Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 11

verkiezingen14 maart, 18.30- 21.00 uur Politiek debat in Huis van de Wijk Buitenveldert

Om u te helpen bij uw keuze voor de komende gemeenteraadsverkiezingen organiseert het WOCB op vrijdag 14 maart een verkiezingsdebat in het Huis van de Wijk Buitenveldert (MFC gebouw aan de A.J. Ernststraat 112). Het debat wordt geleid door BPZ voorzitter Cisca Griffioen en Odile Gerver. Alle politieke partijen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit debat. Vanaf 18.30 uur staan er belegde broodjes en soep klaar. Het debat duurt van 19.00 uur tot 21.00 uur. Deelname is gratis.

ravel_residence_2014Start bouw studentenhuisvesting Ravel Residence en IKC

Binnenkort start op de hoek van de Vivaldistraat en De Boelelaan de bouw van 800 zelfstandige studentenwoningen en diverse voorzieningen in Ravel Residence.

Vanaf 10 maart zal de aannemer het werkterrein inrichten. Begin april starten de funderingswerkzaamheden. Het heien zal ongeveer 5 weken in beslag nemen en zal enige geluidshinder opleveren. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 16.00 uur (en maximaal tot 19.00 uur bij overwerk). De oplevering staat gepland voor eind 2014.

De bouw van het IKC (tijdelijke huisvesting) staat gepland voor begin maart en de verwachte oplevering is in augustus 2014. Door het prefab bouwsysteem heeft de bouw beperkte invloed op de omgeving. De funderingspalen worden trillingvrij aangebracht waardoor er nauwelijks sprake zal zijn van geluidshinder. Lees hier verder.

Voorbereidende werkzaamheden bouw nieuw universiteitsgebouw

Vanaf 17 maart tot en met medio augustus werkt de gemeente Amsterdam aan de zuidzijde van de De Boelelaan op het gedeelte tussen de Van der Boechorststraat en de Buitenveldertselaan. Kabels en leidingen worden omgelegd en er komt een in- en uitrit voor de bouwplaats. Na deze grondwerkzaamheden zal de VU starten met de nieuwbouw.

kippen’T Eiland op Zuidas krijgt bewoners

Op 14 maart nemen 200 kippen hun intrek in een bijzonder onderkomen aan de rand van de Zuidas nabij The Old School en de Zuidelijke Wandelweg. Stichting Natuur en Milieu, Wij Krijgen Kippen en eiermerk Rondeel willen zo laten zien dat het ook in de stad mogelijk is om op verantwoorde wijze kippen te houden. Bedrijven en restaurants op de Zuidas zijn al geïnteresseerd. Een gedeelte van de eieren gaat elke dag naar hun keukens.

Het initiatief is genomineerd voor een P-Nuts Award en het kippenhok doet mee in de categorie Mooiste Innovatie Award. Op de website van dienst Zuidas en Het Parool leest u meer .

Concept uitvoeringsbesluit en ontwerpbestemmingsplan RAI Amsterdam liggen ter visie t/m 23 april

Dienst Zuidas organiseert een informatiebijeenkomst op woensdag 2 april, 19.00-20.30 uur over het concept uitvoeringsbesluit. De locatie is Amsterdam RAI, Elicium (zaal D507) melden bij de receptie, Europaboulevard 24, Amsterdam. Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 28 maart aanmelden via info@zuidas.nl. b Voor het raadplegen van de stukken zie ook de bekendmakingen hieronder.

bomenBoomfeestdag 2014 op de Bomentuin
Vandaag was er tussen 11:30 en 12:30 uur een bijeenkomst voor ambtenaren van Stadsdeel Zuid en de Dienst Zuidas. Aansluitend konden schoolkinderen met hun ouders enkele bomen planten waarna iedere kon deelnemen aan een speurtocht.

Studenten onderzoeken creatieve oplossingen voor fietsparkeren Zuidas

De komende tijd onderzoeken 160 studenten oplossingen en ideeën voor tijdelijke fietsparkeerplaatsen. Plaatsen die gedurende de bouw van het Zuidasdok kunnen worden gerealiseerd. De oplossingen kunnen op ruimtelijk gebied liggen, maar ook in samenwerking met bewoners en ondernemers bedacht worden of gericht zijn op acties die gedragsverandering beogen. Lees meer op Dichtbij.nl.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de provincie NH, gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Ontwerpbestemmingsplan RAI ligt ter visie

Het bestemmingsplan is hoofdzakelijk conserverend van aard. Daarbij wordt wel voorzien in de nodige flexibiliteit. Ook wordt voorzien in een aantal nieuwe ontwikkelingen. Het gaat bij dat laatste om de bouw van een parkeergarage met 1.000 parkeerplaatsen tussen bestaande bebouwing aan de zuidkant van het RAI-terrein, en het bieden van een adequate juridische regeling voor horeca aan de Boerenwetering (locatie 'Strand Zuid'). Verder wordt voorzien in de ontwikkeling van een hotel met maximaal 650 kamers, ten zuiden van het huidige RAI-terrein.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 13 maart 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1 of het stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923. Het plan is ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. het ID  is NL.IMRO.0363.K1005BPGST-OW01.

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van Amsterdam, t.a.v. De directeur Dienst Ruimtelijke Ordening, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Voor de inbreng van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening, team Juridische en Milieuzaken, telefoonnummer 020 255 1508.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

  • De Boelelaan 1109, 1081 HV: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 31 maart 2014 tot en met 4 juli 2014, verzonden d.d. 28 februari 2014. Dossiernummer 43-857816.
  • Gustav Mahlerlaan 2988, 1081 XJ: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 3 maart 2014 tot en met 29 mei 2014, verzonden d.d. 28 februari 2014. Dossiernummer 43-849851.

De vergunningen liggen vanaf 10 maart 2014 zes weken ter inzage bij het informatiecentrum van stadsdeel Zuid. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar het DB van Stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning hinder in de openbare ruimte

  • Amstelveenseweg 500, 1081 KL: voor het aanbrengen van damwandplanken en herstelwerkzaamheden aan het spoor van 17 maart 2014 tot en met 18 maart 2014 van 19.00 uur tot 03.00 uur, verzonden d.d. 27 februari 2014. Dossiernummer 61-856299.

De vergunning ligt vanaf 10 maart 2014 ter inzage bij het stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar het DB van Stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunningen ontheffing Geluidsvoorschriften

  • Gustav Mahlerplein 110, 1181 XJ: voor het maken van live en/of mechanische muziek in een horecabedrijf van 18 april 2014 op 19 april 2014 vanaf 20:00 uur tot 03.00 uur, verzonden d.d. 28 februari 2014. Dossiernummer 28-860192.

De vergunning ligt vanaf 10 maart 2014 zes weken bij het informatiecentrum van stadsdeel Zuid. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Amsterdam, t.a.v. De directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

  • Terrein Fred Roeskestraat– 1195943 – kappen 54 bomen (24-02-2014)
  • Fred Roeskestraat 84– 1188397 – kappen 6 bomen(20-02-2014)
  • Terrein A10 Zuid– 1190397, oprichten van trappentorens/taludtrappen (20-02-2014)

De aanvragen liggen nog niet ter inzage. Bron: De Echo 12 maart 2014.

Verleende omgevingsvergunning

  • De Boelelaan 1105– 106235 – oprichten liftkern aan een gebouw (03-03-2014)
  • De Boelelaan 1105- 1118137 – verplaatsen 4 perscontainers en een waskantelinstallatie (04-03-2014)

U kunt een bezwaarschrift indienen tot zes weken na publicatie van de beschikking. Zend uw bezwaar aan B&W van Amsterdam, p/a De Bestuursdienst, sector Bedrijfsvoering, afd. Juridische Zaken, Postbus 202, 100 AE Amsterdam. Bron: De Echo 12 maart 2014

Verlengen beslistermijn

  • De Boelelaan 30- 1108633 – realiseren tijdelijk opslaggebouw voor 5 jaar (18-12-2013)

Er kan geen bezwaar worden ingediend. Bron: De Echo 12 maart 2014

In maart geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8
 

18 maart 2014 – 12.30-13.00 uur lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Ivan Gomes Cervantes, harp, speelt o.a. werken van Durand en Faure.

13 maart, 16.30-18.00 uur VU Connected, Filosofie op de Zuidas, De Nieuwe Poort, C. Debussylaan 2-8

Spreker Frank van Kolfschooten en gespreksleiding door Ad Verbrugge (VU-filosoof) en Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing VU). Onderwerp is wetenschapsfraude.

t/m 27 april Tentoonstelling: Symbiotic Machine, Glazen Huis, Amstelpark

Ivan Henriques (van Lab Portal 7) heeft in samenwerking met wetenschappers van de VU een autonome bio-machine ontwikkeld die zonne-energie oogst. Door gebruik van fotosynthetische organismen wordt deze energie in beweging gezet om opnieuw fotosynthetische organismen te verzamelen. De bio-machine bestaat uit een drijvende en bewegende robotachtige structuur, die een symbiotisch systeem creëert met zijn omgeving en op autonome wijze de benodigde organismen ontdekt, verzamelt en behandelt. Deze micro-organismen komen voor in vijvers, kanalen, rivieren en de zee en zijn allen een mogelijke voedingsbron voor de Symbiotic Machine.

ABN Amro toren open op zaterdag 29 maart

Op 29 maart openen vele historische en hedendaagse Amsterdamse torens hun deuren. Torens zoals de bekende,  Zuiderkerkstoren, de Oudekerkstoren en de vuurtoren op Het Rode Lichtschip aan de NDSM werf en ook de hedendaagse torens als die van het Mövenpick Hotel Amsterdam Centre en het Fletcher Hotel Amsterdam, en natuurlijk de ABN Amro toren aan de Zuidas, zullen allemaal op één dag te bezichtigen en/of te beklimmen zijn.

Tijdens de Open Toren Dag zijn bezoekers tussen 10.00 en 16.00 uur van harte welkom in de ABN-toren, waar u kunt genieten van het HOOGSTE uitzicht van Amsterdam. Ook kunnen maximaal 15 bezoekers zich vooraf aanmelden voor een van de drie ABN Amro kunst rondleidingen, verzorgd door de kunstcurator Danila Cahen. Deze vinden plaats van 11:00 tot 11:45 uur, van 12:00 tot 12:45 uur en van 13:00 tot 13:45 uur. Wilt u meelopen, meldt u zich dan hier aan.

Lees verder over: Weekberichten.