Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

De StOR, Stichting Overleg Rai-buurten

De StOR heeft als doelstelling: ‘het streven naar een optimale situatie van leefbaarheid met betrekking tot mens en milieu in de omgeving van het tentoonstellingscomplex RAI te Amsterdam-Zuid en voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.’

De StOR vertegenwoordigt haar deelnemende organisaties. Deze zijn diverse buurtverenigingen en bewonersorganisaties in een ruime omgeving rondom de RAI. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur benoemt deze leden van het dagelijks bestuur uit haar midden.

Het bestuur bestaat uit: mr. H.J. van Gijssel, voorzitter, dr. J. Vreugdenhil, secrataris, ir. drs. S. Tummers, penningmeester

Het bestuur zal zich de komende twee jaar vooral richten op het behartigen van de bewonersbelangen met betrekking tot handhaving, vergunningen en bestemmingsplannen rondom alle RAI-activiteiten.

De stichting onderneemt daartoe ondermeer de volgende activiteiten:

* signaleren van voor bewoners belangrijke ontwikkelingen in formele plannen van gemeente en stadsdeel en RAI

* informeren, mobiliseren en samen optrekken met andere belangenorganisaties van RAI-buurten

* als formele partij (belangenorganisatie) optreden in bezwaarschriften, hoorzitting, klachtenprocedures e.d.

* actief in contact treden met RAI-organisatie en gemeente c.q. stadsdeel om daarmee de vingers aan de pols te houden van beleidsontwikkelingen en bewonersbelangen onder de aandacht te brengen

* zonodig rechtsgedingen voeren: momenteel loopt een beroep tegen de omgevingsvergunning die aan Strandzuid/Zuidpool verleend is

Instellingen of organisaties in het werkgebied van de stichting kunnen lid worden, voor zover binnen hun doelstelling de redelijke en/of sociale belangen van de bevolking binnen het gebied is begrepen. Aanmelding bij het bestuur. 

 

Adres: Herman Heijermansweg 31, 1077 WK,  Amsterdam

email: raibuurten@gmail.com

Lees verder over: Aangesloten organisaties, Links, RAI.