Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 13

bomen planten op kop zuidas 20.3.2013 Opening bomentuin kop Zuidas 

De bomentuin in Zuidas is feestelijk geopend tijdens de Nationale Boomfeestdag op woensdag 20 maart. Na een informatieve bijeenkomst zijn met hulp van wijkverenigingen, belangengroeperingen en buurtkinderen de eerste bomen geplant.

 

 

europahal rai monument 2013RAI op monumentenlijst

Vorige week berichtte Het Parool, dat: ”Minister Jet Bussemaker (Cultuur) maandag een lijst van 89 nieuwe rijksmonumenten presenteerde. In totaal kregen elf Amsterdamse panden een beschermde status toegewezen. Het gaat om de meest waardevolle en kenmerkende bouwwerken, die van belang zijn voor de ontwikkeling van de Nederlandse architectuur en die in de periode 1959-1965 zijn gebouwd.
De Amsterdamse panden op de lijst zijn: Europahal RAI, Tweede Citroëngarage, Autopon (Overtoom), Monument Hollandsche Schouwburg, Sloterhof, Princesseflat (Beethovenstraat), het Burgerweeshuis, het A.H. Gerhardhuis, de Scholengemeenschap Buitenveldert, het Gijsbrecht van Aemstelpark en het Hilton Hotel.”

kunstreservebank 2013Kunst Reserve Bank maakt plaats voor nieuwbouw

Omdat de uitvoering van bouwplannen aan de Gustav Mahlerlaan is vervroegd, zal de bank haar vestiging per 1 mei moeten sluiten. Maar vlak voordat het terrein op Zuidas ontruimd zal worden, gaan zij daar nog wel de jaarvergadering houden. Deze zal plaatsvinden op zondag 28 April van 14:00 tot 17:00 uur. Alle muntbezitters en leden van de Kunst Reserve Bank zijn dus van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De agenda zal binnenkort in aparte nieuwsbrief bekend worden gemaakt. Noteert u deze belangrijke datum nu alvast in uw agenda. KRB zoekt nog vrijwilligers die willen meehelpen met de organisatie van dit feestje. Heeft u wat tijd over en wilt u wel eens van binnenuit meemaken hoe de bank nu eigenlijk werkt, stuur dan een mailtje naar info@kunstreservebank.nl

Slim eten_0Op schoolwerktuin L. Alma opening SLIM ETEN tuin

Donderdag 11 april opent VU Connected, samen met Dr. L. Alma Schoolwerktuin en restaurant Bolenius, de SLIM ETEN-tuin op de Amsterdamse Zuidas. Aanleiding voor de SLIM ETEN-tuin is het interview ‘Jong te dik: groter risico op dementie’ met vier VU en VUmc hoogleraren in de Volkskrant van 10 april 2012.

Met de SLIM ETEN-campagne maken wetenschappers zichtbaar hoe je met beweging en voeding cognitie bij kinderen en ouderen kan verbeteren. Tuinieren verbindt de factoren ‘voeding’ en ‘beweging’. De SLIM ETEN-tuin beslaat 40 m2 en leden van VU Connected, het maatschappelijk netwerk van de VU en het VUmc, gaan hier groente verbouwen. Ook organiseren zij op 21 juni op deze locatie een MidZomerNacht Diner; geven jonge VU wetenschappers gastlessen aan schoolkinderen; en komt er een oogstfeest in oktober. Lees hier meer over de SLIM ETEN-tuin.

Vergadering raadscommissie VVL 28 maart, van 9.00-12.30 en 19.30-22.30 uur, Rooszaal, stadhuis

Bij agendapunt 13, vaststellen parkeerverordening 2013, bijlage o.a. brief van stadsdeel Zuid d.d. mei 2012 met verzoek tot o.a. het mogen uitvoeren van experimenten.

OVSAAL, Werk aan het spoor richting Schiphol

ProRail heeft voor het weekend van 21 en 22 april veel werk gepland. Uitgestelde werkzaamheden die in de laatste buitendienststelling vanwege de vorst niet konden worden uitgevoerd, worden nu alsnog meegenomen. In totaal worden er langs de baan Schiphol-Duivendrecht zo'n 350 meter aan damwanden ingetrild. Om uitbreiding van station Amsterdam Rai met twee extra sporen en een perron mogelijk te maken, moet er direct naast de A10 geheid worden. Uit veiligheidsoverwegingen voor de automobilisten en de werkers worden er in de nacht van zaterdag op zondag drie van de vijf rijstroken afgesloten. Op zaterdag kan de omgeving nabij de Amstel (westzijde) een torenkraan opgebouwd zien worden. Deze kraan wordt in 14 transporten naar zijn plaats gebracht. De kraan is 40 meter hoog, heeft een giek van 70 meter en kan 'maar' 2,5 ton tillen.

28 en 29 maart verplaatsing bomen Amstelveenseweg

De platanen krijgen een nieuwe plek aan de Amstelveensweg in de nabijheid van de Nijenrodeweg. Deze verplaatsing is nodig voor het omleggen van de hoofddrinkwaterleiding en de werkzaamheden aan de oprit van de Amstelveenseweg.

Overzicht van plannen met inzagetermijn o.a. bij stadsdeel Zuid     van  tot                                                                                 

Fred. Roeskestraat, ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder

Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)

07-03

18-04

Kenniskwartier Zuid 1e fase, ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit tot vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder

DRO

14-02

28-03

Fred. Roeskestraat, ontwerp-projectplan Verlegging Waterkering Fred Roeskestraat

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

21-02

04-04

Bronnen: o.a.http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning:

  • De Boelelaan 1105 – 761475, plaatsen 2 stikstoftanks (08-03-2013);

Gedurende zes weken na publicatie van de aanvraag kan schriftelijk een zienswijze worden ingestuurd.bij het college van B&W, p/a de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam onder vermelding van het betreffende adres en aanvraag.

Verleende omgevingsvergunning:

  • Beatrixpark 1 ter hoogte van Diepenbrockstraat 1 (Bloemenkransbrug), 1077 VX: voor de herbouw van de Bloemenkransbrug in het Beatrixpark, verzonden d.d. 21 maart 2013. OLO-nummer 747573;

Verleende vergunningen werken in de openbare ruimte:

  • De Boelelaan 32, 1083 HJ: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 22 maart 2013 tot en met 22 mei 2013, verzonden d.d. 14 maart 2013. Dossiernummer 43-644007;
  • Van Nijenrodeweg 648, 1082 HZ: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 3 april 2013 tot en met 27 mei 2013, verzonden d.d. 20 maart 2013. Dossiernummer 43-649472;
  • Fred. Roeskestraat 75, 1076 EC: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 1 april 2013 tot en met 3 juni 2013, verzonden d.d. 19 maart 2013. Dossiernummer 43-647448.

De vergunning liggen vanaf 25 maart 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het stadsdeel. Een bezwaarschrift insturen kan, mits binnen zes weken ontvangen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende ontheffing werktijden:

  • Station Rai, locatie Europaboulevard Kenmerk: 379005

Het oprichten van een spoorviaduct (kw16 OV-SAAL), het verplaatsen van een perron en het gedeeltelijk slopen van het westelijke deel van Station Rai. De ontheffing betreft: het uitvoeren van verschillende funderingswerkzaamheden in de periode van week 14 t/m week 17 2013.

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

Lunchconcert, 2 april, 12:30 uur, door Amsterdam Wind Trio, klarinet, fagot en fluit.

VU Connected

Slim eten tuin, 11 april 2013,13:00 -17:00 uur, Gustav Mahlerlaan 3005

  • Spreker(s): Ellen Mookhoek (restaurant Bolenius), Jaap Seidell (hoogleraar voeding en gezondheid) Samen met: wetenschappers van de VU en VUmc, restaurant Bolenius, Dr. L. Alma schoolwerktuin, EMGO+, Amsterdams Natuur & Milieu Educatie Centrum (ANMEC) en Stadsdeel Zuid

Filosofie op de Zuidas 17 april 2013,16:30-18:00 uur, Symphony's, George Gershwinlaan 22-28

  • Spreker(s): Ad Verbrugge (VU-filosoof), Ab Klink (voormalig minister van Volksgezondheid) en Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing VU)

Look for Art gallery, 13 april- 14 juni expositie

Haute Couture, Polaroids van Cathleen Naundorf, Gustav Mahlerlaan 525

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.