Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Bestemmingsplan Zuidas Vivaldi gewijzigd vastgesteld

Het bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi met bijbehorende stukken liggen van 7 juli 2016 gedurende 6 weken ter inzage bij het Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1 en bij stadsdeel Zuid, Pr. Kennedylaan 923, Amsterdam. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1404BPGST-VG01. Beroep instellen kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Lees verder over: Vivaldi.