Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Bedenkingen Ontwerp Streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied

Partiële herziening Zuidas – 18 juli 2000Geachte mijnheer Ottenhof,

Naar aanleiding van het Streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied Partiële herziening Zuidas Ontwerp (hierna ‘Partiële herziening Zuidas’) dient het Bewonersplatform Zuidas hierbij zijn bedenkingen in. In het Bewonersplatform Zuidas zijn velerlei organisaties vertegenwoordigd, wij verwijzen u voor de samenstelling naar één der bijlagen.
Een delegatie van het Bewonersplatform Zuidas is aanwezig geweest op de informatieavond die gehouden is op 13 september 2000. Daar is door ondergetekende, als voorzitter van het Bewonersplatform, de vraag gesteld wat de provincie met deze partiële herziening toevoegt aan de plannen van de gemeente Amsterdam, anders dan deze te “legaliseren”. En dit dan los van het grotere ontwikkelingskader te weten de Visie Zuidas.
De Partiële herzining Zuidas wekt namenlijk de indruk dat de provincie ‘volgend’ is met betrekking tot de Zuidas en de wensen van Amsterdam. Tijdens de informatieavond deelde gedeputeerde de heer mr. H. M. Meijdam mee dat de provincie geenszins volgend wenst te zijn, maar middels het streekplan en de Partiële herziening Zuidas zeker de koers wenst te bepalen. Aangezien naar onze mening dit positieve antwoord onvoldoende terug is te vinden in de formulering van de Partiële herziening Zuidas, formuleert het Bewonersplatform Zuidas deze vraag nu als bedenking tegen de Partiële herziening Zuidas:
– naar de mening van het Bewonersplatform Zuidas heeft de Partiële herziening Zuidas geen of onvoldoende meerwaarde.
Vooral paragraaf 1.2. van de partiële herziening Zuidas bevestigd naar onze mening onze bedenking in deze.

Het Bewonersplatform Zuidas heeft tijdens de informatieavond van 13 september een positieve indruk gekregen over de keuze die ook de provincie maakt ten aanzien van het gemengde karakter (50% wonen/50% kantoor/voorzieningen) van de Zuidas.
Ook de zorg die gedeputeerde dhr. mr. H. M. Meijdam uitsprak over de verkeersafwikkeling en de infrastructuur in en rond het Zuidasgebied stemt hoopvol.
In de partiële herziening vinden wij in het toetsingsdeel bovengenoemde punten in onvoldoende mate terug. Onze bedenking hierover formuleren wij aldus:
– Naar de mening van het Bewonersplatform Zuidas is de door gedeputeerde de heer
mr. H. M. Meijdam uitgesproken strikte toepassing van de voorgenomen functiemenging in onvoldoende mate gewaarborgd in de partiële herziening.
– Naar de mening van het Bewonersplatform Zuidas schiet de Partiële herziening Zuidas tekort daar waar het de door gedeputeerde de heer mr. H. M. Meijdam uitgesproken zorg ten aanzien van het verkeer en de infrastructuur betreft. Wij missen de criteria voor adequate ontsluiting.
Het Bewonersplatform Zuidas heeft in 1999, op basis van de Concept Visie Zuidas, zijn eigen standpunt bepaald, zie bijlage 1. Daaraanvoorafgaand heeft het platform een eigen studie laten verrichten door de heer Bach en mevrouw Calabrese van de TU Delft.
Wij bieden u hierbij deze stukken aan.
De in deze visie van het Bewonersplatform omschreven uitgangspunten zijn, met de Partiële herziening Zuidas niet onbereikbaar geworden, maar ze zijn ook zeker niet beter bereikbaar geworden.
Als bijlage bij deze bedenkingen, maar één geheel vormend met onze bedenkingen voegen wij daarom toe:
Bijlage 1 Zicht op de Zuidas, de kijk van het bewonersplatform op de Concept Visie Zuidas.
Bijlage 2 Bewoners verkeren in & rond de ‘Zuidas’

Wij zien uw uitnodiging voor de gedachtenwisseling met belangstelling tegemoet.

Lees verder over: Inspraak.