Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Van Ontwikkelplan naar Bestemmingsplan Ravel

Het herziene uitvoeringsbesluit Ravel is in 2015 goedgekeurd en wordt gevolgd door het vaststellen van het bestemmingsplan. Dit plan wordt in september 2020 ter inzage gelegd. U kunt dan een zienswijze indienen.

Op 29 april 2020 was er i.v.m. de coronacrisis een online presentatie. De presentatie inclusief vragen en antwoorden vindt u hier (volgt).

Hoewel er geen grote wijzigingen zijn, is het opvallend dat gekozen is voor het echte vergroenen van de openbare ruimte i.p.v. verstening (zoals Gershwin). Betere bezonning en minder windhinder ziullen gerealiseerd worden door vooral aan de Beethovenstraat compacte blokken laag- en hoogbouw (hoger dan aanvankelijk vastgelegd) af te wisselen. Dit is gebeurd op basis van kennis van deskundigen en computermodellen. Sommige woongebouwen krijgen een binnenterrein of grenzen aan een plein. De De Boelegracht krijgt een verbindend looppad langs en naar de De Boelelaan.

Er worden 1350 woningen gerealiseerd in de verhouding 40% sociale huur, 40% middeldure huur en 20% koop en vrije sector huurwoningen. Het zal een wijk worden met woningen voor o.a. gezinnen maar ook studenten. Het gemiddelde gbo zal 65 m2 zijn.

Hier vindt u het Herziene uitvoeringsbesluit 20-15

Lees verder over: Groen, Water & Lucht, Inspraak, Ravel.