Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 3

Berichten van Zuidas:    

*Tramhalte in Strawinksylaan krijgt een upgrade           Tussen 23 januari en 7 maart 2023 worden de perrons van de tramlijnen 5 en 25 op de Strawinskylaan verbreed. Het noordelijke perron krijgt er bovendien een tramhokje bij. En er komt een tweede oversteekplaats.

*Tot de zomer damwanden aanbrengen bij station Amsterdam Zuid        Bij station Amsterdam Zuid brengen we tot in mei 2023 damwanden en funderingspalen de grond in. Dit om te kunnen bouwen aan de tweede reizigerstunnel en aan de vernieuwing van de huidige Minervapassage. Het werk zorgt af en toe voor hinder. Tijdens het werk proberen we geluidhinder te beperken. Zo gebruiken we in deze hele periode een techniek die fluïderen heet, waarbij we tijdens het intrillen van de wanden water de grond inbrengen. Dat verzacht de ondergrond en vergemakkelijkt het intrillen. Maar geluidloos zal het werk niet zijn.* Op zaterdag 28 januari werken we van 7.00 tot 21.00 uur. Op zondag 29 januari beginnen we iets later en stoppen we iets eerder: we werken dan van 9.00 tot uiterlijk 19.00 uur. * 28 januari, vanaf 21.00 uur, gaan we ook in de berm tussen het metrospoor en de A10 aan de slag. We verwijderen in ieder geval 11 bomen en snoeien het groen om ruimte te maken voor aankomende werkzaamheden. Hiervoor sluiten we enkele uren een rijstrook op de A10 af voor verkeer richting Zaanstad, Rotterdam en Schiphol. Lees meer

*Vergeet niet te kijken naar de schuifoperatie op 24 januari vanaf 10.30 of via de live webcam.    Naast de A10 Zuid ligt het vierde dakdeel voor de Brittenpassage te rusten. Op dinsdag 24 januari 2023 schuiven we dit 3.000.000 kilo wegende gevaarte richting de A10 om ruimte te maken voor de bouw van alweer het vijfde dakdeel.

Zuidasdok Wijziging Tracé Besluit de VVvBeatrixpark heeft een zienswijze ingediend. “Wij hebben de stukken bestudeerd, en voor zover wij kunnen overzien hebben de wijzigingen niet ingrijpende gevolgen voor het Beatrixpark. Nieuw is, dat er toch geluidsschermen komen tussen de nieuwe verlegde A10, de ingang van de tunnelmond en het park.” Lees meer in Zienswijze VVvhB 9jan23.

Nieuws van RAI Amsterdam      Vanaf maandag 16 – 26 januari is het Grand Café in de RAI twee weken geopend als Pop-Up restaurant van het ROCvA. Voor een hele schappelijke prijs kan hier genoten worden van zowel lunch als diner. Een aanrader voor bewoners en bedrijven in de buurt van de RAI om komende weken een tafel te reserveren bij Warmoes! 22 t/m 23 januari 2023 Modefabriek.

Magazine januari/februari van Hello Zuidas  Lees meer

Nieuws uit B&W week 3* Openbare Ruimte en Groen– Kredietbesluit voor het realiseren van openbare toiletten in stadsparken en op groene recreatielocaties. De komende jaren investeert de gemeente 4 miljoen euro in rolstoeltoegankelijke, zelfreinigende toiletten in parken en op groene recreatielocaties; * Het college van B&W stemt in met de raadsinformatiebrief over de 'Evaluatie en doorontwikkeling houtveiling'. In september 2021 werd besloten tot de oprichting van een houtopslag en de veiling van alle bomen die in de openbare ruimte van Amsterdam gekapt worden. Het uitgangspunt is dat al het gekapte hout, zowel het stamhout als de snippers, binnen de Amsterdamse regio blijft. De pilot loopt gedurende één jaar; * Het college van B&W stelt de tariefregeling drinkwater vast. Ten opzichte van 2022 stijgt het tarief gemiddeld 26,5 procent;  * Water, Openbare Ruimte en Groen, Grond en Ontwikkeling: Het college van B&W geeft het Ontwerp Eerste wijzigingsverordening Hemelwaterverordening Amsterdam vrij voor inspraak.

25 januari vergadering Raad 25-01-2023 13:00 en 19:30 uur en indien nodig donderdag 26 januari om 13:00 uur    Bekijk de agenda hier.  Met o.a. vaststellen Beleidskader Hoofdgroentructuur en stukken •  A – 03 Ruimtelijke Ordening (22) 00 Voordracht Vaststellen van het Beleidskader •  A – 03 Ruimtelijke Ordening (22) Bijlage 1 Beleidskader Hoofdgroenstructuur Bijlage •  A – 03 Ruimtelijke Ordening (22) Bijlage 2 Overzicht van wijzigingen in bele Bijlage •   A – 03 Ruimtelijke Ordening (22) Bijlage 3 Nota van Beantwoording Beleidskad Bijlage •  A – 03 Ruimtelijke Ordening (22) Bijlage 4 Adviezen stadsdelen op concept be Bijlage •  A – 03 Ruimtelijke Ordening (22) Bijlage 5 Toelichting op Beleidskader HGS Bijlage •  A – 03 Ruimtelijke Ordening (22) Bijlage 6 Raadsinformatiebrief vaststellen

Bij agendapunt 7 vaststellen bestemmingsplan  Onderstation Nieuwe Meer II o.a. Nota van Beantwoording waarin…drie zienswijzen afkomstig van belangenbehartigers van De Oeverlanden, te weten stichting Nieuw en Meer, vereniging De Oeverlanden Blijven! en het kernteam De Oeverlanden.

25 januari 19.30 uur vergadering stadsdeelcommissie      De vergadering is live te volgen en later terug te kijken.Locatie: Jachthavenweg 140 (Watersportvereniging de Schinkel)    Op de agenda o.a.* concept advies Zuid Concept Strategie Innovatiedistricten Amsterdam (Kenniskwartier) en verbinding van de Schinkelhaven e.o. met het cluster rond IBM / vm Slotervaart ziekenhuis kan  net als bij de integrale gebiedsontwikkeling van het hele Schinkelkwartier, meerwaarde hebben. Verzoek aan het college is om dit innovatiecluster geografisch ruimer op te vatten en Schinkelhaven e.o. daarvan onderdeel te maken; *paraplubestemming darkstores; *adviesaanvraag voorontwerpbestemmingsplan Zuidas Parnas/ Fred Roeskestraat 55- •  adviesaanvraagBW.SDZ.Fred Roeskestraat 55 Advies; •  20221209 regels NL.IMRO.0363.K2208BPGST-VO01 v3 Document; •  20221209 toelichting NL.IMRO.0363.K2208BPGST-VO01 Toelichting •  20221209 verbeelding NL.IMRO.0363.K2208BPGST-VO01; op de tkn lijst o.a. over erotisch centrum (brief 19.9 2022) warmtepompen en vve’s (dd okt. 2022).

1 februari vergadering Raadscommissie Woningbouw en Volkshuisvesting, 09:00 tot 12:30 uur, Willem Kraanzaal (commissiezaal) Bekijk de agenda hier.

1 februari Raadscommissie Ruimtelijke ordening 13:30 uur. Willem Kraanzaal (commissiezaal) bekijk de agenda hier. Agendapunt Grond en ontwikkeling bij punt 6 en 7 over erfpacht en inflatie en onderzoek verdere verbetering informatievoorziening.

 

KUNST & CULTUUR

* Iedere donderdag van 9.00- 16.00 uur Zuidasmarkt op het Gershwinplein

* Om de week op vrijdag 16:00 Zuidas Today Talkshow op Youtube of hier.

VU Griffioen, Boelelaan 1111, in het VU NU gebouw, 1081 HV Amsterdam  Locatie voor kunst- en cultuur, zoals bioscopen, theaters en concertzalen. Bekijk de agenda hier.

25 januari Rialto VU, De Boelelaan 1111, 1081 HV Amsterdam Specials, elke maandagavond Sneak Preview  13:15, Shangri-La, Paradise Under Construction ; 15:30, Babylon ,17:45, Freaks Out ; 18:15, Return to Dust – Expat Cinema. Bekijk de agenda hier.  

26 jan, 11.45 – 14.00, Sailors for Sustainability in Circl, Mahlerlaan 1b      Zeilers Ivar Smits en Floris van Hees vertellen in Circl over hun opgedane ervaringen voor een duurzamere wereld! Aanmelden kan hier.

31 januari Gratis lunchconcert 12.30, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      Pieter Bogaert, piano. Op het programma staat Franz Schubert (1797-1828) Drei Klavierstücke D.94. U bent welkom vanaf 12:00. Het concert start op 12:30 en duurt een half uur. Een ticket is niet nodig. Lees meer

1 februari 12.00- 13.00 uur, Event, Space Rondleiding Circl: kijkje achter de schermen   In deze rondleiding door het team of door ambassadeurs kom je alles te weten over Circl. Onze ervaringen met circulair bouwen, de verhalen achter de hergebruikte materialen en de werkwijze van het restaurant: alle aspecten komen aan bod. Stuur voor meer informatie een e-mail naar reserveren@circl.nl.

2 februari Thomasfilm: Cherry Blossoms   Het Troostcafé (Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36) organiseert, i.s.m. De Thomas, twee filmvoorstellingen over het thema verlies en rouw: op 2 februari en 2 maart 2023. De films gaan over hoe je om gaat met verlies, rouw en de dood. Op 2 februari is er de prachtige Duitse film Cherry Blossoms van Doris Dörrie, die beschrijft hoe binnen een relatie en gezin wordt omgegaan met verlies. Na de film is er gelegenheid om van gedachten te wisselen. Een ticket inclusief drankje kost € 7,50 en is hier te bestellen.

5 februari 14.30 Dichtbij in de Kas van de Botanische Tuin Zuidas, Van der Boechorststraat 8 (achter de VU) met Saxofoon Kwartet Dokwerk. Iedere eerste zondag van de maand organiseert Dichtbij in de Kas gratis concerten in de Botanische Tuin Zuidas. Van november t/m april kun je genieten van bijzondere, uiteenlopende muziekoptredens, omringd door bloeiende sinaasappelbomen, met een drankje na. Lees meer

19 februari – 9 april, Soil works – When rocks weather, tentoonstelling met werk van Elena Khurtova in het Glazen Huis, Amstelpark  Opening: zondag 15:00-17:00. In een groeiende installatie waarbij ze haar eigen lichaam gebruikt, onderzoekt Elena Khurtova ons vermogen om een wederzijdse relatie aan te gaan met de grond onder onze voeten.

AkzoNobel Art space met de tentoonstelling All Eyes, maandag-vrijdag 09.00-18.00, Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam  Lees meer

Vanaf januari 2023, expositie Double Dutch op de 2de en 3de verdieping in de Nieuwe Rechtbank, Parnassusweg 280. In deze wisseltentoonstelling is werk te zien van fotografe Ansje Visser. In haar werk is zij op zoek naar rust, ruimte, vrijheid, verstilling en sfeer.

T/m 15 april 2023 VU Artscience gallery De Boelelaan 1111 open dinsdag t/m zaterdag van 12.00 – 18.00 met de tentoonstelling SOME BODY. Het is de derde tentoonstelling in VU ART SCIENCE gallery. De grenzen en functies van het lichaam in onze gedigitaliseerde wereld worden onderzocht. Lees meer

19 mei t/m 24 september Street Power op ARTZUID 2023        Beeldend kunstenaar Jasper Krabbé (Amsterdam 1970) is de curator van de Amsterdam Sculptuur Biënnale ARTZUID 2023, die van plaatsvindt op de Apollolaan en Minervalaan in Amsterdam-Zuid. Lees meer

T/m 2 juni 2023 tentoonstelling Deciphering the Artist’s Mind in de ABN AMRO Kunstruimte op de Zuidas   Er worden recente aanwinsten van jong en aankomend talent getoond in samenhang met enkele oudere werken uit de ABN AMRO Kunstcollectie. De titel van de nieuwe collectiepresentatie – naar een werk van Berend Strik – staat symbool voor de fascinatie die kunstwerken kunnen oproepen. Met kunstwerken van: Kenneth Aidoo, René Daniëls, Charlotte Dumas, Meschac Gaba, Daan van Golden. Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Kijk hier voor wegwerkzaamheden in hele stad. Voor actuele omleidingen GVB kijk hier.

Door werkzaamheden en aangepaste dienstregeling op 28-29 januari Station Amsterdam Zuid vertrekken en arriveren alle metro’s van lijn 50 en 51 richting Isolatorweg en Amsterdam Centraal op metroperron 1. Check voor de juiste informatie OV9292.  Lees meer

Werkzaamheden halte Strawinskylaan (Station Zuid) Wanneer: 23 januari t/m 19 februari / 7 maart

1. Omleiding: Bus 62 en 65 (t/m 19 februari) stoppen tijdelijk bij de bushalte van Connexxion. Deze halte ligt 100 meter ten westen van de huidige halte.

2. Tram 25 (t/m 7 maart) rijdt in deze periode met één tramstel. Tram 25 gaat in de spits (7.30 – 9.00 uur en 16.00 – 18.00 uur) van maandag t/m vrijdag vaker rijden.

3. Tram 5 (t/m 7 maart) rijdt in de ochtendspits (7.30 – 9.00 uur) maandag t/m vrijdag minder frequent.

4. Metro 50, 51, 52, 53 en 54 op 28 en 29 januari, werkzaamheden Zuidasdok metrospoor 2       *Omleiding: Metro 50 rijdt tussen Isolatorweg en Gaasperplas. Reizigers voor de richting Gein kunnen overstappen op metro 54 bij metrostation Van Der Madeweg. *Metro 51 (Isolatorweg – Centraal Station) rijdt niet. Reizigers kunnen gebruikmaken van metro 50 en metro 52 met een overstap op metrostation Zuid. *Metro 53 (Gaasperplas – Centraal Station) rijdt niet. Reizigers kunnen gebruikmaken van metro 54 en metro 50 met een overstap op metrostation Van Der Madeweg. *Metro 52 (Noord – Zuid) rijdt normale route. Metro 54 (Gein – Centraal Station) rijdt normale route. Lees meer

Omleiding bus 62 Station Lelylaan – Amstelstation 23 november 2022 – 4 maart 2023 05:00.     T/m vrijdag 3 maart 2023 05:00 uur is de Waalstraat afgesloten wegens werkzaamheden. De werkzaamheden zijn uitgelopen en zijn verlengd. Bus 62 rijdt om tussen de haltes Amsteldijk en Maasstraat via de Rijnstraat. Bus 62 stopt niet bij de gebruikelijke haltes President Kennedylaan in de Waalstraat, maar bij tijdelijke haltes om de hoek, aan de President Kennedylaan zelf. Lees meer

Tot september 2023 groot onderhoud aan de Wielingenstraat. De straat naast de RAI krijgt een veiligere inrichting en een groener karakter. Van 26 september 2022 t/m april 2023 rijdt autoverkeer door de Wielingenstraat richting het Scheldeplein via een omleiding. Richting Diepenbrockstraat rijden auto's door de Wielingenstraat over een tijdelijke rijbaan. Tot die tijd gaat de straat een jaar op de schop. Autoverkeer door de Wielingenstraat richting het Scheldeplein rijdt via een omleiding.

BEKENDMAKINGEN: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg 

Geluidsontheffing – Station Amsterdam Zuid, Amsterdam – Zuidasdok Bekijk bericht   

Nachtwerkontheffing verleend – Strawinskylaan 555 * 2-2-2023 t/m 8-3-2023, Werkzaamheden aan het spoor (GVB & NS); – Een waterpomp die de bouwput droog moet houden; -Storten van een betonnen vloer (moet in 1 keer).Bekijk bericht   

APV

TVM, De Boelelaan 1065, 27-1-2023 t/m 3-2-2023, Bekijk bericht   

Stremmen, De Boelelaan 1117 t/m 1119, 4-2-2023 t/m 25-2-2023, Bekijk bericht   

Object, Christian Neefestraat 2, 20 jan 2023 t/m 17 maart 2023, Bekijk bericht   

TVM/Object, Zuidelijke Wandelweg 27, 23-1-2023 t/m 24-02-2023, Bekijk bericht   

Object, Rosy Wertheimstraat 64, 19-01-2023 t/m 25-01-2023, Bekijk bericht   

Object – Barbara Strozzilaan 290 – 16/01/2023 t/m 24/02/2023, Bekijk bericht   

Stremmen, Scheldeplein 1, 17-01-2023,Bekijk bericht

TVM – 19-01-2023 t/m 18-05-2023, Locatie: Wielingenstraat 26A Bekijk bericht

TVM/ Europaboulevard 1 (bij zijstraat Mensinge)/ 20-01-2023 t/m 27-01-2023, Bekijk bericht

 

 

 

 

Lees verder over: Agenda, Algemeen, Beatrixpark, Dok, Fred. Roeskestraat, Inspraak, Kunst & Cultuur, Noordzone, OV, Parnas, Weekberichten.