Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 12

luchtfoto_rai2 april Informatiebijeenkomstover RAI & aansluitend vragen BPZ  

Dienst Zuidas houdt van 19.00- 20.30 uur een informatiebijeenkomst over het concept uitvoeringsbesluit RAI. Bas Boeker van dienst Zuidas geeft  een toelichting en aansluitend is er een half uur beschikbaar voor vragen van bewoners en belangstellenden. BPZ haalt dan ook punten op voor haar zienswijze. Locatie: RAI, Elicium (zaal D507) melden bij de receptie, Europa-boulevard 24. Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 28 maart aanmelden via info@zuidas.nl. Voor het raadplegen van de stukken zie de bekendmakingen hierna.

Afscheid deelraad Zuid

Bewoners, instellingen en organisaties waren uitgenodigd om op 12 maart afscheid van de raad te nemen. Naast enkele anderen organisaties nam BPZ voorzitter Cisca Griffioen de gelegenheid te baat om de afscheidswoorden op rijm voor te dragen. Op onze website vindt u het gedicht.

parnassusNieuwe huisvesting voor rechtbank Parnassusweg

Het Rijk en de gemeente Amsterdam hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de herontwikkeling van het Parnascomplex voor de herhuisvesting van de rechtbank Amsterdam. Dienst Zuidas is blij met de keuze van het Rijk om de Rechtbank te herontwikkelen in Zuidas.

T Eiland op Zuidas

Op 14 maart namen 200 kippen hun intrek in een bijzonder onderkomen aan de rand van de Zuidas nabij The Old School en de Zuidelijke Wandelweg. Stichting Natuur en Milieu, Wij Krijgen Kippen en eiermerk Rondeel. Jort Kelder verrichtte de ingebruikname.  Op de website van de gezonde stad staat een interview met Frank Boon van Zuiderlicht. Zuiderlicht is een energiecoöperatie die investeert in lokale energie projecten. ’t Eiland is ook voorzien van zonnepanelen van de Zuiderlicht.

Gratis drinkwater voor bezoekers Sportas

Maandag 17 maart openden sportwethouder Eric van der Burg en voorzitter stadsdeel Zuid Paul Slettenhaar een van de nieuwe waterkranen in de Sportas. De kranen zijn in samenwerking met stichting Join the Pipe geplaatst en bieden gratis drinkwater aan, dat berichtte Dichtbij.nl.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de provincie NH, gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Overzicht ter inzage bij stadsdeel Zuid

Ter inzage legging Concept Uitvoeringsbesluit RAI en Inspraak (PDF, 29 kB)
20140212 concept RAI Uitvoeringsbesluit (PDF, 29 MB)
20140219 brief van stadsdeel Zuid aan Gemeenteraad concept uitvoeringsbe… (PDF, 1 MB)

Stadsdeel Zuid

13-03

24-04

Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan RAI

DRO

13-03

24-04

Kennisgeving- Ontwerpbestemmingsplan Beethoven, eerste fase

DRO

20-03

01-05

Kennisgeving- VOF Royal Zuid- Gershwinlaan (Zuidas Blok 9 en 10) Ontwerp Watervergunning

Waternet

20-03

01-05

Ontwerpbestemmingsplan RAI ligt ter visie

Het bestemmingsplan is hoofdzakelijk conserverend van aard. Daarbij wordt wel voorzien in de nodige flexibiliteit. Ook wordt voorzien in een aantal nieuwe ontwikkelingen. Het gaat bij dat laatste om de bouw van een parkeergarage met 1.000 parkeerplaatsen tussen bestaande bebouwing aan de zuidkant van het RAI-terrein, en het bieden van een adequate juridische regeling voor horeca aan de Boerenwetering (locatie 'Strand Zuid'). Verder wordt voorzien in de ontwikkeling van een hotel met maximaal 650 kamers, ten zuiden van het huidige RAI-terrein.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 13 maart 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1 of het stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923. Het plan is ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl het ID  is NL.IMRO.0363.K1005BPGST-OW01. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van Amsterdam, t.a.v. De directeur Dienst Ruimtelijke Ordening, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Voor de inbreng van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening, team Juridische en Milieuzaken, telefoonnummer 020 255 1508.

Ontwerpbestemmingsplan Beethoven, eerste fase ligt ter visie

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Beethoven, eerste fase' met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 20 maart 2014 gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1 en stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Beethoven, eerste fase' is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1102BPGST-OW02. Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: de directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Ambitiedocument ZuidasDok

Het Ambitiedocument is in februari van dit jaar in de raadscommissie BWK besproken. Zij kwam met enkele aandachtspunten. Te weten:

– Concrete invulling kwaliteit in elke fase en kennis van bewoners en andere betrokkenen benutten

– Meer ambitie voor de fiets: veilige oost-west route

– Openbaar vervoer terminal beter ontsluiten voor fiets

– Borgen van robuuste waterhuishouding

– Verdere verbetering van de luchtkwaliteit

Mede naar aanleiding van het -vormvrij- zijn van het document, heeft de wethouder besloten het stuk niet ter visie te leggen. (Bron: Dienst Zuidas)

aanvraag evenementenvergunning

  • Arent Janszoon Ernststraat 1 (Amstelpark), 1083 GP: voor het houden van het evenement "Kunstvlaai 2014 – From Safety to Where? I Love the Feeling of Being Slightly Lost" vanaf 21 mei 2014 tot en met 25 mei 2014 van 12:00 uur tot 22:00 uur. Dossiernummer 32-863868.

De aanvraag ligt vanaf 17 maart 2014 gedurende twee weken ter inzage bij het informatiecentrum op de President Kennedylaan 923.Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

  • De Boelelaan 46, 1082 LR: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 19 mei 2014 tot en met 31 juli 2014, verzonden d.d. 7 maart 2014. Dossiernummer 43-860406.

De vergunning ligt vanaf 17 maart 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum op de President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: het DB van Stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

In maart geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8
 

1 april – 12.30-13.00 uur lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Het Duo Sax Y On, met Ellen Zijm, accordeon en Marijke Schröer, saxofoon, speelt werken van Moussorgski en Piazzola. En 21 maart – 20 april expositie ‘Het verlangen naar een beeld’ van Seán Hannan, ism Joppe van Hulzen en Mees van Hulzen.

Opening vrijdag 21 maart van 19 – 21 uur. Om 20 uur is de openingsperformance Preaching to the choir met medewerking van de cantorij van de Thomaskerk en Schola Cantorum Amsterdam.

t/m 27 april Tentoonstelling: Symbiotic Machine, Glazen Huis, Amstelpark

Ivan Henriques (van Lab Portal 7) heeft in samenwerking met wetenschappers van de VU een autonome bio-machine ontwikkeld die zonne-energie oogst. Door gebruik van fotosynthetische organismen wordt deze energie in beweging gezet om opnieuw fotosynthetische organismen te verzamelen. De bio-machine bestaat uit een drijvende en bewegende robotachtige structuur, die een symbiotisch systeem creëert met zijn omgeving en op autonome wijze de benodigde organismen ontdekt, verzamelt en behandelt. Deze micro-organismen komen voor in vijvers, kanalen, rivieren en de zee en zijn allen een mogelijke voedingsbron voor de Symbiotic Machine.

26 maart 15:00 – 17:00 uur, Verdieping op de Zuidas, VU Boekhandel, De Boelelaan 1105

Spreker(s): P.F. Thomése en Tom Lanoye, gespreksleiding: José Verwaal (columnist Ad Valvas) i.s.m. met: VU Boekhandel. Onderwerp: Engagement versus stijl is een klassiek thema in de literatuur. Voor de ene schrijver is schrijven een doel op zichzelf; voor de ander is schrijven een middel. De tendens is dat meer schrijvers zich laten horen in het publieke debat. Schrijver P.F. (Frans) Thomése spreekt in de serie Verdieping op de Zuidas met geëngageerde schrijvers. In deze aflevering is Tom Lanoye te gast.

ABN Amro toren open op zaterdag 29 maart

Op 29 maart openen vele historische en hedendaagse Amsterdamse torens hun deuren. Torens zoals de bekende,  Zuiderkerkstoren, de Oudekerkstoren en de vuurtoren op Het Rode Lichtschip aan de NDSM werf en ook de hedendaagse torens als die van het Mövenpick Hotel Amsterdam Centre en het Fletcher Hotel Amsterdam, en natuurlijk de ABN Amro toren aan de Zuidas, zullen allemaal op één dag te bezichtigen en/of te beklimmen zijn.

Tijdens de Open Toren Dag Amsterdam 2014 zijn bezoekers tussen 10.00 en 16.00 uur van harte welkom in de ABN-toren, waar u kunt genieten van het HOOGSTE uitzicht van Amsterdam. Ook kunnen maximaal 15 bezoekers zich vooraf aanmelden voor een van de drie ABN Amro kunst rondleidingen, verzorgd door de kunstcurator Danila Cahen. Deze vinden plaats van 11:00 tot 11:45 uur, van 12:00 tot 12:45 uur en van 13:00 tot 13:45 uur. Wilt u meelopen, meldt u zich dan hier aan.

 

 

Lees verder over: Weekberichten.