Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Bezwaar vergroting parkeerkelder Mahlerlaan

Burgemeester en wethouders van Amsterdam
p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht
Postbus 922
1000 AX Amsterdam 

Bij deze maakt het Bewonersplatform Zuidas (BPZ) bezwaar tegen de vrijstellingsaanvraag W1/118-2003 art. 19 Wet Ruimtelijke Ordening voor de uitbreiding van de parkeerkelder aan de Gustav Mahlerlaan. Deze kelder voegt ruim 700 parkeerplekken toe aan de in aanbouw zijnde parkeerkelder. Deze laatste bevat al veel meer parkeerplekken dan voor de gehele bebouwing Mahler-4 nodig zijn.
Ook verdwijnen met deze bouw het aanliggende fietspad en de tramsporen. Nergens blijkt uit de stukken welke tijdelijke voorzieningen er komen en waar de toekomstige fiets- en tramroute komt. Onduidelijk is ook de ligging van de in- en uitgangen van de parkeerkelder en de overlast die deze mogelijk gaan veroorzaken. De Mahlerlaan krijgt zonder deze uitbreiding al zoveel parkeerplekken dat deze zwaar belast wordt, de kruisingen veel hinder veroorzaken voor voetgangers, fietsers, bus en tram en de bereikbaarheid van station Zuid en omliggende buurten verslechtert.
In het ruimtelijk plan ontbreken argumenten voor de noodzaak van deze parkeerkelderuitbreiding. Er is dus geen deugdelijke ruimtelijke onderbouwing en geen noodzakelijke MER. Deze uitbreiding loopt vooruit op de toekomstige besluitvorming van de verdere uitbreiding van de Zuidas zonder dat duidelijk is op welke wijze het lokale wegennet ontsloten wordt. Het toekomstige bestemmingsplan kiest voor een eenzijdige ontsluiting van de Mahlerlaan naar en van de Beethovenstraat, hetgeen de overlast van het autoverkeer nog verder vergroot. Met dubbelgebruik van parkeerruimte kun je met minder plekken toe. Uitbreiding is dan nog minder gewenst.
Gelet op het ontbreken van een MER, een deugdelijke ruimtelijke onderbouwing, andere gebreken en vaagheden, verzoekt het Bewonersplatform Zuidas u de vrijstelling niet aan te vragen of te verlenen.

Lees verder over: Flanken, Inspraak, Zuidasthema's.