Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Ambitiedocument ZuidasDok concept 2013

De concept versie van dit document van december 2013 heeft als ondertitel richtinggevend masterplan voor planuitwerking en aanbesteding. (Het Ambitiedocument heette voorheen masterplan ZuidasDok.) In het Ambitiedocument zijn verschillende onderwerpen opgenomen zoals de visie ZuidasDok, de OV terminal, de knooppunten Amstel en Nieuwe Meer, groen en water en ZuidasDok als openbare ruimte. Het is geen formeel vereist document maar beschrijft doelen zoals het richting geven aan het concretiseren van de vraag aan de markt. En dient als basis bij het consulteren van allerlei betrokken partijen zoals omwonenden. In het pdf 20131212_zuidas-dok_ambitiedocument_boek2 leest u meer.

Samen met andere belanghebbeenden is ook BPZ in 2013 geconsulteerd. Dat gebeurde in sessies waarin deelnemers o.a. konden aangeven welke zaken zij belangrijk vonden als het gaat om de verdere ontwikkeling en uitvoering van ZuidasDok. De voorzitter van BPZ gaf in een reactie op het concept Ambitieddoument aan dat de resultaten van de bijeenkomst op 8 oktober 2013 er goed in zijn verwerkt. Hoewel het nog een algemeen docuement is, ademt het stuk voldoende ambitie, Vooral de extra Noord-Zuidpassage in plaats van de te krappe Parnassusweg leek haar een goede ontwikkelingsrichting.

Het Ambitiedocument is in februari van dit jaar in de raadscommissie BWK besproken. Zij kwam met enkele aandachtspunten. Te weten:

– Concrete invulling kwaliteit in elke fase en kennis van bewoners en andere betrokkenen benutten

– Meer ambitie voor de fiets: veilige oost-west route

– Openbaar vervoer terminal beter ontsluiten voor fiets

– Borgen van robuuste waterhuishouding

– Verdere verbetering van de luchtkwaliteit

Mede naar aanleiding van het -vormvrij- zijn van het document, heeft de wethouder besloten het stuk niet ter visie te leggen.(Bron: Dienst Zuidas, maart 2014)

 

Lees verder over: Dok, Publicaties, Verkeer.