Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Analyse bereikbaarheid Amsterdam Zuid 2015 en daarna

infographic_mobiliteitsagendaDe komende jaren wordt er volop gebouwd in Zuidas en gestart met de aanleg van Zuidasdok. Om Amsterdam Zuid en Zuidas bereikbaar te houden is veel slimheid van alle betrokkenen nodig. Zoals in de nieuwsberichten week 47 2015 van B&W viel te lezen is de inzet om dit te doen in intensieve samenwerking met de wegbeheerders in de regio.

Er komt een overall bereikbaarheidsstrategie waarbij automobilisten worden geholpen bij het kiezen van slimme mobiliteitskeuzes. Per doelgroep worden reisalternatieven ontwikkeld (vraagbeïnvloeding) en wordt verzwaring van de aanpak van incidentmanagement en projectoverstijgende communicatie bekeken. Bovendien zullen er verscherpte voorwaarden worden gesteld aan de afzonderlijke projecten. Uitganspunt hierbij is dat er niet meer dan 10 minuten extra vertraging mag zijn op de belangrijkste routes in de regio.

De documenten zijn ter kennisname in de commissie Infrastructuur en Duurzaamheid van 2 december 2015 en ter kennisname in de commissie Ruimtelijke Ordening van 9 december 2015.”

Lees de uitkomst van de Analyse Bereikbaarheid Amsterdam Zuid – Notitie tbv PBMA 23-09-2015 (Bijlage | 1.4Mb) of de samenvatting.

Lees verder over: Publicaties, Verkeer.