Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Beatrixpark aanleg waterpartij

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend aan Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam op 13 februari 2014 een vergunning te hebben verleend ingevolge de Ontgrondingenwet ten behoeve van aanleg waterpartij Beatrixpark te Amsterdam .Het besluit is in vergelijking met het ontwerpbesluit niet gewijzigd. Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 14 februari 2014 tot 28 maart 2014 ter inzage bij: Stadsdeel Zuid, Burgerweeshuispad 301 (tot 17 februari) en daarna op de Pr. Kennedylaan 923 te Amsterdam.

Beroep tegen het besluit kan tot 29 maart 2014 schriftelijk worden ingediend bij de Raad van State.

Lees verder over: Beatrixpark, Inspraak.