Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 8 & 9

7 maart om 19.30 uur Themabijeenkomst -Parkeeroverlast van VU, VUmc of Zuidas? Oplossingen gevraagd!-

Vooral in de omgeving van Amstelveenseweg tot en met de Willem van Weldammelaan ondervinden bewoners parkeeroverlast van bezoekers van het Zuidasgebied. In een presentatie door de voorzitter van BPZ, Cisca Griffioen, zijn de problemen in kaart gebracht en wordt een aanzet gegeven tot mogelijke oplossingen. Bewoners en geïnteresseerden worden nadrukkelijk gevraagd mee te denken. U bent welkom op 7 maart van 19.30-21.30 uur, in het Huis van de Wijk, MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112.

Noord/Zuidlijn doortrekken naar Schiphol! steeds vaker te horen

Artikel op AT5:” In de Telegraaf laat de voorzitter van VNO-NCW in de regio Amsterdam, Marry de Gaay Fortman, weten dat doortrekken internationale bedrijven lokt. Ze volgt hiermee Schiphol-directeur Jos Nijhuis, die al langer pleit voor het verlengen van de metrolijn. Nijhuis hoopt op een bovengrondse variant, zodat er geen nieuwe en kostbare tunnels hoeven worden aangelegd.”

Analyse fietsoversteek Beethovenstraat – Prinses Irenestraat door Goudappel/Coffeng

Verkeerskundig onderzoek vervaardigt in opdracht van dienst Zuidas waarin opgenomen een analyse en oplossingsrichtingen voor het veiliger maken van de oversteek. (pag. 13)

Uit: Nieuws van B&W 27 februari

  • Het college heeft ingestemd met het ter visie leggen van het ontwerp van het bestemmingsplan Fred Roeskestraat. Het bestemmingsplan maakt de bouw van woningen en voorzieningen voor onderwijs en gezondheidszorg mogelijk. Het gebied wordt begrensd door het Zuideramstelkanaal, de begraafplaats Buitenveldert, het talud van de ringweg A10, de op- en afrit van de S108 en de Amstelveenseweg.
  • Het college heeft ook ingestemd met het ter visie leggen van het besluit om hogere grenswaarden dan de voorkeurgrenswaarden voor geluidhinder toe te staan. Uit onderzoek blijkt dat op deze plek de voorkeursgrenswaarden van de Wet Geluidhinder worden overschreden door het lawaai van de ringweg A10, de Amstelveenseweg en het nabijgelegen spoor. De wet biedt de mogelijkheid hogere grenswaarden vast te stellen als blijkt dat overschrijding van de voorkeursgrenswaarden niet door geluidbeperkende maatregelen kan worden tegen gegaan.
  •  Het college heeft ingestemd met de rapportage van de Zuidas over het tweede halfjaar van 2012.

De gemeenteraad heeft ook een aantal bestemmingsplannen voor de Zuidas vastgesteld en stappen gezet om te komen tot verdere woningbouw in het centrumgebied van Zuidas (deelgebied Gershwin). Behandeling in de commissie is op 20 maart 2013.

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36    Theater, 15 maart, 20.00 uur, 'Debussy, Ravel, Baudelaire….et les autres.' Een muzikale vertelling door Jaap Stork, piano. M.m.v. Lilian Bakker, voordracht.

 

Theater, 22 maart 19.30 Jacobine Geel in gesprek met Marian Boyer over haar roman Een geslaagd leven.

VU Connected     Een goed gesprek over levensverhalen, 28 februari,17:00-18:00 uur, VU Boekhandel, De Boelelaan 1105. Sprekers: Kristien Hemmerechts en Jan Siebelink, gespreksleiding: Jacob Bouwman. Filosofie op de Zuidas 14 maart,16:30 t/m 18:00 uur, Symphony's, George Gershwinlaan 22-28. Spreker(s): Ad Verbrugge (VU-filosoof), Rob Wijnberg en Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing VU).

Lees verder over: Noordzone, OV, Verkeer, Weekberichten.