Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 19 & 20

Doe mee aan de limerickwedstrijd ter viering 15 jaar Bewonersplatform Zuidas!

 

advocaat_luie_twitteraarEen jonge advocaat met een torenhoge ambitie

Reed dagelijks naar de Zuidas op haar gammele fietsie

In haar chique kantoor

Bracht zij menig uurtje door

Maar dankzij het fietsen bleef zij in topconditie

 

Een limerick bestaat uit 5 regels, waarbij de langere regels 1,2 en 5 op elkaar rijmen en de kortere regels 3 en 4 ook. Iedereen kan meedoen. Deelname is eenvoudig:

 • Maak één of meer limericks met als onderwerp Zuidas
 • Sturen naar bpz@wocbuitenveldert.nl ovv wedstrijd
 • Door deelname stemt u in met publicatie op onze website en in de weekberichten
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd
 • Inzenden vóór 21 mei 2013
 • Vermeld naam en telefoonnummer en e-mailadres

Op zondag 26 mei maken we om 15.15 uur in het Beatrixpark de winnaars bekend. Op die dag is er feest in het park. Het Beatrixpark bestaat 75 jaar en BPZ viert haar 15 jarig bestaan. U bent van harte welkom.                                                                                                                           

26 mei Beatrixpark viert 75jarig bestaan, van 12.00-18.00 uur

artsenijhofEr zijn tal van activiteiten in het park. Voor een overzicht zie ook de website. Om 15.15 uur in de Artsenijhof bekendmaking winnaars van de limerickwedstrijd BPZ.programma 26.5 Beatrixpark 15j BPZ pdf

 

 

Suggesties voor Zuidas Groener

zuidas groen er We hebben verschillende leuke suggesties ontvangen die we aan het stadsdeel hebben voorgelegd. Wat in uitvoering wordt genomen blijft nog even de vraag. Maar we informeren u zodra er meer bekend is. De inzenders bedanken we voor hun constructieve bijdrage.

 

Artzuid in Zuidas

foto elineZuidas maakt deel uit van de beeldenroute ARTZUID. Op het Zuidplein, Gustav Mahlerplein en het Gershwinplein is werk te zien van internationaal vermaarde kunstenaars als Dinh Q. Le, Martin Pfeifler, El Anatsui en Mario Merz. In de kapel aan de Prinses Irenestraat staat werk van de Chinese kunstenaar Ai Weiwei. (foto, Eline via twitter) 

 

Hortus VU?

Het Parool berichtte: ”De universiteit kampt met ruimtegebrek, en de grond in de Zuidas is schaars en kostbaar. Er was al een tijdje sprake van verplaatsing van de hortus, maar in de nieuwste plannen wordt ook sloop als een mogelijkheid gezien. Een woordvoerster van de VU verklaart dat de plaats van de hortus als mogelijkheid wordt gezien voor uitbreiding van het VUmc, maar dat er nog geen knopen zijn doorgehakt. Dit zal voor de zomer gebeuren.”

Leven op het dak van ABN Amro

At5 deed verslag: ”Een hoop gekrijs vanochtend op het dak van de ABN Amro aan de Zuidas. Er werden namelijk vier baby slechtvalken geringd. De broedkast voor slechtvalken staat al vijf jaar op het dak, maar tot nu met weinig succes. Pas vorige maand kwamen de eerste eieren uit.”

Werkzaamheden vervangen tramrails Beethovenstraat

Van maandag 11 maart tot en met vrijdag 17 mei vervangt GVB de tramsporen in de Beethovenstraat tussen de Strawinskylaan en de Stadionkade. Autoverkeer richting Stadionweg, stad-in, rijdt een omleidingsroute via de Strawinskylaan en de Parnassusweg. Informatie over de aangepaste busroutes leest u op de site van GVB.

Wegwerkzaamheden op de De Boelelaan, tussen de Amstelveenseweg en de Van der Boechorststraat vanaf 4 maart t/m medio juli

Voor vragen kunt u terecht bij  Boelelaan@zuidas.nl of bellen met de omgevingsmanager Dienst Zuidas, Jeroen van der Linden, telefoon 06 55 170160.

Ingrijpende wegwerkzaamheden en reisadvies van dienst Zuidas

Kruising De Boelelaan/Buitenveldertselaan bij hoofdingang VU

Vanaf vrijdagavond 21 juni 20.00 uur tot maandag 19 augustus 06.00. Omleiding: Buitenveldertselaan → Van Nijenrodeweg →Amstelveenseweg of andersom.

A10 Amsterdam wegwerkzaamheden aan de op- en afritten (S108) met kruising Amstelveenseweg.

Voor een betere doorstroming naar en vanaf de A10 zuid worden de op- en afritten van de S108 aangepakt. De zuidelijke op- en afrit is voor drie weekenden deels afgesloten:

 • vr 05 Juli 20.00 – ma 08 Juli 06.00
 • vr 12 Juli 20.00 – ma 15 Juli 06.00
 • vr 19 Juli 20.00 – ma 22 Juli 06.00

De rechterrijstrook richting Amsterdam centrum wordt verlengd en de kruising met de Amstelveenseweg aangepast.

De noordelijke op- en afrit is voor drie weekenden deels afgesloten:

 • vr 26 Juli 20.00 – ma 29 Juli 06.00
 • vr 02 Aug 20.00 – ma 05 Aug 06.00
 • vr 09 Aug 20.00 – ma 12 Aug 06.00

Er komt een derde rijstrook richting Amstelveen bij. Ook hier geldt een gedeeltelijke afsluiting. Omleiding: De omleidingen worden ter plekke aangegeven en het advies is de S109 te gebruiken.

Werkzaamheden op de De Boelelaan tussen de Amstelveenseweg en de Van der Boechorststraat

Op dit moment werkt men hier aan een verbreding van de zuidelijke rijbaan van de De Boelelaan van twee naar drie rijstroken. Het werk duurt tot medio juli. Van vrijdag 12 juli 10.00 tot maandag 15 juli 06.00 uur is de volledige zuidelijk rijbaan afgesloten om te kunnen asfalteren en belijning aan te brengen.

Reisadvies: Dienst Zuidas adviseert bewoners en bezoekers van Zuidas en omgeving om met het OV, de fiets of om het gebied via de oostzijde (S 109 RAI) te bereiken. Voor specifieke informatie over de wegwerkzaamheden kunt u mailen naar zomerwerken@zuidas.nl

Vergadering commissie Leefomgeving 21 mei, 20:00 23.00 uur, Raadzaal, Pr. Kennedylaan 923

Bij agendapunt 7 Agenderingsverzoek fractie VVD, ondersteund door CDA, VOZ, PvdA en D66, betreffende rapportage quick scan Claude Debussylaan-Parnassusweg in combinatie met Verkeersveiligheid Amstelveenlijn (21.15 uur). En bij TKN B. Uitwerkingsbesluit Parkeren 2013.

Overzicht van plannen met inzage termijn o.a. bij stadsdeel Zuid                                                                                     

Besluit wegonttrekking fietspad Beethoven

Centrale Stad

28-03

09-05

Ontwerpbesluit onttrekking aan de openbaarheid Amsterdam RAI

 Stadsdeel Zuid

 08-04

20-05

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Rivierenbuurt http://www.zuid.amsterdam.nl/wonen_en/bouwen/bestemmingsplannen-0/70-rivierenbuurt/

 Stadsdeel Zuid

 08-04

21-05

Aanvraag revisie omgevingsvergunning VU- De Boelelaan 1105

Omgevingsdienst NZKG

11-04

23-05

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Noodkapvergunning:

 • Europaplein, 1078 GX: voor het kappen van twee platanen (Platanus) staande in de openbare ruimte in verband met zeer slechte conditie. De veiligheid van personen of goederen kan niet meer gegarandeerd worden, verzonden d.d. 8 maart 2013. Er geldt een herplantplicht;

 • Gustav Mahlerlaan 3005, 1081 LB: voor het kappen van drie fijnsparren (Picea abies) en één meidoorn (Crataegus) staande in de openbare ruimte, in verband met ernstige stamaantasting. De bomen zijn dood en dreigen om te vallen, verzonden d.d. 22 maart 2013;

De vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 13 mei 2013 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het stadsdeel. U kunt binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift.Stuur  uw bezwaarschrift naar het DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

Aanvraag Staanplaatsen:

 • Gustav Mahlerplein, 1082 MS: voor het innemen van een tijdelijke staanplaats voor de verkoop van tosti's. Dossiernummer 70-676246.

De aanvraag met bijbehorende stukken ligt vanaf 13 mei 2013 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het stadsdeel.Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvraag schriftelijk kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het DB van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning:

 • De Klencke 109, 1083 HH: voor het veranderen en vernieuwen van een gedeelte van het gebouw met bestemming daarvan tot zorgcentrum, het vernieuwen van de kozijnen in de gevels, het maken van een hellingbaan aan de achterzijde, verzonden d.d. 26 april 2013. OLO-nummer 748799;

Het besluit ligt niet ter inzage. Om de stukken in te zien, kunt u een verzoek indienen via e-mail, naar: vergunningen@zuid.amsterdam.nl. U kunt binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het DB van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvragen Evenementenvergunningen:

 • Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van een evenement "SLAM!FM" op 22 juni 2013 van 16.00 uur tot 23.00 uur. Dossiernummer 32-677016;
 • Strawinskylaan 1, 1077 XW: voor het houden van een evenement " Zuidas Culinair&Concert" op 26 juni 2013 van 16.30 uur tot 22:00 uur. Dossiernummer 32-678197;

Verleende Evenementenvergunning:

 • Gustav Mahlerlaan 10, 1082 MA: voor het houden van een evenement "JINC" op 22 mei 2013 van 09:00 uur tot 09:30 uur, verzonden d.d. 8 mei 2013. Dossiernummer 32-664856;

De bovengenoemde aanvragen/vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 13 mei 2013 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het stadsdeel. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift. Stuur uw bezwaarschrift naar B&W van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202,1000 AE Amsterdam

Werken in de openbare ruimte:Verleende vergunningen:

 • De Boelelaan 2, 1081 HZ: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 2 mei 2013 tot en met 28 juni 2013, verzonden d.d. 29 april 2013. Dossiernummer 43-660427;
 • De Boelelaan 900, 1082 RW: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 1 mei 2013 tot en met 20 augustus 2013, verzonden d.d. 29 april 2013. Dossiernummer 43-664586;

De bovengenoemde vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 13 mei 2013 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het stadsdeel. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift. Stuur uw bezwaarschrift naar B&W van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202,1000 AE Amsterdam

Hinder in de openbare ruimte, Verleende vergunning:

 • Euopaboulevard 8, 1083 AD: voor hinder in de openbare ruimte gedurende de periode van 13 mei 2013 tot en met 15 mei 2013 en 21 mei 2013 tot en met 23 mei 2013 tussen 20:00 uur – 06:00 uur, verzonden d.d. 25 april 2013. Dossiernummer 61-661168;

De bovengenoemde vergunning met bijbehorende stukken ligt vanaf 13 mei 2013 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het stadsdeel.Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift.  Stuur uw bezwaarschrift naar het DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019,1070

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

Dinsdag 21 mei 12:30 uur, Lunchconcert ,Wijma & Pahschenko. Renske Wijma speelt hoorn en Olga Pahschenko piano.Toegang gratis.

VU Connected 12 juni, 12.30-13.30, lunch Slim eten tuin, Gustav Mahlerlaan 3005

Spreker(s): Philip Scheltens (directeur VUmc Alzheimercentrum)

Zuidas Run 2 juni

"Dat de Zuidas Run een succes is gebleken, blijkt uit het feit dat de Zuidas Run dit jaar haar eerste lustrum beleeft. Inmiddels is Accenture nog steeds een van de drie Goldpartners. Daarnaast wordt De Zuidas Run nu mogelijk gemaakt door alle partners die eveneens aan de Zuidas gevestigd zijn of hier nauwe banden mee hebben. Alle partners onderschrijven het belang van de Zuidas Run en de Zuidas Community", aldus de website Zuidasrun.

EmmaRAIrun wordt een winterrun!!!!

De EmmaRAIrun, de Fun Run voor Stichting Steun Emma, gaat helaas niet door op vrijdag 17 mei en wordt verplaatst naar de winter. De run waarbij in en om de hallen van Amsterdam RAI gelopen zou worden, trekt minder deelnemers dan verwacht. Amsterdam RAI wil de inzet en medewerking van leveranciers en andere sponsoren goed tot haar recht laten komen. Mede door de last minute opkomst van een aantal hardloopwedstrijden in mei en juni 2013 is er onvoldoende animo met als gevolg niet genoeg exposure voor het Emma Kinderziekenhuis AMC.

Zone2Source, opening tentoonstelling 19 mei, 15 uur, Amstelpark diverse locaties

Zone2Source is een nieuw internationaal platform dat kunstenaars uitnodigt om in en buiten de glazen paviljoens in het Amstelpark projecten te ontwikkelen waarin alternatieve ervaringen en praktijken met betrekking tot onze ‘natuurlijke’ omgeving voorgesteld worden. Tentoonstellingen lopen van 19 mei t/m 14 Juli en zijn te bezichtigen iedere donderdag t/m zondag 12 – 17 uur. De organisaties zoekt nog vrijwilligers, kijk op www.zone2source.net

Rondleidingen ARTZUID door leerlingen Ignatiusgymnasium 13 t/m 17 mei 10-12/12-14/14-16 uur

Leerlingen uit de vierde klas geven i.h.k.v. de maatschappelijke stage rondleidingen aan o.a. buurtbewoners. Aanmelden, ook voor groepen, kan via mas-artzuid@ignatiusgymnasium.nl

 

 

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.