Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 47

ikc ravelNieuwbouw voor Integraal Kindcentrum in Zuidas

“Medio augustus 2014 komt er een Integraal Kindcentrum (IKC) voor kinderen van 0-12 jaar op de Zuidas, kavel Ravel, achter BL46. Simone Kukenheim, stadsdeelwethouder onderwijs van Stadsdeel Zuid, en Verlaat's Systeembouw hebben de overeenkomst ondertekend voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van het IKC. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst op vrijdag 15 november waar het bijzondere ontwerp van Fact Architects en Hund Falk Architecten is gepresenteerd”, aldus het persbericht van stadsdeel Zuid.

Bestemmingsplan Fred. Roeskestraat

“Het bestemmingsplan Fred. Roeskestraat is sinds donderdag 14 november onherroepelijk. Na de vaststelling op 11 september zijn er geen beroepen ingediend. Hiermee wordt voorzien in de ontwikkeling van de Fred. Roeskestraat van een monofunctioneel gebied met voornamelijk scholen naar een gemengd gebied met wonen, kantoren, onderwijsfuncties en voorzieningen.” Lees verder op de website dienst Zuidas.

gustav mahler dichtbij.nlGustav Mahler bij nacht

Op Dichtbij.nl: “In de rubriek Goedenacht Amsterdam plaatsen we elke nacht om 00.00 uur nachtfoto's van de stad, gemaakt door jou. Vannacht weer een mooie foto van Dickys, deze keer van het Mahler 4 complex op de Zuidas van de Amerikaanse architect Rafael Viñoly.”

Doorsteek naar fietstunneltje

“Op maandag 18 november aanstaande startte de gemeente Amsterdam met de aanleg van een doorsteek ('bypass”) tussen het fietspad in de Prinses Irenestraat en het fietserstunneltje onder de Beethovenstraat. De doorsteek moet er voor zorgen dat meer fietsers het tunneltje gaan gebruiken”.

Actie tegen het fietsen op de stoep in Stadsdeel Zuid       

Stadsdeel Zuid berichtte dat: "Veilig Verkeer Nederland (VVN) in samenwerking met stadsdeel Zuid in Amsterdam een nieuw initiatief lanceert om fietsers van de stoep te weren. Wethouder Marco Kreuger deed hiervoor de aftrap vanochtend bij de Eloutschool, waar veilig gedrag wordt beloond. Wandelaars op de stoep bij de school krijgen de ‘stoep op fiets af’ sleutelhanger. Fietsers op de stoep worden vriendelijk verzocht daar voortaan te lopen. Om de essentie van de boodschap te benadrukken, ‘Stoep op, fiets af’, worden op de stoep voetstappen aangebracht. Eerder dit jaar is er door stadsdeel Zuid markering op de weg aangebracht met de tekst ‘Schoolzone".

Drijfzand na sloop op terrein oude Sint Nicolaaslyceum

Dienst Zuidas meldde: “Op de plaatsen van de vroegere fundering en kelders (tot 3,5 meter diep!) van de voormalige school zijn kuilen ontstaan. Deze zijn volgelopen met grond en water. Vanwege de plassen kun je nu niet zien waar je wel en niet kunt lopen. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Vandaar dat het nu niet mogelijk en zelfs gevaarlijk is het terrein te betreden. Je zou immers diep in de prut weg kunnen zakken”. 

santaSanta Run start in Buitenveldert op 22 december, 12.00 uur

Op 22 december start voor het eerst de Santa Run in Amsterdam. De Run is een internationale loop voor het goede doel die door de Rotaryclub Nederland is opgepakt en specifiek door Rotaryclub Minerva-Amsterdam. Zij organiseert deze actie samen met het Winkelcentrum Gelderlandplein. De goede doelen zijn: “Orange Babies” en “Make a Wish Nederland”. Iedereen kan deelnemen aan de Santa Run Gelderlandplein. Inschrijving kost 10 euro en is inclusief het Kerstmanpak en kan bij winkels op het Gelderlandplein en oa bij de IJsbaan, of via de website.

denDe Nederlandse Opera brengt ode  aan de boom in het Beatrixpark (bij de cirkels grote weide)

Donderdag 21 november 2013 om 18.00 uur brengt De Nederlandse Opera een ode aan de dennen in het Beatrixpark. Samen met hoofdstedelijke boomecoloog Hans Kaljee wordt in een kort programma uit de doeken gedaan waarom deze dennen zo bijzonder zijn. Daarna zal een aantal Amsterdammers in 1 minuut een groene wens voor de stad uitspreken. Terwijl zij spreken zingt een kamerkoor gelijktijdig indringende liederen. Wil je zelf een wens uitspreken? Neem dan vandaag nog contact op met Marije Kool, 06 20309006. Kijk voor inspiratie en meer informatie op amsterdamiseenopera.nl

 

28 november vergadering  deelraad Zuid. 20:00-22.00, raadzaal stadsdeelkantoor Pr. Kennedylaan 923

 

10 december vergadering Regioraad 20:45-23:00 Raadszaal Stadhuis Amsterdam

Of de Investeringsagenda OV wordt behandeld is nog niet duidelijk. 

 

Werkzaamheden rondom Minervapark en de Strawinskylaan van 28.10 t/m eind november

Voetgangers kunnen tijdelijk geen gebruik maken van het Minervapark, speelterrein en het voetpad aan de zuidzijde van het park, ter hoogte van de Strawinskylaan. Voor vragen kunt u terecht bij de heer Koos Veltman 06 5107 3396. bron: Bewonersbrief stadsdeel Zuid

7 en 8 december beperkt treinverkeer van en naar Schiphol

Vrijdagnacht vanaf 2.00 uur tot maandagochtend 5.00 uur is geen treinverkeer mogelijk tussen Schiphol – Amsterdam Sloterdijk, Schiphol- Amsterdam Bijlmer ArenA en Schiphol -Diemen Zuid. NS zet bussen in. Vanuit de richting Den Haag is Schiphol wel bereikbaar (4 x per uur rechtstreeks) en vanaf Rotterdam 1 x per uur rechtstreeks met Fyra. De werkzaamheden zijn onderdeel van het spoorproject OV SAAL. Eind 2016 moet de nieuwe infra in gebruik gaan. Actuele reisinformatie: www.ns.nl/treinverkeerschiphol. Werkzaamheden OVSAAL: www.prorail.nl/ovsaal,

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunningen

Rectificatie i.v.m. datum ter inzage legging in de kennisgeving van 6 november 2013

  • Terrein De Boelaan 1117 – 907517, kappen van 102 bomen en verplanten 1 boom, alsmede het uitvoeren van handelingen als bedoeld in art. 75 lid 3 Flora- en faunawet ten aanzien van beschermde soorten;
  • Fred. Roeskestraat 94 – 814429, in gebruik nemen tijdelijk onderwijsgebouw voor een periode van 5 jaar.

De ontwerpbesluiten liggen van donderdag 14 november 2013 gedurende zes weken ter inzage bij stadsdeel Zuid, Burgerweeshuispad 301 en stadsdeel Centrum, Algemeen en Sociaal Loket, Amstel 1.

  •  De Boelelaan 1117 – 772343, veranderen van de inrichting door realisatie Imaging Center.

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 21 november 2013 gedurende zes weken ter inzage bij stadsdeel Zuid, Tripolis en stadsdeel Centrum, Algemeen en Sociaal Loket, Amstel 1.

Geen zienswijze: Bij de volgende ontwerpbesluiten omgevingsvergunningen zijn geen zienswijzen ingediend:

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum met zes weken verlengd. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar maken, Stuur uw bezwaarschrift naar DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

  • Antonio Vivaldistraat – 879405, oprichten gebouw, met bestemming daarvan tot 801 studentenwoningen, een studiezaal/bibliotheek, horeca- en winkelfunctie (19-09-2013).Nieuwe beslisdatum: 27-11-2013

Een bezwaar indienen is niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunning

  • Amstelpark 15, 1083 HZ: voor het kappen van achttien esdoorns (Acer pseudoplatanus) staande in de openbare ruimte in het Amstelpark ten noorden van nummer 15, verzonden d.d. 13 november 2013. Er geldt een herplantplicht. OLO-nummer 1029243.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar indienen het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Aanvraag evenementenvergunning

  • Fred. Roeskestraat 96, 1076 ED: voor het houden van het evenement Schoolfeest Gerrit Rietveld Academie "Gerry Strawfield" op 17 januari 2014 op 18 januari 2014 vanaf 22:00 uur tot 04:00 uur. Dossiernummer 32-797586
  • Beatrixpark, 1077 VX: voor het houden van een evenement "Winter editie Pure Markt" op 15 december 2013 van 11:00 uur tot 17:00 uur. Dossiernummer 32-772466.

De aanvraag ligt vanaf 18 november 2013 gedurende twee weken ter inzage bij ons informatiecentrum op de locatie Tripolis. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning ontheffing geluidsvoorschriften

  • George Gershwinplein 30, 1082 MT: voor het maken van live en/of mechanisch versterkte muziek in een horecabedrijf van 25 januari 2014 op 26 januari 2014 vanaf 19.00 uur tot 04:00 uur, verzonden d.d. 13 november 2013. Dossiernummer 28-800291.

De bovengenoemde vergunning ligt vanaf 18 november 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar B&W van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. 

t/m 31 januari Rites de Passage, tentoonstelling in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36

Kunstenaars Philipp Kremer en Gregory Buchert exposeren hun werk. Met closing performance door Allard van Hoorn.

t/m 1 december tentoonstelling Secret Signals in het Glazen Huis Amstelpark

Ronald van der Meijs presenteert een nieuw werk getiteld A Time Capsule of Life. In zijn werk, waarin processen van groei en verval een belangrijke plaats innemen, onderzoekt hij de manier waarop de natuur en de mens zich organiseert. A Time Capsule of Life is een hangende en bewegende sculptuur waarvan de structuur is afgeleid van een plantenzaadje, een compleet overlevingspakketje. De sculptuur is opgebouwd uit plastic zakken, die aan elkaar verbonden een transparante opbouw van cellen en leidingen vormen. 

Iedere donderdag 12.00-14.00 muzikale begeleiding bij de lunch, De Nieuwe Poort, C. Debussylaan 2-8

3 december 12.30 uur Lunchconcert in de Thomaskerk

Raquel Martorell Dorta, traverso en Alexandra Nepomnyashcharya, klavecimbel. Zij spelen composities van Müthel Sonata in D Majeur en Johann Sebastiaan Bach, Toccata in E Mineur.

vooruit vu5 december, VoorUit project, 15:00 t/m 17:00 uur,VU, De Boelelaan 1105

Sprekers: Khalid Boutachekourt, Maurice Crul, Pieter Hilhorst, Anton Hemerijck, Marijk van der Wende. Gespreksleiding: Felix Rottenberg. In samenwerking met faculteitsvereniging EOS en de faculteit der Sociale Wetenschappen. Toegang gratis.

De doe-het-zelf samenleving kent veel initiatieven in wijken. De 50.000 studenten van Amsterdam kunnen hier aan mee doen. In het VoorUit project wonen studenten in achterstandswijken en helpen bewoners met o.a. taalkook- en computerlessen. Wat kunnen gemeentes en universiteiten doen om dit soort initiatieven te stimuleren zonder de zeggenschap en betrokkenheid van de doe-hetzelf-burger aan te tasten?

6 december 2013 om 20.00-00.00 uur De Nacht van de Bijbel

'Is de bijbel een boek waar je vandaag de dag nog iets mee kan? Werpt het een ander perspectief op je eigen verhaal? Welk verhaal raakt jou en waarom? ' Deze en andere vragen komen aan bod in een dialoog met Fatima Elatik (stadsdeelvoorzitter Oost), Gerda Havertong (theatermaker), Carola Schouten (Tweede Kamerlid CDA), Ruben van Zwieten (Theoloog van het Jaar) en het publiek. De gesprekken worden afgewisseld met muzikale optredens, verzorgt door het Jazz department van het Amsterdams Conservatorium. Niet gratis zie de website.

Lees verder over: Weekberichten.