Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zuidas en Bewoners

Het bewonersplatform Zuidas bestaat nu 16 jaar en zal nog vele jaren van belang blijven. Dit schetst de lange duur van een megaproject als Zuidas, nog verlengd door de economische crisis. Zo’n lang bestaan met kleine succesjes vergt veel van de deelnemende organisaties. Aan de andere kant is er door de continuïteit in de samenstelling een behoorlijke expertise opgebouwd.

De politieke omgeving is sinds de gemeenteraads- en bestuurscommissieverkiezingen in maart van dit jaar veranderd. Op het moment van schrijven van dit artikel is de nieuwe gemeenteraad nog bezig een College van Burgemeester en Wethouders samen te stellen; er komt in ieder geval een nieuwe wethouder als opvolger voor Maarten van Poelgeest die zich met Zuidas zal bezig houden. Voor Stadsdeel Zuid hebben we een bestuurscommissie van 15 leden gekozen: 5 van D66, 3 van de VVD, 2 van de PvdA, 2 van Groen Links, 1 van het CDA, 1 van Zuid- en Pijpbelangen en 1 van de Partij van de Ouderen. Het dagelijks bestuur was snel geformeerd en bestaat uit Sebastiaan Capel (D66), Paul Slettenhaar (VVD) en Marijn van Ballegooijen (PvdA). De bevoegdheden van de bestuurscommissie zijn duidelijk minder dan van het oude Stadsdeelbestuur en in de praktijk zal blijken welke gevolgen dat heeft voor de Stadsdeelstem bij de ontwikkelingen van Zuidas. De portefeuille Zuidas berust bij de voorzitter, Sebastiaan Capel.

Om de leden van de bestuurscommissie op de hoogte te stellen van de werkzaamheden van het bewonersplatform Zuidas en ze in contact te brengen met bewoners die zich soms al vele jaren inspannen om de leefbaarheid van Zuidas en omringende wijken tijdens de bouw en in de toekomst te optimaliseren, organiseren wij een bijeenkomst.

Deze zal plaats vinden op woensdag 4 juni van 17.30 tot 19.30 uur in het café van het MFC, A.J. Ernststraat 112. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het bewonersplatform Zuidas, e-mail: bpz@wocbuitenveldert.nl , eventueel ook telefonisch via nummer 6449936. Kijk voor meer informatie over het bewonersplatform op onze website: www.bewonersplatformzuidas.nl

Cisca Griffioen

juni 2014

 

Lees verder over: Publicaties.