Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 50

                                    

Berichten van Zuidas:    

*In een ruk via de Gustav Mahlerlaan naar de VU    De oversteekplaats over de rij- en trambaan op de Parnassusweg is gereed. Daarmee kunnen fietsers en voetgangers die vanaf Amsterdam Zuid naar de VU willen het drukke kruispunt van de Buitenveldertselaan met de De Boelelaan vermijden.
*Natuurinclusief wonen aan het Beatrixpark     Direct aan het Beatrixpark realiseert KondorWessels Vastgoed 94 woningen. In het woongebouw, genaamd Habitat Royale, staat de woonkwaliteit van álle bewoners voorop: mensen, flora en fauna. De bouw start in het derde kwartaal van 2024.

Bericht op VWZ: “Recent heeft AT5 een reportage gemaakt over het Jaagpad voor haar rubriek "Straten van Amsterdam". Kijk hier en geniet van de mooie omgeving en fijne buren.”

Buurtnieuws RAI   met o.a. recent terug in de RAI, Indoor muziekfestival 'Valhalla Festival' start zaterdag 17 december om 22.30 uur en het duurt tot zondag 18 december 07.00 uur in de ochtend. Het evenement vindt plaats in de hallen 8 t/m 12. De organisatie is AIR Events. Lees verder  En RAI Amsterdam dooft de lichten tussen 23:30 en 6:00 uur (alle onnodige lichten gaan dan uit). Dat willen de deelnemers van Green Business Club Zuidas zien voor januari 2023. Ook RAI Amsterdam doet mee. Als bedrijven ‘s nachts alle lichten uitdoen wordt daarmee 1 miljard kilowatt uur bespaard. Lees meer

Bericht van de fietsersbond: “Onderzoek fietsersbond naar fietsen in het donker! Uit ons onderzoek blijkt dat het merendeel van de fietsers zich onveilig voelt tijdens een fietsrit in het donker. Een park zonder verlichting, een tunnel in het buitengebied of een rustig bospaadje zijn plekken waar de meeste mensen liever niet fietsen in het donker. In ons onderzoek geeft slechts 12% van de respondenten aan zich nooit onveilig te voelen tijdens een fietsrit in het donker. Bij vrouwen komt een gevoel van onveiligheid op de fiets in het donker vaker voor dan bij mannen (respectievelijk 95,7% en 82%). Van de mensen die aangeeft nooit in het donker te fietsen, zegt 54% dat te doen omdat zij zich onveilig voelen." Lees meer

De dienstregeling GVB tijdens de feestdagen     Op 1e Kerstdag, 2e Kerstdag en nieuwjaarsdag geldt de zondagse dienstregeling. Op oudejaarsavond kun je tot 20.00 uur gebruikmaken van trams, bussen en metro’s. De veerponten F3 en F4 varen ook na 20.00 uur. Nieuwjaarsnacht vanaf 01.30 uur kun je naast de nachtbussen en nachtveerponten ook gebruikmaken van metro 52 en 54 én een extra nachtpendelbus tussen Sloterdijk, Centraal Station en IJburg. Alle details vind je op gvb.nl.

Nieuws uit B&W 14 december     Bij Democratisering (inclusief Bestuurlijk Stelsel)    Het college van B en W stelt de subsidie(deel)plafonds Regeling Integraal Maatschappelijk Initiatief 2023 vast. De gemeente Amsterdam wil dienstverlenend zijn naar initiatiefnemers in de stad. Onderdeel daarvan is het voor initiatiefnemers van initiatieven eenvoudiger, sneller en logischer maken om subsidie te ontvangen. Deze subsidieregeling voorziet in een brede behoefte om maatschappelijk initiatieven te ondersteunen. Lees meer 

Nieuwsbrief Amsterdam met o.a. Maximumsnelheid op veel plekken naar 30 kilometer per uur   Vanaf december 2023 geldt op 80 procent van onze wegen een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Het verkeer wordt zo veiliger en stiller. Lees hierover meer in Hoe we de stad daarop voorbereiden.

Ter inzage, Inspraak en Advies

* Inspraak busverbinding Schiphol – Schinkelkwartier   De nota van uitgangspunten voor de busverbinding Schiphol-Schinkelkwartier is vrijgegeven. U kunt t/m 30 december 2022 reageren. Bekijk de nota van uitgangspunten ‘Busverbinding Schiphol – Schinkelkwartier’. (PDF, 1,4 MB) en het Concept advieslZuidNVUBusverbinding.

* Ontwerp bestemmingsplan Zuidas-Zuidasdok 2022 ter inzage    De colleges van Amsterdam en Ouder-Amstel hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Zuidasdok 2022. Het plan past het (wijziging)tracébesluit Zuidasdok in en maakt het plaatsen van extra geluidschermen langs de A10 Zuid mogelijk. Ontwerpbestemmingsplan. U kunt tot 19 januari 2023 reageren op het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Zuidasdok. De bekendmaking vindt u hier. Wilt u reageren, kijk hier. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, t.a.v. T. van Wissen, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Het is niet mogelijk om een zienswijze per e-mail in te dienen. Mondeling een zienswijzen doorgeven? Neem contact op met T. van Wissen via 14 020.

* Wijziging Tracébesluit Zuidasdok ligt t/m 10 januari 2023 ter inzage. Lees meer   Alle documenten staan vanaf woensdag 30 november 2022 op de website van Platform Participatie. Lees de bekendmaking hier.  Reageren? Hier leest u meer.

* Ontheffing Wet natuurbescherming   De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een ontwerp ontheffingsbesluit verleend. Dit ontwerpbesluit ligt zes weken ter inzage t/m 4 januari 2023. In die periode kunt u een zienswijze indienen. Voor het formulier heeft u DigiD (als burger) of eHerkenning met niveau 2+ (als organisatie) nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst DigiD of eHerkenning aan. Uw zienswijze direct doorgeven kan hier.

21 december vergadering Raad om 13:00 en 19:30 en indien nodig donderdag 22 december om 13:00 en 19:30 21-12-2022, locatie: Raadzaal  Met op de agenda o.a bij Democratisering agendapunt 5 Rapport van de rekenkamer over participatieparagraaf en overnemen aanbevelingen. Bij 12 Onderstation Nieuwe Meer II. Bij ingekomen stukken; 2. raadsadres Kernteam Oeverlanden- Sloten inzake brandbrief Hoofdgroenstructuur. De Nota van Beantwoording inspraakreacties op het concept HGS vindt u hier, 4. raadsadres van een burger inzake Proeftuin Buurtplatformrecht omzetten naar een definitieve regeling. De Wijkraad Zuid West wenst gebruik te maken van het BUURTPLATFORMRECHT Lees meer

21 december 2022, 20.00 uur vergadering Stadsdeelcommissie, Buitenveldert / Zuidas, locatie: Edge Workspaces, Fred Roeskestraat 115, 1076 EE Amsterdam. Op de agenda o.a. informatieverstrekking bomenkap, buurtbudgetten en verdeling restbedrag 2022 en afval inzamelingslocaties Pr. Irenebuurt.zuid.

10 januari 2023, 19:30 in de Raadzaal vergadering inspreekavond inzake "Vaststellen van het Beleidskader Hoofdgroenstructuur" De agenda vindt u hier.

11 januari Stadsdeelcommissievergadering 19:30, Pr. Kennedylaan 923 – commissiezaal (b.g.)   Er is (nog) geen agenda beschikbaar.

11 januari 2023, 9.00 vergadering Raadscommissie Woningbouw en Volkshuisvesting, 09:00 uur, Willem Kraanzaal (commissiezaal)

11 januari, 13.30  Raadscommissie Ruimtelijke ordening, Willem Kraanzaal (Commissiezaal)

11 januari, 19.30 vergadering Raadscommissie Stadsontwikkeling in de Raadzaal

 

KUNST & CULTUUR

*Iedere donderdag van 9.00- 17.00 uur Zuidasmarkt op het Gershwinplein en 22 december Kerstmarkt  tussen 12.00 – 13.00 spectaculair optreden van het ABC Gospel Choir, met kerstliederen & feel-good black gospel songs (bron: Hello Zuidas) Lees meer

*Om de week op vrijdag 16:00 Zuidas Today Talkshow op Youtube of hier.

20 december, Rialto VU, De Boelelaan 1111, 1081 HV Amsterdam o.a. 13:15, Bones and All ; 15:45 Piggy ;16:00 Triangle of Sadness; 17:45 Triangle of Sadness – Expat Cinema; 18:15, Call Jane; 18:30 White Noise 19:00; Armageddon Time;  20:45 Triangle of Sadness;  21:00 Bones and All;  21:15 White Noise;  21:30 Close – Expat Cinema. Bekijk de agenda hier.

VU Griffioen, Boelelaan 1111, in het VU NU gebouw, 1081 HV Amsterdam  Locatie voor kunst- en cultuur, zoals bioscopen, theaters en concertzalen. Bekijk hier de agenda

21 december  20.30 uur, Verhaal van Kerst in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Uiteraard ben je voorafgaand van harte welkom bij het kerstdiner. Reserveren kan hier.

Tot 23 december 2022 in Circl, Making impact with circular artworks, tentoonstelling MAIM Amsterdam etaleert unieke kunstwerken op het circulaire paviljoen op de Amsterdamse Zuidas  Lees meer

VERLENGD tot 31 december 2022- Expositie 'De Nieuwe Rechtbank, bouwen is mensenwerk'    Begin 2017 werden de torens van de oude rechtbank gesloopt en werd er plaats gemaakt voor een nieuw gebouw, ontworpen door KAAN Architecten. Gedurende vier jaar legde fotograaf Dominique Panhuysen dit bouwproces van sloop naar nieuw gebouw vast. Een selectie van deze foto's zijn t/m 31 december te zien in de Nieuwe rechtbank van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur. Vrij toegankelijk, na binnenkomst svp melden bij de centrale ontvangstbalie. Kijk hier voor meer informatie.

3 januari voorafgaand aan het Troostcafé (13.00- 15.00) wordt door De Thomas een lunchconcert georganiseerd van 12:30-13:00 uur. De concerten zijn gratis te bezoeken in de Pr. Irenestraat 36  Lees meer  Wie daar prijs op stelt kan voor aanvang een half uur van muziek genieten. 3 januari treedt het Trio Panache op dat bestaat uit Sabine van Lier; viool, Marthe Gerritsma, piano: Elisabeth Schijns, cello. Kaartje niet nodig. Programma: o.a. L. van Beethoven (1770-1827) Pianotrio no. 3, op. 1 in C mineur en 1. Allegro con brio. Lees meer

T/m 22 januari 2023  Smart Hybrid Forms tentoonstelling in het Glazenhuis Amstelpark    Tentoonstelling met de resultaten van een twee jaar artistiek onderzoeksprogramma waarin kunstenaars  Špela Petrič en Christiaan Zwanikken de relatie tussen plant en machine verkennen. Op dit moment is de tentoonstelling Smart Hybrid Forms iedere vrijdag t/m zondag van 12:00-16:00 te zien. We zijn echter gesloten tijdens de kerstvakantie van 23 december t/m 1 januari.

AkzoNobel Art space met de tentoonstelling All Eyes, maandag-vrijdag 09.00-18.00, Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam  Lees meer

T/m 15 april 2023 VU Artscience gallery De Boelelaan 1111 open dinsdag t/m zaterdag van 12.00 – 18.00 met de tentoonstelling SOME BODY d ederde trntoonstelling in VU ART SCIENCE gallery, onderzoekt de grenzen en functiesvan et lichaam in onze gedigitaliseerde wereld. Lees meer 

T/m 2 juni 2023 tentoonstelling Deciphering the Artist’s Mind in de ABN AMRO Kunstruimte op de Zuidas   Er worden recente aanwinsten van jong en aankomend talent getoond in samenhang met enkele oudere werken uit de ABN AMRO Kunstcollectie. De titel van de nieuwe collectiepresentatie – naar een werk van Berend Strik – staat symbool voor de fascinatie die kunstwerken kunnen oproepen. Met kunstwerken van: Kenneth Aidoo, René Daniëls, Charlotte Dumas, Meschac Gaba, Daan van Golden. Lees meer

Street Power op ARTZUID 2023        Beeldend kunstenaar Jasper Krabbé (Amsterdam 1970) is de curator van de Amsterdam Sculptuur Biënnale ARTZUID 2023, die van 19 mei t/m 24 september plaatsvindt op de Apollolaan en Minervalaan in Amsterdam-Zuid. Dat maakte de directeur van ARTZUID, Cintha van Heeswijck, bekend. Hij wil met een eigentijdse Street Power tentoonstelling vooral ook jongeren aanspreken. Onder de noemer Transfer, de wereld in beweging worden 50 kunstwerken en installaties geselecteerd die maatschappelijk engagement overbrengen in de traditie van beeldbepalende kunststromingen uit de jaren ’60 en daarna. Lees meer

 

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Kijk hier voor wegwerkzaamheden in hele stad. Voor actuele omleidingen GVB kijk hier.

Tot 31 december 2022 werkzaamheden aan trein- en metrobruggen en de snelwegen. In deze periode wordt soms ’s avonds en ‘s nachts doorgewerkt.

Tot september 2023 groot onderhoud aan de Wielingenstraat. De straat naast de RAI krijgt een veiligere inrichting en een groener karakter. Tot die tijd gaat de straat een jaar op de schop. Autoverkeer door de Wielingenstraat richting het Scheldeplein rijdt via een omleiding.

 

BEKENDMAKINGEN: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg 

Verkeersbesluit “Besluit: I. In te stellen een verbod ligplaats te nemen voor alle schepen met uitzondering van passagiers- vaartuigen in de zin van artikel 1.1.1 van de Verordening op het binnenwater voor het kortstondig in- of uitstappen van passagiers op de volgende locaties: ……; d. Boerenwetering aan de achterzijde van Europaplein 22.” Gemeenteblad 5 december nr 534027.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning    *IJsbaanpad 115 1076CW Amsterdam, vervangen van oude woonark door nieuw te bouwenark met bestemming tot drie zelfstandige woningen waarbij de bestaande steiger wordt …Bekijk bericht   

Aanvraag evenementenvergunning

*Europaplein 24 Bekijk bericht   

*De Boelelaan 1117, Amsterdam – het verbouwen en opnieuw oprichten van de Poli MDL Benigne en het Motiliteitscentrum Bekijk bericht   

Buiten behandeling stellen van aanvraag omgevingsvergunning

*Willem Kesstraat 31 1077KR Amsterdam, wijzigen en uitbreiden achtergevel en het realiseren van een dakterras t.b.v. de woonfunctie Bekijk bericht   

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
*IJsbaanpad 115 1076CW Amsterdam, vervangen van oude woonark door nieuw te bouwenark met bestemming tot drie zelfstandige woningen waarbij de bestaande steiger wordt …Bekijk bericht   
Vergunning Verleend
*Christian Neefestraat 52 tm 456, Amsterdam  bouwen 2 woontorens met plint en stallinggarage en fietsenstalling in Christian Neefestraat 52 t/m 456 (even) te Amsterdam. Het betreft kadastraal perceel AB 2993 nabij Christian Neefestraat 2. Aanvrager: Park North Development B.V. Zaaknummer: 11090185
Verleende eventementenvergunning rectificatie   *Europaplein 24 Bekijk bericht   

APV vergunning

Object, Wielingenstraat 20, 13-12-2022 t/m 23-12-2022, Bekijk bericht   

Object, Strawinskylaan 3001, 20-12-2022, Bekijk bericht   

Stremmen, De Boelelaan 1111, 12-12-2022 t/m 13-12-2022, Bekijk bericht   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees verder over: Agenda, Algemeen, Beatrixpark, Beethoven, Dok, Fred. Roeskestraat, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, OV, Parnas, RAI, Verkeer, Weekberichten, Zuidasgebieden.