Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 49

Berichten van Zuidas:    

*Stevig aan de slag met openbare ruimte Kop Zuidas    In de buurt Kop Zuidas werken we de komende tijd flink aan de openbare ruimte. In december 2022 verwijderen we de bouwweg naast Crossover. Daarna vernieuwen we de straat, leggen we het voorplein aan en planten bomen. Dit duurt tot najaar 2023.

*Ontwerp bestemmingsplan Zuidas-Zuidasdok 2022 ter inzage    De colleges van Amsterdam en Ouder-Amstel hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Zuidasdok 2022. Het plan past het (wijziging)tracébesluit Zuidasdok in en maakt het plaatsen van extra geluidschermen langs de A10 Zuid mogelijk.

*Kunst in rechtbank zorgt voor verzachting, afleiding en troost     In het schitterende gebouw van de nieuwe rechtbank huist een uitgebreide – en ook nog eens publiekelijk toegankelijke – kunstcollectie. En die heeft een bijzondere functie. ‘De kunst werkt verzachtend op een plek waar veel zwaars gebeurt.’

11 December start de nieuwe dienstregeling GVB voor 2023 “Bijna alle routes, vertrektijden en frequenties blijven hetzelfde als de afgelopen periode voor trams, bussen, metro's en veerponten. De veranderingen die er zijn, hebben vooral te maken met werkzaamheden die starten of zijn afgerond op de routes of zorgen voor een betere aansluiting. Zo heeft metro 52 aan het begin en einde van de dag een aangepaste dienstregeling voor een betere overstap op de trein naar Schiphol in de ochtend. Verder kan het zijn dat je vertrouwde stad- of streekbus van een andere plek op het station vertrekt. Je kunt je reis alvast plannen via de reisplanner op de website of heel eenvoudig via Gappie, de GVB app." Lees meer en plan je reis.

Kom vrijdag 16 december van 17.00 tot 19.00 uur naar het lichtjesfestival in Buitenveldert. Deze avond wandelen buurtbewoners door de buurt langs verrassende en indrukwekkende optredens. De wandeling start om 17.00 uur vanaf de A.J. Ernststraat 199 en is ongeveer 1 kilometer lang. Deelnemers krijgen soep en wat lekkers. Daarna is er een swingend festival met de band NEVER TO MUCH. Dat betekent de voetjes van de vloer. Er wordt voor eten en drinken gezorgd. Het is gratis. Meld je aan bij ELinde@dynamo-amsterdam.nl. Bekijk de Poster A3 Lichtjesfestival.

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 67 december 2022 met o.a. Winterwandeling op zondag 18 december van 14.30 – 16.00 uur (zie bereikbaarheid); Biobende mini in 2023, aanmelden kan via natuurclub@oeverlanden.nl; Pilot natuurvriendelijke oevers Zuidasdok  belooft financiering; en TV-uitzending Slakken in de Oeverlanden, maandag 12 december 19.05 op NPO2.

Nieuws in Amsterdam: “5 groengebieden in de stad opknappen en aanleggen       De Boelelaan zit erbij  “We gaan 5 groengebieden opknappen en aanleggen: Gaasperplas, Zeeburgereiland, De Boelelaan, Overamstel en Jeugdland. Er komt meer en robuust groen, goed bruikbaar en makkelijk bereikbaar. Groen voor iedereen. We beginnen in 2023. Er is een bedrag van 5 miljoen euro beschikbaar.” Lees meer  En: “Parkeren met korting voor uw bezoek wordt makkelijker    Krijgt u bezoek dat met de auto komt? Dat bezoek kan nu zelf een parkeersessie met korting starten en betalen. Als bewoner geeft u de aparte meld- en pincode die u ziet als u inlogt door aan uw visite. Zo kan uw bezoek zelf betalen voor parkeren in uw straat. Voorheen kon alleen de ontvanger van het bezoek dat doen. U heeft hiervoor wel een bezoekersvergunning nodig. Als u die nog niet heeft, kunt u die gratis aanvragen. Kijk hoe het precies werkt.” Let op! Voor bewoners in Buitenveldert gaat het parkeerregiem voor bezoekers ook veranderen. Lees meer over parkeersaldo (kopen) voor bezoek

Ter inzage, Inspraak en Advies

*De colleges van Amsterdam en Ouder-Amstel stemden in met het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Zuidasdok 2022. Het plan hoort bij het (wijziging)tracébesluit Zuidasdok en maakt het plaatsen van extra geluidschermen langs de A10 Zuid mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Zuidasdok 2022 met de daarop betrekking hebbende stukken ligt met ingang van 8 december 2022 gedurende zes weken ter inzage op de volgende adressen: Zuid, Pr. Kennedylaan 923, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk hier. Reageren en meer lezen kan hier. Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad Amsterdam, p/a: directeur Ruimte en Duurzaamheid, t.a.v. T. van Wissen, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Een zienswijze per e-mail in te dienen kan niet. Mondelinge een zienswijze indienen? Neem contact op met T. van Wissen via 14 020.  Na vaststelling van dit bestemmingsplan zal dit bestemmingsplan voor de uitvoering van Zuidasdok dienen als toetsingskader voor (omgevings)vergunningen die benodigd zijn voor de realisatie van Zuidasdok en voor het plaatsen van de (extra) geluidschermen.

*Wijziging Tracébesluit Zuidasdok ligt vanaf 30 november 2022 t/m 10 januari 2023 ter inzage. Lees meer 

*Ontheffing Wet natuurbescherming: De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een ontwerp ontheffingsbesluit verleend voor het realiseren van Tracébesluit Zuidasdok. De ontheffing is aangevraagd volgens de Wet natuurbescherming. De minister voor Natuur en Stikstof heeft hierover een ontwerpbesluit bekendgemaakt. Dit ontwerpbesluit ligt t/m 4 januari 2023 ter inzage. In die periode kan eenieder die dat wil een zienswijze indienen. Voor het formulier heeft u DigiD (als burger) of eHerkenning met niveau 2+ (als organisatie) nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst DigiD of eHerkenning aan. Uw zienswijze direct doorgeven kan hier.

*Inspraak busverbinding Schiphol – Schinkelkwartier   De nota van uitgangspunten voor de busverbinding Schiphol-Schinkelkwartier is vrijgegeven. U kunt t/m 30 december 2022 reageren. Zie ook het conceptadvies stadsdeel Zuid op de conceptnota 20221017 NvU HOV Schinkel-v7 Bijlage en Concept advieslZuidNVUBusverb.

VNG vernieuwt principes voor de digitale samenleving   De principes voor de digitale samenleving zijn geactualiseerd. Ze geven weer hoe gemeenten zouden moeten omgaan met digitalisering en innovatie in de openbare ruimte.

Concept meerjarige gebiedsopgaven 2023-2026 met terugkoppeling input stadsdeelcommissie  Op 26 oktober jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden met het dagelijks bestuur en de stadsdeelcommissie. Een waardevolle avond die de opgaven in de drie gebieden van het stadsdeel scherper heeft gemaakt. In onderstaand schema leest u de wijze waarop uw input is verwerkt in het concept. Bijlage 1 Aanbiedingsbrief en adviesformulier SDC voor MJGO's 2023-2026 ; 06-12-2022  Bijlage 2 Concept MJGO's 2023-2026 SDZ; 06-12-2022  Bijlage 3 Terugkoppeling input stadsdeelcommissie (d d 26 oktober 2022); 06-12-2022  Bijlage 4 Ambities dagelijks bestuur stadsdeel Zuid 2022-2026.

14 december vergadering raadscommissie SED 13:30 tot 17:00 uur, Willem Kraanzaal met op de agenda o.a. bij Democratisering bestuurlijk stelsel Participatie inzichtelijk maken 3 aanbevelingen overnemen.

15 december vergadering raadscommissie AZ, 13,30 Willem Kraanzaal    Op de agenda bij AZ agendapunt 12 discussienota Herstel de parlementaire democratie; zet in op burgerparticipatie Ter bespreking en voor kennisgeving aannemen. •Geagendeerd op verzoek van het lid Van Schijn el (FVD); • Commissie AZ Voordracht Voordracht ; • FvD Discussienota burgerberaad Bijlage; • Besselink Rechter en politiek Machtenscheiding in de Urgenda-zaak.

20 december 2022, Regioraad, 18:30 uur, Raadzaal    De agenda volgt later hier.

21 december vergadering stadsdeelcommissie Zuid 19:30 Buitenveldert / Zuidas: Zuidas (locatie nog onbekend)

10 januari 2023 Vergadering Inspreekavond inzake "Vaststellen van het Beleidskader Hoofdgroenstructuur", 19:30 Raadzaal vanaf blz 107 advies van stadsdeel Zuid op het HGS.

 

KUNST & CULTUUR

*Iedere donderdag van 9.00- 17.00 uur Zuidasmarkt op het Gershwinplein en 22 december Kerstmarkt  tussen 12.00 – 13.00 spectaculair optreden van het ABC Gospel Choir, met kerstliederen & feel-good black gospel songs (bron: Hello Zuidas) Lees meer

*Om de week op vrijdag om 16:00 Zuidas Today Talkshow op Youtube of hier

VU Griffioen, Boelelaan 1111, in het VU NU gebouw, 1081 HV Amsterdam     Locatie voor kunst- en cultuur, zoals bioscopen, theaters en concertzalen. Bekijk de agenda hier.

13 december van 15:00 – 18:00 Thomas Troostcafé. De Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36  Lees meer  

13 december, 12:30 in de Thomaskerk- gratis lunchconcert: La Cumparsita zij brengen werk van: Shostakovich (1906-1975), Piazolla (1921-1992) en Martin de Ruiter. Lees meer

14 december van 14:00-17:00 bij Framer Framed Amstelpark, Alice bij “Dit is ons publiek: een symposium over anders rapporteren”      Gratis, registratie verplicht (Registreer via Eventbrite) Hoofdsprekers: o.a. Anna Elffers, Josien Pieterse, Laurien Saraber, Alice Smits (van Zone2Source!), Marleen Stikker, Eelco van der Lingen.

15 december, Rialto VU, De Boelelaan 1111, 1081 HV Amsterdam o.a. Specials elke maandagavond Rialto VU Sneak Preview.  En om 19:00 Laura : 20:15, Bones and All; 20:30, White Noise ; 20:45, Call Jane ; 21:00, Plus que jamais – Expat Cinema.

15 december opent de tentoonstelling Deciphering the Artist’s Mind in de ABN AMRO Kunstruimte op de Zuidas   Hier worden recente aanwinsten van jong en aankomend talent getoond in samenhang met enkele oudere werken uit de ABN AMRO Kunstcollectie. De titel van de nieuwe collectiepresentatie – naar een werk van Berend Strik – staat symbool voor de fascinatie die kunstwerken kunnen oproepen. Voor het verlangen door te dringen tot de geest van een kunstenaar, zijn ideeën te ontcijferen in de hoop daarmee zijn werk te verklaren. Lees meer

16 december om 19.00 uur premiere van de familievoorstelling KLOKGELUI in de Thomaskerk  Een muzikale, theatrale voorstelling door Hans Dagelet en Esther Apituley. Geestig, scherp en ontroerend muziektheater in de kerstvakantie, voor groot en klein! Spel, muziek: Hans Dagelet, Esther Apituley. Tekst: Don Duyns. Orgel: Emiel Janssen. kaarten a € 17,50, kind € 7,50 inclusief drankje info & tickets.

Vrijdagavond is er vanaf 17.00 uur een lichtjeswandeling vanaf de A.J. Ernststraat 199. Dat is het resultaat van het buurtbudget voor Buitenveldert Oost.

 

21 december  20.30 uur, Verhaal van Kerst in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36       Uiteraard ben je voorafgaand van harte welkom bij het kerstdiner. Het programma van de avond: diner start om 18.00 uur in De Nieuwe Poort, aan de Claude Debussylaan 2. Na Het Verhaal terug naar De Nieuwe Poort. U kunt uiteraard ook enkel en alleen naar Het Verhaal van Kerst komen. Reserveren kan hier.

Tot 23 december 2022 in Circl, Making impact with circular artworks, tentoonstelling MAIM Amsterdam etaleert unieke kunstwerken op het circulaire paviljoen op de Amsterdamse Zuidas  Lees meer

VERLENGD tot 31 december 2022- Expositie 'De Nieuwe Rechtbank, bouwen is mensenwerk'  Begin 2017 werden de torens van de oude rechtbank gesloopt en werd er plaats gemaakt voor een nieuw gebouw, ontworpen door KAAN Architecten. Gedurende vier jaar legde fotograaf Dominique Panhuysen dit bouwproces van sloop naar nieuw gebouw vast. Een selectie van deze foto's zijn t/m 31 december te zien in de Nieuwe rechtbank van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur. Vrij toegankelijk, na binnenkomst svp melden bij de centrale ontvangstbalie. Kijk hier voor meer informatie.

2 januari 2023, Nieuwe Rechtbank, Parnassusweg 280, op de tweede en derde verdieping    De expositie en wisseltentoonstelling Double Dutch toont werk van fotografe Ansje Visser. In haar werk is zij op zoek naar rust, ruimte, vrijheid, verstilling en sfeer. Haar werk neigt dikwijls naar abstracte kunst.

5 januari, vanaf 19.30, Thomasfilm, Thomaskerk  In de Iraanse film A Man of Integrity wordt ons een blik gegund in een door corruptie en provincialisme beheerste samenleving waarin het vrijwel onmogelijk is om een eerlijk leven te willen leiden. Ticket inclusief drankje €7,50. Bekijk de trailer.

Tot 22 januari 2023  Smart Hybrid Forms tentoonstelling in het Glazenhuis Amstelpark    Tentoonstelling met de resultaten van een twee jaar artistiek onderzoeksprogramma waarin kunstenaars  Špela Petrič en Christiaan Zwanikken de relatie tussen plant en machine verkennen.

AkzoNobel Art space met de tentoonstelling All Eyes, maandag-vrijdag 09.00-18.00, Christian Neefestraat 2, 1077WW Amsterdam  Lees meer

Street Power op ARTZUID 2023        Beeldend kunstenaar Jasper Krabbé (Amsterdam 1970) is de curator van de Amsterdam Sculptuur Biënnale ARTZUID 2023, die van 19 mei t/m 24 september plaatsvindt op de Apollolaan en Minervalaan in Amsterdam-Zuid. Dat maakte de directeur van ARTZUID, Cintha van Heeswijck, bekend. Hij wil met een eigentijdse Street Power tentoonstelling vooral ook jongeren aanspreken. Onder de noemer Transfer, de wereld in beweging worden 50 kunstwerken en installaties geselecteerd die maatschappelijk engagement overbrengen in de traditie van beeldbepalende kunststromingen uit de jaren ’60 en daarna. Lees meer

 

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Kijk hier voor wegwerkzaamheden in hele stad. Voor actuele omleidingen GVB kijk hier.

*17 en 18 december: damwanden trillen metroperrons bij station Amsterdam Zuid. We trillen in totaal twintig damwandplanken bij de metroperrons. Dat kan trillings- en geluidshinder opleveren. Bekijk de uitleg op Vimeo.

T/m 9 december omleiding Van Nijenrodeweg    Vervangen asfalt op de Van Nijenrodeweg tussen Amstelveenseweg en de van der Boechorststraat. Auto’s worden langs de werkzaamheden omgeleid.  Lees ook over andere wegwerkzaamheden in de stad.

Tot 15 december 2022 werkzaamheden aan de Schinkelbrug en het Jaagpad ten noorden van de Schinkelbrug. in voorbereiding op de vernieuwing van knooppunt De Nieuwe Meer wordt de bediening van de Schinkelbrug verplaatst. Fiets- en voetgangers kunnen het Jaagpad blijven gebruiken.Tussen 15 november en 31 december zijn er ook werkzaamheden aan de trein- en metrobruggen en de snelwegen. In deze periode wordt soms ’s avonds en ‘s nachts doorgewerkt.

Half oktober tot december groot onderhoud aan de voet- en fietspaden westzijde Parnassusweg tussen Peter van Anrooystraat en Fred Roeskestraat/Prinses Irenestraat. Bereikbaarheid en gevolgen voor verkeer: • Per fase zijn de voet- en fietspaden niet toegankelijk. •Woningen en bedrijven zijn toegankelijk via loopschotten. • Fietsers delen tijdelijk de rijbaan met auto's. • De parkeervakken zullen per fase buiten gebruik gesteld worden. Dit doen we met vooraankondigingsborden. De rijbanen blijven tijdens de werkzaamheden toegankelijk.

Tot september 2023 groot onderhoud aan de Wielingenstraat     De straat naast de RAI krijgt een veiligere inrichting en een groener karakter. Tot die tijd gaat de straat een jaar op de schop. Autoverkeer door de Wielingenstraat richting het Scheldeplein rijdt via een omleiding. De werkzaamheden onder de grond worden in februari worden afgerond, en vanaf 20 februari begint de opbouw van de weg. We starten dan met de stoep, en bestraten dan achtereenvolgens het fietspad en de rijbaan en leggen de middenberm aan. In april is deze kant van de weg klaar, dan gaan we aan de slag met de overkant. De bewoners ontvangen voor de kerst een brief met een update.

BEKENDMAKINGEN: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg 

Provincie NH milieuvergunning : Wet natuurbescherming ontheffing verleend aan Maxima Propco VI B.V. voor renovatie van kantoorpand Tripolis 100 aan Burgerweeshuispad 100 te Amsterdam. De aanvraag ziet toe op de gewone dwergvleermuis. Bekijk bericht

Besluit vaststellen uitwerkingsbesluit Kunst & Cultuur stadsdeel Zuid 2023 Gemeente Amsterdam  Het betreft een rectificatie want er ontbrak een tabel. Voor Zuidas is er in totaal 150,000,- beschikbaar. Bekijk bericht

*Wijzigingsbesluit Welstandsnota De Schoonheid van Amsterdam welstandskader Amsteloever Bekijk bericht   

*Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 Bekijk bericht   

Aanvraag omgevingsvergunning   Europaplein 13 1078GS Amsterdam, het maken van bouwkundige doorbraak en vergroten begane grond, met behoud van bestemming tot restaurant Bekijk bericht   

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning  IJsbaanpad 115 1076CW Amsterdam, vervangen van oude woonark door nieuw te bouwenark met bestemming tot drie zelfstandige woningen waarbij de bestaande steiger wordt …Bekijk bericht   

Aanvraag evenementenvergunning   Europaplein 24 Bekijk bericht   

APV vergunning

RVV/TVM, Zuidelijke Wandelweg 40, 15 dec 2022 t/m 16 dec 2022, Bekijk bericht   

Object, Strawinskylaan 3001, 20-12-2022, Bekijk bericht   

Stremmen, De Boelelaan 1111, 12-12-2022 t/m 13-12-2022, Bekijk bericht   

Lees verder over: Dok, Flanken, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, OV, Parnas, Verkeer.