Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 49

Middensegment huurwoningen in Kop Zuidas

wonam"Dienst Zuidas van de Gemeente Amsterdam en de Amsterdamse woningbouworganisatie Wonam hebben op 28 november een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van 110 middensegment huurwoningen in het deelgebied Kop Zuidas, direct grenzend aan de Rivierenbuurt. In Square, de naam van dit hoogwaardige woongebouw, komt in totaal 7.000 m2 met 2- en 3-kamerappartementen. De overeenkomst wordt naar verwachting in april 2014 omgezet in een erfpachtaanbieding. Januari 2015 start de bouw van Square die ongeveer een jaar zal duren.”

Eerste paal kantoor Stibbe

Kijk-mee-hoe-er-weer-gebouwd-wordt-op-de-Zuidas_crop423x500Henk Willem Smits schrijft op Quotenet: “Advocatenkantoor Stibbe en chemiereus Akzo bouwen sinds dinsdag aan een nieuwe toren op de Zuidas. En de bouw daarvan is live te volgen, voor de liefhebber. Hier een webcam, vanwaar u zowaar weer vakmannen bezig kan zien met het bouwen van een kantoorgebouw. Dat is lang geleden.

Stibbe en Akzo zitten nu nog in een toren naast het WTC op de Zuidas. Een hopeloos verouderd gebouw, aldus de baas van Stibbe. Het nieuwe gebouw wordt niet zo hoog, negen verdiepingen, maar wel veel breder….” 

ZuidasPartner over ZuidasDok

“Op 27 november kwamen de ZuidasPartners bijeen om te praten over kwaliteit in elke fase van de bouw van ZuidasDok. Hoe kan Zuidas prettig functioneren tijdens de bouw van dit grote project? De ZuidasPartners geven aan dat veiligheid en bereikbaarheid tijdens de bouw van ZuidasDok erg belangrijk te vinden. Voor bedrijven en organisaties, zoals VU, RAI, ROC van Amsterdam, NS en Vesteda is het heel belangrijk dat Zuidas ook tijdens de voorbereiding en tijdens de bouw van ZuidasDok goed functioneert.”….lees hier verder.

Uit het besluitenlijstje DB stadsdeel Zuid 19 november

Akkoord voor masterplan ZuidasDok en Programma van Eisen beheer Mahlerplein en tijdelijke stationsvoorzieningen.

10 december vergadering Regioraad 20.45-23.00 Raadszaal, Stadhuis Amsterdam

Bij 5-1 Investeringsagenda Weg en OV, brief met uitleg over vervolgprocedure.

Ontwikkelingen rondom Amstelveenlijn

1. “De Stadsregio in haar berichtgeving stelt dat niet uitgesloten kan worden dat onregelmatigheden in de dienstregeling van lijn 51 gaan plaatsvinden totdat de ombouw van de Amstelveenlijn gereed is.

De Stadsregio en het GVB hebben beide de intentie de metrolijnen ontvlochten te laten rijden: iedere lijn dient In de periode september t/m 16 november 2013 zijn werkzaamheden aan de metrotunnel tussen CS en Amstel als argument door GVB en Stadsregio aangevoerd voor het ontvlochten laten rijden van de metro (lijnen 51 en 53 reden niet door deze tunnel), terwijl er realiter geen werkzaamheden zijn uitgevoerd die het onmogelijk maken dat genoemde lijnen door de tunnel rijden.

Waarschijnlijk zal de Stadsregio in de komende tijd trachten onregelmatigheden in de dienstregeling van lijn 51 aan te voeren voor het wederom ontvlochten laten rijden van de metro, waardoor lijn 51 niet door de tunnel CS – Amstel zal rijden en wordt ingekort tot Spaklerweg. Het lijkt wenselijk dat zo veel mogelijk belanghebbende organisaties stelling nemen tegen het inkorten c.q. ontvlochten laten rijden van lijn 51 bij de raadscommissie Verkeer en Vervoer, wanneer dit zich weer voordoet.” Bron lid stadsvervoerbelang

2. Ook  Jan-Willem Groot (CDA) wethouder Vervoer van Amstelveen merkt op (amstelveenweb) dat de Stadsregio Amsterdam (SRA) nin haar berichtgeving stelt dat niet uitgesloten kan worden dat onregelmatigheden in de dienstregeling van lijn 51 gaan plaatsvinden totdat de ombouw van de Amstelveenlijn gereed is. Maar de Stadsregio Amsterdam (SRA) heeft stevig ingegrepen en het verzoek van het Gemeentelijke Vervoersbedrijf Amsterdam (GVB) om de tijdelijke dienstregeling voort te zetten afgewezen. Niet uitgesloten kan worden, dat totdat de ombouw van de Amstelveenlijn gereed is, onregelmatigheden in de dienstregeling van de lijn 51 gaan plaatsvinden. De gemeente Amstelveen heeft aan de SRA laten weten, dat desondanks de dienstregeling van de lijn 51 tot aan het gereed zijn van de ombouw 100% gewaarborgd moet zijn.

Vergadering Commissie VVL 12 december 9:00-12.30 uur en vanaf 19.30”, Rooszaal 0239, Stadhuis

Agendapunt 15 Consultatiereactie Investeringsagenda OV SRA Nr. BD2013-013280 met aandacht voor de plusnetten. En Ruimtelijke Ordening agendapunt 23 ZuidasDok – Voortgangsrapportage eerste half jaar 2013 Nr. BD2013-013277.

7 en 8 december beperkt treinverkeer van en naar Schiphol

ns 8 decemberVrijdagnacht vanaf 2.00 uur tot maandagochtend 5.00 uur is geen treinverkeer mogelijk tussen Schiphol – Amsterdam Sloterdijk, Schiphol- Amsterdam Bijlmer ArenA en Schiphol-Diemen Zuid. NS zet bussen in. Vanuit de richting Den Haag is Schiphol wel bereikbaar (4 x per uur rechtstreeks) en vanaf Rotterdam 1 x per uur rechtstreeks met Fyra. De werkzaamheden zijn onderdeel van het spoorproject OV SAAL. Eind 2016 moet de nieuwe infra in gebruik gaan.

Werkzaamheden in de openbare ruimte bij nieuwbouw VU

Op de hoek van de Amstelveenseweg en de De Boelelaan is het nieuwe gebouw Westflank van VUmc gereed en de nieuwe toegang naar o.a. de spoedeisende hulp van VUmc in gebruik genomen. Van januari tot en met juni 2014 wordt er gewerkt aan de aanleg van de openbare ruimte bij dit gebouw. Er wordt een waterpartij aangelegd en het fiets- en voetpad wordt vernieuwd.

Onderhoudswerkzaamheden Beatrixpark

Stadsdeel Zuid gaat in het Beatrixpark onderhoud uitvoeren aan diverse paden. De paden met granieten keien ('kinderkoppen') worden herstraat en de asfaltpaden worden opnieuw geasfalteerd. De start is 25 november en asfaltering staat voor begin 2014 op de planning. bron: bewonersbrief stadsdeel Zuid

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Het vastgestelde bestemmingsplan van 27 november 2013 is binnenkort digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1202BPGST-VG01. Het plan ligt vanaf 5 december gedurende 6 weken ter inzage bij het voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, en Tripolis, Burgerweeshuispad 301, Amsterdam.

  • Verkeersbesluit instellen twee richtingen fietspad noordzijde van de De Boelelaan tussen de Europaboulevard en de Antonio Vivaldistraat, kenmerk: Z-13-04223. Afkomstig van het DB van Stadsdeel Zuid.

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit te worden ingediend bij het DB van Stadsdeel Zuid, afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Sloopmelding

  • De Boelelaan 1117 – 1078241, verwijderen asbesthoudende materialen uit gebouw (28-11-2013);

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

  • Amstelveenseweg 695, 1081 JE: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 17 februari 2014 tot en met 31 maart 2014, verzonden d.d. 22 november 2013. Dossiernummer 43-802152.

De bovengenoemde vergunning ligt vanaf 2 december 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum, op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende exploitatievergunning voor een horecabedrijf

  • George Gershwinlaan 30, 1082 MT: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 21 november 2013. Dossiernummer 16-788568.

De vergunning ligt vanaf 2 december 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: B&W van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

6 december 2013 om 20.00-00.00 uur De Nacht van de Bijbel, Thomaskerk

'Is de bijbel een boek waar je vandaag de dag nog iets mee kan? Werpt het een ander perspectief op je eigen verhaal? Welk verhaal raakt jou en waarom? ' Deze en andere vragen komen aan bod in een dialoog met Fatima Elatik (stadsdeelvoorzitter Oost), Gerda Havertong (theatermaker), Carola Schouten (Tweede Kamerlid CDA), Ruben van Zwieten (Theoloog van het Jaar) en het publiek. De gesprekken worden afgewisseld met muzikale optredens, verzorgt door het Jazz department van het Amsterdams Conservatorium. Niet gratis zie de website.

14 december, 11.00-13.00 Maatschappij in de maak: De identiteit van de VU, VU De Boelelaan

Spreker(s): René Smit, René van Woudenberg en Elies van Sliedrecht. Gespreksleiding: Felix Rottenberg. Samen met: Faculteitsvereniging EOS, Faculteit der Sociale Wetenschappen.

15 december 16.00-19.00 De Cumulus in Pixel Palace–  festival van licht, Glazen Huis, Amstelpark

Op 15 december vormt Pixel Palace het decor voor een bijzonder evenement gecreëerd door De Cumulus, een groep multimedia kunstenaars, performers en muzikanten die in dynamische en historische locaties samenwerken aan interdisciplinaire projecten. Meer dan 15 kunstenaars creëren deze middag installaties, performances en projecties in, buiten en op het Glazen Huis voor een viering van het licht.

15 december 11-17 uur Pure Markt in het Beatrixpark

pure marktHet Beatrixpark is één van de oudste moderne stadsparken van Amsterdam, voor het publiek geopend in mei 1938. Het oudste deel van het park is in de jaren 30 ontworpen door mejuffrouw Mulder, een stedenbouwkundige van de gemeente, in de romantische stijl. Door het park lopen vele mooie fiets- en wandelroutes. Het Boerenweteringpad zal op deze zondag worden ingericht als Pure Markt. U kunt hier terecht voor al uw ingrediënten voor het kerstdiner en cadeautjes voor onder de boom.

17 december, 15:00 – 17:00 uur Maatschappij in de maak: De metropool, VU

Spreker Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam. Gespreksleiding: Felix Rottenberg. Georganiseerd samen met: Faculteitsvereniging EOS, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Amsterdam Economic Board, Van de Bunt Adviseurs.

17 december 12.30 uur Lunchconcert in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat

Susanne Jaspers, viool en David Schlaffke, orgel spelen werken van Bach o.a. solo orgel.


t/m 31 januari Rites de Passage, tentoonstelling in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36

Kunstenaars Philipp Kremer en Gregory Buchert exposeren hun werk. Met closing performance door Allard van Hoorn.

Iedere donderdag 12.00-14.00 muzikale begeleiding bij de lunch, De Nieuwe Poort, C. Debussylaan 2-8

 

Lees verder over: Weekberichten.