Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Bestemmingsplan Kenniskwartier Zuid

Tot 8 augustus 2013 kunnen zienswijzen worden ingediend. Betreft besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en besluit tot vaststelling hogere grenswaarden. Voor meer info zie overzicht ter inzage van stadsdeel Zuid

Lees verder over: Inspraak, VU(mc).