste notitie beschrijft hoe de stad omgaat met de compensatie en herplant van bomen in verschillende situaties. De tweede notitie is een uitwerking van de bomenverordening 2014 en beschrijft de regels voor de inhoud van de jaarvergunning. Lees meer

Ter inzage, Inspraak en Advies

*Ontheffing Wet natuurbescherming   De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een ontwerp ontheffingsbesluit verleend. Dit ontwerpbesluit ligt zes weken ter inzage, van 24 november 2022 t/m 4 januari 2023. In die periode kan eenieder die dat wil een zienswijze indienen. Voor het formulier heeft u DigiD (als burger) of eHerkenning met niveau 2+ (als organisatie) nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst DigiD of eHerkenning aan. •Uw zienswijze kun u hier direct doorgeven .

*Inspraak busverbinding Schiphol – Schinkelkwartier   De nota van uitgangspunten voor de busverbinding Schiphol-Schinkelkwartier is vrijgegeven. U kunt t/m 30 december 2022 reageren.

7 december 2022, 09:00 uur vergadering raadscommissie WV, Willem Kraanzaal (Commissiezaal) Op de agenda o.a advies kinderraad, kamerverhuur, vakantieverhuur en terugkoppeling participatietraject Amsterdamse Aanpak volkshuisvesting  Commissie WV Voordracht HR Verslag Meedenktraject Aanpak Volkshuisvesting.pdf Bijlage;  Overzicht van alle aanbevelingen Aanpak Volkshuisvesting.pdf Bijlage;  Terugkoppeling participatietraject AAV.pdf.

7 december 2022 vergadering raadscommissie RO 13:30 uur. Willem Kraanzaal (Commissiezaal) Op de agenda o.a. bij 9 Vaststellen bestemmingsplan onderstation Nieuwe Meer

7 december 19.30, Vergadering Stadsdeelcommissie, Pr. Kennedylaan 923 – commissiezaal

Met op de agenda o.a. 8. groene daken fonds meningsvormend debat, 9a advies parkeermaatregelen Raadsinformatiebrief parkeren def; en 9b aanleg busverbinding Schiphol- Schinkelkwartier.

21 december 2022, 19:30,  Vergadering Stadsdeelcommissie, Buitenveldert / Zuidas

8 december vergadering Raadscommissie Mobiliteit, Openbare ruimte en Water, Openbare ruimte, Water,13:30 tot 17:00 uur, Willem Kraanzaal, Op de agenda bij punt 11 meerjarenplan fiets en 12  verkeersveiligheid en 13 deelmobiliteit.

14 december vergadering raadscommissie SED 13:30 tot 17:00 uur, Willem Kraanzaal met op de agenda o.a. bij Democratisering bestuurlijk stelsel Participatie inzichtelijk maken 3 aanbevelingen overnemen.

KUNST & CULTUUR

*Iedere donderdag van 9.00- 17.00 uur Zuidasmarkt op het Gershwinplein en 22 december Kerstmarkt  met tussen 12.00 – 13.00 spectaculair optreden plaats van het ABC Gospel Choir, met kerstliederen & feel-good black gospel songs (bron: Hello Zuidas) Lees meer

*Om de week op vrijdag om 16:00 Zuidas Today Talkshow op Youtube of hier

7 december, Rialto VU, De Boelelaan 1111, 1081 HV Amsterdam o.a. Specials elke maandagavond Rialto VU Sneak Preview en 7 december om 13:15, Look What You Made Me Do: 16:00 Bones and All; 16:45, Jane by Charlotte; 18:15, All That Breathes – Expat Cinema. En bekijk de agenda hier.

VU Griffioen, Boelelaan 1111, in het VU NU gebouw, 1081 HV Amsterdam     Locatie voor kunst- en cultuur, zoals bioscopen, theaters en concertzalen. Bekijk hier de agenda.

7 december 12.00-13.00 Circl rondleiding: kijkje achter de schermen. In dit uurtje nemen we je mee on tour door Circl en kom je alle circulaire ins & outs te weten. En over onze ervaringen met circulair bouwen, de verhalen achter de hergebruikte materialen en de werkwijze van het restaurant: alle aspecten komen aan bod. De tour wordt standaard gegeven in het Nederlands en is op open inschrijving voor iedereen. Stuur voor meer informatie een e-mail naar reserveren@circl.nl.

8 december lunchconcert in de kapel van VUmc, 12.15 – 12.45 uur door een prachtig koppel, Runa Kimura op viool en Carlos Marìn Rayo op piano, Zij spelen werken van Beethoven de violin sonata No.5 in F major, Op24 en de Berceuse van Fauré.

Tot 12 december, 2022 de Warp presenteert FALL BACK: ETERNAL RETURNS, Kunstkapel, Pr. Irenestraat 19. Audio-visueel ruimtelijke performance.

13 december van 15:00 – 18:00 Thomas Troostcafé. De Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36  Lees meer  

13 december, 12:30 in de Thomaskerk- gratis lunchconcert: La Cumparsita zij brengen werk van: Shostakovich (1906-1975), Piazolla (1921-1992) en Martin de Ruiter Lees meer

21 december  20.30 uur, Verhaal van Kerst in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36   Uiteraard ben je voorafgaand van harte welkom bij het kerstdiner. Het programma van de avond: diner start om 18.00 uur in De Nieuwe Poort, aan de Claude Debussylaan 2. Na Het Verhaal terug naar De Nieuwe Poort. U kunt uiteraard ook enkel en alleen naar Het Verhaal van Kerst komen. Reserveren kan hier.

Tot 23 december 2022 in Circl, Making impact with circular artworks, tentoonstelling MAIM Amsterdam etaleert unieke kunstwerken op het circulaire paviljoen op de Amsterdamse Zuidas  Lees meer

VERLENGD tot 31 december 2022- Expositie 'De Nieuwe Rechtbank, bouwen is mensenwerk'     Begin 2017 werden de torens van de oude rechtbank gesloopt en werd er plaats gemaakt voor een nieuw gebouw, ontworpen door KAAN Architecten. Gedurende vier jaar legde fotograaf Dominique Panhuysen dit bouwproces van sloop naar nieuw gebouw vast. Een selectie van deze foto's zijn t/m 31 december te zien in de Nieuwe rechtbank van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur. Vrij toegankelijk, na binnenkomst svp melden bij de centrale ontvangstbalie. Kijk hier voor meer informatie.

Tot 22 januari 2023  Smart Hybrid Forms tentoonstelling in het Glazenhuis Amstelpark    Tentoonstelling met de resultaten van een twee jaar artistiek onderzoeksprogramma waarin kunstenaars  Špela Petrič en Christiaan Zwanikken de relatie tussen plant en machine verkennen.

AkzoNobel Art space met de tentoonstelling All Eyes, maandag-vrijdag 09.00-18.00, Christian Neefestraat 2, 1077WW Amsterdam  Lees meer

Street Power op ARTZUID 2023        Beeldend kunstenaar Jasper Krabbé (Amsterdam 1970) is de curator van de Amsterdam Sculptuur Biënnale ARTZUID 2023, die van 19 mei t/m 24 september plaatsvindt op de Apollolaan en Minervalaan in Amsterdam-Zuid. Dat maakte de directeur van ARTZUID, Cintha van Heeswijck, bekend. Hij wil met een eigentijdse Street Power tentoonstelling vooral ook jongeren aanspreken. Onder de noemer Transfer, de wereld in beweging worden 50 kunstwerken en installaties geselecteerd die maatschappelijk engagement overbrengen in de traditie van beeldbepalende kunststromingen uit de jaren ’60 en daarna. Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Kijk hier voor wegwerkzaamheden in hele stad. Voor actuele omleidingen GVB kijk hier.

T/m 9 december omleiding Van Nijenrodeweg    Vervangen asfalt op de Van Nijenrodeweg tussen Amstelveenseweg en de van der Boechorststraat. Auto’s worden langs de werkzaamheden omgeleid. 

De deadline is inmiddels verstreken maar er was een internetconsultatie gepubliceerd over de tijdelijke regeling groot baanonderhoud Schiphol. Lees meer

Tot 15 december 2022 werkzaamheden aan de Schinkelbrug en het Jaagpad ten noorden van de Schinkelbrug. in voorbereiding op de vernieuwing van knooppunt De Nieuwe Meer wordt de bediening van de Schinkelbrug verplaatst. Fiets- en voetgangers kunnen het Jaagpad blijven gebruiken. Tussen 15 november en 31 december zijn er ook werkzaamheden aan de trein- en metrobruggen en de snelwegen. In deze periode wordt soms ’s avonds en ‘s nachts doorgewerkt.

Tot september 2023 groot onderhoud aan de Wielingenstraat. De straat naast de RAI krijgt een veiligere inrichting en een groener karakter. Tot die tijd gaat de straat een jaar op de schop. Autoverkeer door de Wielingenstraat richting het Scheldeplein rijdt via een omleiding.

BEKENDMAKINGEN: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg 

*gemeente Amsterdam verkeersbesluit – Zuidelijke Wandelweg 54 aanleg elektrische oplaadplaats Bekijk bericht   

Beslistermijn verlengd

*De Boelelaan 1117, Amsterdam – het verzwaren constructie en verhogen brandwerendheid, Bekijk bericht   

Verleende omgevingsvergunning

*vakantieverhuur vergunning op adres Parnassusweg 183, Bekijk bericht   

Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf

*Europaplein 59 in Amsterdam, Bekijk bericht   

APV

*Stremming/RVV – Europaboulevard / Maaslandstraat – 23/01/2023 t/m 24/01/2023, Bekijk bericht

*Stremmen Europaboulevard 4, 6-12-2022, Bekijk bericht 

*Stremmen, De Boelelaan 1117-1119, 10-12-2022 t/m 17-12-2022, Bekijk bericht   

*Object, Jachthavenweg 109 – 05/12/2022, Bekijk bericht   

*OBJ, Gustav Mahlerplein 1, 8-12-2022, Bekijk bericht   

*fietsen rekken(nietjes) verwijderen, Europaboulevard 23, 28-12-2022, Bekijk bericht   

*TVM, Stremming, Gustav Mahlerlaan 2009, 02-12-2022 t/m 05-12-2022, Bekijk bericht   

OBJ, Parnassusweg 771 tot 791, 28-11-2022 tot 31-12-2024, Bekijk bericht   

Object, Europaplein 11, 18-11-2022 t/m 8-12-2022, Bekijk bericht   

 

Lees verder over: Agenda, Algemeen, Beethoven, Dok, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, OV, Publicaties, Strawinsky, Verkeer, Weekberichten.