Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Bewoners en hun beeld van Zuidas (wijkkrantart mrt 2015)

In maart 2014 waren er gemeenteraadsverkiezingen en verkiezingen voor de bestuurscommissies van de Stadsdelen. De tot dan toe functionerende Stadsdeelraden werden afgeschaft en de bevoegdheden van de Stadsdelen werden ingeperkt. Stadsdeel Zuid heeft een bestuurscommissie van 15 leden: 5 van D66, 3 van de VVD, 2 van de PvdA, 2 van Groen Links, 1 van het CDA, 1 van de Partij voor de Ouderen en 1 van de Partij Zuid- en Pijpbelangen. Het dagelijks bestuur bestaat uit Sebastiaan Capel (D66), Paul Slettenhaar (VVD) en Marijn van Ballegooijen (PvdA).
In de taakomschrijving voor de bestuurscommissie staat dat zij de ogen en oren van het Stadsdeel zijn.
Een van de manieren om daar vorm aan te geven is het organiseren van beeldvormende bijeenkomsten. Daarbij gaat het vooral om vast te stellen welke informatie bekend is en welke informatie verzameld moet worden. Het accent van deze bijeenkomsten is dus het vergaren van informatie, het inventariseren van knelpunten en eventueel te maken keuzes. In deze fase is het belangrijk dat de leden van de bestuurscommissie in gesprek gaan met betrokkenen en zich zo een mening kunnen vormen. 

Zuidas in beeld
Het zal duidelijk zijn dat Zuidas een belangrijk onderwerp is voor ons Stadsdeel. Zuidas vormt 15 % van het oppervlak van het Stadsdeel, bestaat uit een tiental deelgebieden met ieder een eigen signatuur en is de komende jaren sterk in ontwikkeling. Station Zuid zal het tweede station van Amsterdam worden, maar ook zal het aantal woningen stijgen van 650 tot 3000 in 2020. Bewoners van de aangrenzende wijken hebben de hoge glazen torens zien verrijzen en hebben vanaf het begin geijverd voor de ontwikkeling tot een gemengde wijk waarin wonen, werken en voorzieningen hand in hand gaan. Een van de grote uitdagingen is er voor te zorgen dat Zuidas geen geïsoleerd eiland is te midden van goed functionerende wijken eromheen.

Het bewonersplatform Zuidas is al bijna 17 jaar bezig om te ijveren voor een leefbare, bereikbare en interessante nieuwe wijk. We hebben dus meteen de mogelijkheid aangegrepen om op een beeldvormende bijeenkomst van de bestuurscommissie aandacht te vragen voor de ontwikkelingen van Zuidas in de komende jaren. Dat gaat gebeuren op: 


 Datum: dinsdag 17 maart a.s. Tijd: 20.00 uur 

Plaats: Stadsdeelkantoor aan de President Kennedylaan 923. 

Bewoners met ideeën over Zuidas zijn van harte welkom. 

Volg het nieuws via www.bewonersplatformzuidas.nl en onze weekberichten

Cisca Griffioen voorzitter BPZ

gepubliceerd in: Wijkkrant WOCB maart 2015


Lees verder over: Publicaties.