Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

“Snertstart” voor het bewonersplatform Zuidas in 2014

Ook in 2014 zal het bewonersplatform de ontwikkelingen in en om Zuidas kritisch blijven volgen. Er wordt stevig doorgewerkt, zoals aan het bestemmingsplan RAI dat in het voorjaar zal verschijnen. Maar prominent staan de voorbereidingen voor de aanleg van de tunnel, aangeduid met de naam ZuidasDok op de agenda. Bewoners en bezoekers van dit gebied zien al geruime tijd de werkzaamheden rond station RAI en de A10 Oost, waarbij de A10 verbreed wordt tot 2 x4 rijstroken voor doorgaand verkeer en aan de zijkanten 2 rijstroken voor het lokale verkeer. Deze verkeersstromen worden gescheiden door geluidswerende schermen. Ook de treinsporen worden verdubbeld om het snel toenemende aantal reizigers te kunnen vervoeren. Er worden dus extra bruggen aangelegd over de Amstel en over de Europaboulevard voor auto- en treinverkeer. Na het oversteken van de Europaboulevard zal de ongeveer 1 kilometer lange tunnel voor het autoverkeer beginnen. In het onlangs verschenen conceptambitiedocument ZUIDASDOK wordt benadrukt dat automobilisten zich bij het inrijden van de tunnel zullen realiseren dat ze het hart van Zuidas passeren, terwijl de treinreizigers bij het verdwijnen van de auto’s in de tunnel zullen beseffen dat ze direct in de stad aankomen. De gedeeltelijke ondertunneling van de A10 Zuid is bedoeld om de barrièrewerking tussen Zuid en Buitenveldert te verminderen, maar is vooral ook gericht op het verminderen van de geluidsoverlast van het wegverkeer. Daardoor is het mogelijk dichter te bouwen.
Belangrijk voor alle bewoners, werkenden op Zuidas en bezoekers is de ontwikkeling van het ZuidasDok als terminal voor het Openbaar Vervoer. Hierbij wordt vooralsnog vooral gedacht aan een directe aansluiting van trein en metro op bussen en trams en niet aan een klassiek stationsgebouw. De metroperrons komen aan de westzijde van de Minerva-as te liggen. Om een gemakkelijke overstap van trein op metro en vice versa mogelijk te maken wordt gedacht aan een extra passage in plaats van de entree aan de Parnassusweg. En de tram- en bushaltes kunnen aan de beide koppen van deze passage gesitueerd worden, zodat er minder kruisende voetgangersstromen ontstaan. De Minervapassage wordt verbreed, waardoor het smalle gangetje aan de Zuidzijde tot het verleden zal behoren.
Er komen 11.000 parkeerplaatsen voor fietsen, die zodanig gesitueerd zijn dat fietsers de voetgangers van en naar het station niet hinderen.
Voor de verbreding van de A10 moet veel groen worden opgeofferd, maar er is een compensatieplicht. Er worden bomen geplant en de taluds worden voorzien van groen.

De ontwikkelingen rond het DOK worden toegelicht door Martijn Overmulder, omgevingsmanager ZuidasDok op de eerste themabijeenkomst van het bewonersplatform Zuidas in 2014.
Datum: donderdag 23 januari 2014
Tijdstip: 18.00- 21.00 uur. Om 18.00 uur serveren we snert en een broodje.
Locatie: Café van het Huis van de Wijk, A.J. Ernststraat 112 ·Aanmelden: via bpz@wocbuitenveldert.nl of telefonisch 6449936.
  

Cisca Griffioen, voorzitter

Lees verder over: Dok, OV, Publicaties, Verkeer.