Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Aan welke toekomst bouwt Amsterdam Zuid?

Praat mee op 10 februari tijdens het politiek café in het MFC

De voorbereidingen voor de fusie van de stadsdelen Zuideramstel en Oud-Zuid zijn in volle gang en op 3 maart kiezen bewoners een nieuwe deelraad voor dit nieuwe stadsdeel dat eenvoudig Zuid gaat heten. In Zuid wonen meer dan 130.000 mensen; daarmee valt dit stadsdeel qua inwonertal tussen Zoetermeer en Den Bosch. Al die bewoners hebben recht op goede huisvesting, optimale voorzieningen en een veilige en plezierige openbare ruimte. Tot de voorzieningen behoren alle vormen van onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en winkels. In de openbare ruimte bevinden zich parken, speelplaatsen, fiets- en wandelpaden. Stadsdeel Zuid herbergt in zijn areaal het Concertgebouw, de musea rond het Museumplein en het Olympisch Stadion, die veel bezoekers trekken zowel uit het stadsdeel zelf als uit geheel Amsterdam en natuurlijk toeristen.
Centraal in het nieuwe stadsdeel komt Zuidas te liggen. Amsterdam heeft de ambitie Zuidas te ontwikkelen tot een internationale toplocatie voor wonen en werken. In de visie Zuidas 2009 wordt dit verwoord als: een centrum van internationale allure, maar onderscheidend doordat het aansluit bij lokale kwaliteiten. De bouwwerkzaamheden zijn onder meer door de economische crisis ernstig vertraagd. De discussie over de A10, het spoor en de metro onder of boven de grond is opnieuw begonnen nadat duidelijk werd dat de oorspronkelijke plannen te riskant en te kostbaar zouden worden. Een tweede echec zoals bij de Noord-Zuidlijn kan Amsterdam zich niet veroorloven. Ook als de omstandigheden beter worden gaat de ontwikkeling van Zuidas nog vele jaren duren. Maar inmiddels staan er gebouwen, zijn de eerste bewoners gearriveerd en er is een zeer druk station. Op weekdagen wordt het Zuidplein bevolkt door passagiers van en naar het station, werknemers van bedrijven en fietsers en wandelaars. Maar ’s avonds en in het weekend is de hele Zuidas uitgestorven.
Als Zuidas het kloppend hart van ons stadsdeel moet worden dat allure uitstraalt naar zijn omgeving kunnen we niet wachten tot de bouwwerkzaamheden ergens in 2050 voltooid zijn.
De economische recessie leidt tot herbezinning op de huidige leefbaarheid. Dat is de uitdaging voor de komende jaren voor alle betrokken instanties en zeker ook alle bewoners om het hart ook nu te laten kloppen en niet tot een gebroken hart te laten worden.
Dit is zeker ook een opgave voor de komende stadsdeel- en gemeenteraad. Het bewonersplatform Zuidas organiseert dan ook samen met wijkopbouwcentrum Buitenveldert en de ouderen adviesraad Zuid een publiek debat met de lijsttrekkers van de politieke partijen die meedoen aan de deelraadsverkiezingen om vragen vanuit de wijken van het Stadsdeel over concrete plannen voor de komende 4 jaar te beantwoorden.  In dit debat kunnen veel vragen over de nabije toekomst van ons stadsdeel besproken worden. Iedereen is welkom. Vragen kunnen worden meegenomen, maar ook vooraf worden toegestuurd aan
bpz@wocbuitenveldert.nl Via dit adres kan ook nadere informatie worden verkregen.

Praktische informatie over het debat:

Titel: Aan welke toekomst bouwt Amsterdam Zuid?

Datum: woensdag 10 februari 2010

Tijd: 17.00-19.00 uur

Plaats: Theaterzaal Multifunctioneel Centrum A.J. Ernststraat 112, Buitenveldert

Broodjes worden in de pauze gratis verstrekt.

Lees verder over: Publicaties.