Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Bereikbaarheid van Zuidas (wijkkrart. mei 2021)

In het Paasweekend is hard gewerkt aan de toekomstige Brittenpassage op Zuidas. De foto’s die op de website van Zuidas staan zijn heel informatief over deze enorme klus. De bouwcombinatie Zuidplus die het DOK niet meer zal aanleggen, mocht deze werkzaamheden nog verrichten. Op 1 april werd begonnen met de werkzaamheden die vooral bestonden uit de aanleg van de fundering van de 2 nieuwe dakdelen voor de Brittenpassage die in augustus op hun plaats gelegd kunnen worden. Voor het dak van deze passage die in het verlengde van de Brittenstraat komt te liggen en de Schönberglaan aan de Zuidzijde gaat verbinden met de Eduard van Beinumstraat aan de Noordzijde zijn liefst 7 dakdelen nodig. Dus er is nog wel wat te doen voordat deze passage in gebruik genomen kan worden. Maar er is ook nog iets gedaan voor de huidige reizigers van Station Zuid. Door de treinrails van het spoor richting Schiphol in een flauwe bocht te leggen kon het perron van sporen 3 en 4 verbreed worden. Dat geeft wat meer noodzakelijke ruimte op dit perron.
Voor de bereikbaarheid van de trein en de metro’s wordt ook de beginhalte van lijn 25, de Amsteltram, verlegd. De bedoeling was dat deze tramhalte aan de Zuidzijde van het Station zou komen. Maar dat kan alleen als het Zuidasdok aangelegd is. Zoals bekend is gaat dat nog lang duren en moest er dus gezocht worden naar een oplossing voor deze regiotram. Op dit moment is de beginhalte op de Strawinskylaan waar ook lijn 5 een halte heeft. Inmiddels is besloten dat er een tijdelijke nieuwe begin- en eindhalte komt in de Eduard van Beinumstraat. Nu ziet u daar nog veel bouwmateriaal dat opgeruimd moet worden en er moeten natuurlijk tramrails worden aangelegd. Dus de verhuizing van de tramhalte wordt wel 2022. Het voordeel van deze oplossing is dat de afstand voor de overstap van en naar trein en metro aanzienlijk korter wordt. En als de Brittenpassage klaar is ligt de tramhalte nog dichter bij de ingang van het Station. Tijdelijk betekent in dit verband overigens wel dat het vele jaren zal duren voordat de tram naar de Zuidkant kan verhuizen. Het nieuwe tramstation komt op het dak van de zuidelijke tunnel van het Zuidasdok en dat kan op zijn vroegst in 2028 gereedkomen.
Amsterdam maakt deel uit van de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het informele samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam. Gezamenlijk worden plannen gemaakt voor onder andere wonen en bereikbaarheid. Zuidas, Haarlem, Schiphol, Almere-Amsterdam, Amsterdam Zuidoost en de regio IJmond zijn de grootste knelpunten in het wegennetwerk. Geprobeerd wordt een programma te ontwikkelen met maatwerk per gebied, waarin de combinatie thuiswerken en slim reizen de belangrijkste componenten zijn. Er wordt geprobeerd fietsen en openbaar vervoer zo aantrekkelijk mogelijk te maken om het autogebruik af te remmen en het reisgedrag duurzamer te maken. Ook wordt gedacht aan combinaties in het vervoer zoals de combinatie fiets-ov, auto-fiets en auto-ov. Daarvoor is het nodig de situatie in de knooppunten zoals Station Lelylaan te verbeteren. Waar we als bewoners vooral op moeten blijven letten is het fijnmazige openbaar vervoer, dat noodzakelijk is om Zuidas en knooppunten te bereiken!

Cisca Griffioen, voorzitter Bewonersplatform Zuidas

wijkkrantartikel mei 2021

Lees verder over: Algemeen, Dok, Noordzone, OV, Publicaties, Voorzieningen.