Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Welke problemen lost het DOK op?

In de pers werd al ruim tevoren melding gemaakt dat nu toch eindelijk de beslissing over het aanleggen van het DOK zou komen en op 9 februari verscheen het persbericht en aanvullende informatie over het voorkeursbesluit over de aanleg van het DOK.
De essentie van dit besluit is dat de A10 Zuid tussen de knooppunten Amstel en Schinkel wordt uitgebreid tot 2x 4 rijstroken voor doorgaand verkeer en 2 x2 rijstroken voor lokaal verkeer. Over een lengte van ruim één kilometer worden de rijbanen onder de grond gelegd. Bovenop de tunnel ontstaat dan flink wat ruimte, die benut zal worden voor het Openbaar Vervoer, met name bus en tram. De metrohaltes worden verplaatst richting Parnassusweg en krijgen daar ook een ingang, waardoor ze dichter bij de VU komen te liggen. Hierdoor wordt de verlenging van de toekomstige Noord-Zuidlijn naar Amstelveen onmogelijk. Voor de vervanging van de in 2020 afgeschreven sneltram 51 wordt gedacht aan een nieuwe snelle tramverbinding, die dus overstappen op Station Zuid noodzakelijk maakt. Door de openbare ruimte boven de tunnels te benutten voor het openbaar vervoer wordt overstappen van trein, tram, bus en metro op kortere afstand mogelijk dan de huidige ongelukkige overstap vanaf de Strawinskylaan.

Station Zuid wordt nog steeds gezien als het sterkst groeiende station in Amsterdam, het aantal reizigers zal de komende jaren sterk blijven groeien. En onderdeel van het plan is ook om de binnenlandse Hoge Snelheidstreinen naar dit station te laten komen. De nu erg smalle perrons worden verbreed, maar er worden slechts vier en niet zes treinsporen aangelegd. Er wordt wel ruimte voor gereserveerd voor zes sporen, maar als het de overheid ernst is met de stimulering van het gebruik van het openbaar vervoer en ook de hoge snelheidstreinen zouden deze sporen zo snel mogelijk moeten worden aangelegd.

Op de tunnels worden dus geen kantoren gepland, wat een verstandige beslissing lijkt. De huidige kantorenleegstand lokt weinig investeerders in Vastgoed. Wel kunnen in de directe omgeving woningen gebouwd worden.

De kosten voor dit plan worden geraamd op 1,4 miljard euro, aanzienlijk lager dan een paar jaar geleden was berekend voor het veel omvattender plan om alle infrastructuur onder de grond te brengen. Maar het Centraal Plan Bureau heeft een second opinion gegeven en berekend of de baten positief uitpakken ten opzichte van de kosten. Dat is wel het geval voor de verbreding van de A10 en de verplaatsing van de HSL lijnen, maar niet voor het DOK. Het CPB raadt aan de A10 bovengronds te verbreden, maar dan wel de weg zo te leggen dat 6 sporen voor de trein mogelijk blijven. Dat is veel goedkoper en kan 3 jaar sneller worden uitgevoerd.

Wel moeten de effecten van de verbrede A10 Zuid zonder tunnel op geluid en milieuoverlast goed bekeken worden. Maar ook als de tunnel aangelegd wordt zijn er grote stukken A10 Zuid niet in de tunnel opgenomen, en daar moeten dan wel hoge geluidsschermen komen of veel zogenaamde dove gevels gebouwd worden. En maatregelen tegen het (fijn-) stof zijn ook onmisbaar; vooral voor het stof aan de tunnelmonden zijn speciale filters noodzakelijk.

Voor bewoners in en om Zuidas zal er zeker tot 2020 sprake zijn van veel bouwwerkzaamheden, waarvan we moeten hopen dat de openbare ruimte en het verkeer er beter van worden en de kosten niet de pan uitrijzen.

Lees verder over: Dok, Publicaties.