Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

GROEN in ZUIDAS – WIE WANDELT MEE ?

bloemenBewoners van Zuidas en de aanliggende wijken zien de bouwwerkzaamheden aan kantoren en woningen gestaag toenemen. De verstening neemt toe en dus ook de behoefte aan wateropvang zoals we deze zomer bij herhaling hebben kunnen vaststellen. Maar ook de inrichting van de openbare ruimte en de groenvoorzieningen vergen voortdurend aandacht. Voor het groen is er het zogenaamde Groeifonds Groen, dat in 1999 is ingesteld ter compensatie van het verlies aan openbaar groen in Zuidas. Hieruit worden projecten gefinancierd die bijdragen aan de groencompensatie, maar ook aan de kwaliteitsverhoging van bestaande en nieuw aan te leggen voorzieningen. Hiertoe behoort ook het ecolint door het Gijsbrecht van Aemstelpark  en voorzieningen in het Beatrixpark. Jaarlijks wordt een aantal projecten gehonoreerd. De Dienst Zuidas en het Stadsdeel Zuid werken hierbij samen. Twee jaar geleden is ook via het bewonersplatform Zuidas aan bewoners gevraagd om ideeën voor het plaatsen van geraniumbakken en eventueel geveltuintjes.

We zijn nu in 2014 en enkele projecten zijn al in de uitvoeringsfase. Hiertoe behoren onder andere de geraniumzuilen en de cocreatie van het Beatrixpark. In het Beatrixpark was sprake van een uitruil. Na de sloop van het oude Nicolaaslyceum is nu weer grond beschikbaar voor het Beatrixpark, dat in een eerder stadium grond had ingeleverd. De plannen hiervoor worden samen met de vrienden van het Beatrixpark ontwikkeld. Maar er is ook nog een mogelijkheid om tijdens een wandeltocht ideeën aan te dragen, waarbij vooral het groen in Zuidas zelf in aanmerking kan komen.
Daartoe wordt een wandeltocht georganiseerd op vrijdagmiddag 19 september van 16.00-18.00. De organisatie gaat in samenwerking met de Dienst Zuidas. Bewoners van Zuidas zelf, maar ook uit de aangrenzende wijken Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt zijn van harte uitgenodigd om hun ideeën over de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte in te brengen. Niet alles is mogelijk, maar elke verbetering is er één. De komende weken wordt onder andere via de weekberichten van het bewonersplatform de gedetailleerde informatie over de wandeltocht bekend gemaakt. U kunt zich opgeven als deelnemer bij dienst Zuidas. Graag uiterlijk 5 september via deze link.

Cisca Griffioen

Voorzitter BPZ   

Lees verder over: Groen, Water & Lucht.