Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Van Ontwikkelplan naar Bestemmingsplan Ravel

juli 2021    Bericht van Zuidas: "Bestemmingsplan maakt nieuwe woonbuurt mogelijk            Mooi nieuws voor Zuidas en de stad: op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Zuidas – Woonbuurt Ravel vastgesteld. Dit plan maakt de ontwikkeling mogelijk van een nieuwe groene gezinsbuurt in Ravel met 1.350 woningen, waarvan ongeveer 750 woningen geschikt zijn voor gezinnen. Lees meer

In juni 2021 is het plan aangepast n.a.v. zienswijzen. Zie documenten raadsscommissie RO 30 juni 2021. De gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de raadsvoordracht.

27 januari 2021 heeft BPZ een zienswijze ingediend bij het ontwerpbestemmingsplan Ravel woonbuurt. Lees meer in het PDF zienswijzebestemmingsplanRavel.

T/m 4 februari 2021 kunt u een zienswijze indienen bij 1. ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwe woonbuurt Ravel & het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden ter inzage. Lees meer

2 september 2020, 13:30 De Raadzaal, vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening  Agenda met o.a  TKN 5  Ontwikkelplan Ravel juni 2020.pdf en  Omgevingsdocument Ontwikkelplan.pdf.

Op 29 april 2020 was er i.v.m. de coronacrisis een online presentatie georganiseerd door Zuidas. Hieronder een korte impressie van BPZ aangevuld met antwoorden van Zuidas op de vragen die deelnemers hebben gesteld. Lees de antwoorden in het pdf Q A Ravel NL 2020.06.30.

Hoewel er geen grote wijzigingen zijn, is het opvallend dat gekozen is voor het echte vergroenen van de openbare ruimte i.p.v. verstening (zoals Gershwin). Betere bezonning en minder windhinder ziullen gerealiseerd worden door vooral aan de Beethovenstraat compacte blokken laag- en hoogbouw (hoger dan aanvankelijk vastgelegd) af te wisselen. Dit is gebeurd op basis van kennis van deskundigen en computermodellen. Sommige woongebouwen krijgen een binnenterrein of grenzen aan een plein. De De Boelegracht krijgt een verbindend looppad langs en naar de De Boelelaan.

Er worden 1350 woningen gerealiseerd in de verhouding 40% sociale huur, 40% middeldure huur en 20% koop en vrije sector huurwoningen. Het zal een wijk worden met woningen voor o.a. gezinnen maar ook studenten. Het gemiddelde gbo zal 65 m2 zijn.

Hier vindt u het Herziene uitvoeringsbesluit dat in 2015 is goedgekeurd en nu wordt gevolgd door het vaststellen van het bestemmingsplan. Zuidas liet ook weten dat het gemeentebestuur heeft besloten dat Zuidas kan doorgaan met uitvoeren van het Ontwikkelplan. Daarom moet er een nieuw bestemmingsplan komen. Het ontwerpbestemmingsplan is bijna klaar. Als het goed is neemt het gemeentebestuur hierover na de zomer een besluit en kunt u het ontwerpbestemmingsplan in het najaar inzien en eventueel uw zienswijzen indienen. Naar verwachting stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan begin 2021 vast. Lees meer

3 juli 2020 Berichten van Zuidas                                                                                                                                             Een woonbuurt bouwen, daar komt nogal wat bij kijken’        Zuidas krijgt een nieuwe woonbuurt: Ravel. De bouw moet eind 2022 starten, maar daar is dan al jaren voorbereiding aan voorafgegaan. Monique Soe-Agnie was er als projectmanager zeer nauw bij betrokken. Lees meer

Zuidas werkt aan gezinsuitbreiding                 In Zuidas verrijst vanaf eind 2022 de groene, autoluwe buurt Ravel, met 1.350 woningen. De meeste zijn relatief groot, met een sociale of middeldure huurprijs. Ze staan in een parkachtige omgeving, met volop ruimte voor spelen en verblijven. Lees meer
 

Lees verder over: Groen, Water & Lucht, Inspraak, Publicaties, Ravel.