Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Actuele ontwikkelingen in Zuidas

Ondanks de crisis wordt er toch gestaag doorgewerkt aan de bouwplannen van Zuidas. Het ontwerp Structuurvisie en het Milieueffectrapport voor het ondergrondse DOK liggen tot en met 18 april ter inzage. 3 april vindt een informatiemarkt plaats waar nadere toelichting op de plannen verkregen kan worden. 20 maart is het vernieuwde station Zuid geopend. De vernieuwing zit aan de buitenkant met helblauwe borden waarop zowel het logo van de Spoorwegen als de M van metro staan. Aan beide zijden zijn nieuwe winkels gemaakt en het plein voor de Zuidkant van het station geeft ruimte naar het Mahlerplein.

Ook aan de westelijke en oostelijke uiteinden zijn er ontwikkelingen.

RAI en KOP ZUIDAS
De toekomstvisie van de RAI en vooral het geplande gebouw aan het Scheldeplein heeft tot veel rumoer geleid. Tijdens de vergadering van de commissie Leefomgeving van Stadsdeel Zuid in december 2011 was duidelijk dat het plan niet zonder meer geaccepteerd zou worden. Een hoogte van 30 meter was voor de omwonenden niet acceptabel. Inmiddels is er overeenstemming bereikt met de RAI om het gebouw een verdieping lager te maken en de bouwhoogte te beperken tot 26 meter. Het voorlopig ontwerp heeft nog wel iets van een glazen blokkendoos, maar aan de zijkant is er een verlaging en terras op niveau. In de plint komt horeca.
De Parkhal krijgt een groene wand. We zullen afwachten of de plannen ongeschonden door de Stadsdeelraad en de Gemeenteraad komen en goed blijven opletten hoe deze toekomstvisie vertaald wordt in het bestemmingsplan.
Een paar jaar geleden werd in alle kranten vermeld dat Amsterdam een tekort van 9000 hotelkamers zou hebben. Dat heeft geleid tot een groot aantal plannen voor hotels, ten dele omgebouwd uit leegstaande kantoren, ten dele nieuwbouw. Amsterdam schijnt zelfs in deze crisistijd op eenzame hoogte te staan met de bezetting van de hotelcapaciteit. En nu komt Motel One met een 3-sterrenhotel naar de KOP ZUIDAS. De start van de bouw is gepland in 2013 en dan is het klaar in 2015. Daarna gaat de RAI ook een hotel bouwen naast Station RAI; dit zou voor een andere doelgroep bestemd zijn dan het Motel One.
Gecombineerd met de al lang bestaande grote hotels belooft dit gebied een groot palet aan slaapmogelijkheden te bieden. En dan maar hopen dat de hotelgasten ook nog naar het Centrum van Amsterdam gaan met de Noord-Zuidlijn.

KENNISKWARTIER
Het bestemmingsplan voor VU en VUmc stond eind maart op de agenda van de Gemeenteraad. Inmiddels heeft de VU wel besloten het hoofdgebouw te renoveren en een nieuw gebouw neer te zetten naast het Rode Onderwijsgebouw. Dus gaat het nog wel even duren eer de Boelesprong gewaagd wordt en de positieruil met de sportvelden plaats vindt.

Het bewonersplatform Zuidas blijft de vinger aan de pols houden en zal u op de hoogte houden!

 

Lees verder over: Dok, Kop Zuidas, Publicaties, RAI, VU(mc).