Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Bewonersonderzoek Zuidas 2015

Dit onderzoek, uitgevoerd door dienst Zuidas (maart 2015) ,"is een duidelijke weergave van de huidige behoeften, wensen en meningen in het gebied, maar door de verwachte bevolkingsgroei en de daarmee veranderende bevolkingssamenstelling mag verwacht worden dat die in de toekomst zullen veranderen. 

De Visie Zuidas uit 2009 markeert het moment waarop Zuidas de stap maakt van een zakencentrum naar een stedelijk centrum, met een gemengd milieu en de oplevering van de eerste woningen. In de aanstaande Visie Zuidas 2015 wordt de lijn van die programmatische verschuiving doorgezet. De verwachte kantorenafzet is afgenomen terwijl de noodzaak van woningproductie juist toeneemt. De Amsterdamse bevolking groeit gestaag en Zuidas is een van de belangrijkste locaties om in de meegroeiende woningbehoefte te voorzien."

 

Lees verder over: Algemeen, Publicaties.