Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Aandachtspunten toekomstig station Zuid/WTC

Geachte leden van de Stadsdeelraad ZuiderAmstel,Het Bewonersplatform Zuidas heeft kennis genomen van de voorstellen van de heer Doets om de dokken voor de metro in de Zuidas te stapelen in plaats van naast elkaar te leggen. Tevens hebben wij van het projectbureau Zuidas vernomen dat thans gewerkt wordt aan een prospectus voor het gehele Zuidasgebied inclusief de flanken die vóór de zomer van 2006 gereed zal zijn.

Als bewonersplatform willen wij u graag verzoeken speciale aandacht te besteden aan het toekomstige Stationsgebied Zuid/WTC. Wij verwachten dat er grote stromen gebruikers van dit gebied te verwachten zijn, die op een plezierige, comfortabele en sociaalveilige manier gebruik moeten kunnen maken van de geboden openbaar vervoer voorzieningen.
Wij denken hierbij onder andere aan:

– een goede toegankelijkheid van station, trein, metro, tram en bus
– goede overstapvoorzieningen
– duidelijke bewegwijzering,
– voldoende roltrappen en liften
– beschutte wachtruimten
– een bewaakte fietsenstalling

Het BPZ vraagt speciale aandacht voor goede voorzieningen en toegankelijkheid voor oudere en gehandicapte gebruikers van het station.

Wij geven de voorkeur aan één station voor alle vervoersoorten boven aparte trein-, metro- en busstations.
Het BPZ vindt verder dat de kwaliteit van het station en van de overstapmogelijkheden belangrijker is dan de bouwsnelheid van het Zuidas-Dok.

Het bewonersplatform zou u dan ook willen verzoeken de binnenkort te publiceren plannen te toetsen aan de wensen van de toekomstige gebruikers. Wij zijn vanzelfsprekend bereid met u mee te denken en u desgewenst te adviseren.
Met vriendelijke groet,
Namens het bewonersplatform Zuidas
Mw. Dr. F.M.M. Griffioen, voorzitter

Amsterdam, mei 2006

cc. griffier van de Stadsdeelraad ZuiderAmstel
cc. de heer J. Doets, p/a projectbureau Zuidas
cc. Projectbureau Zuidas, directie
cc. Stichting Gehandicapten Overleg Amsterdam
cc. Ouderenbonden Amsterdam

Lees verder over: Inspraak, OV, Voorzieningen.