Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Bezwaar vrijstellingsaanvraag Mahler

Aan het bestuur van de gemeente Amsterdam en
de stadsdeelraad van ZuiderAmstelAmsterdam, 14 augustus 2003
Geachte besturen,

Het Bewonersplatform Zuidas maakt bezwaar tegen de vrijstellingsaanvragen voor Mahler-4 waaronder die voor een woontoren onder nummer W1/0150-2003.
Hoewel het bestemmingsplan Mahler-4 is vernietigd wegens het ontbreken van een MER(beoordeling) en een nieuw bestemmingsplan alleen ter visie heeft gelegen, gaan de bouwaanvragen gewoon door. Dat maakt de vaststelling van dit bestemmingsplan zinloos. Het gebied is dan al geheel ingevuld zonder MER.
Voor geluidsgevoelige bestemmingen als woningen – zoals in dit bouwplan – blijkt ook een passende ontheffing voor de wet geluidshinder te ontbreken. Ook mede hierom maken wij tegen deze vrijstellingsaanvraag bezwaar.

Het bewonersplatform Zuidas vindt dat onvoldoende aandacht is besteed aan de verkeersoverlast van het massale autoverkeer op en bij de Mahlerlaan. Voorstellen om deze overlast voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer te onderzoeken en te verminderen ontbreken. De eenzijdige ontsluiting naar en van de Beethovenstraat waartoe nu blijkbaar is besloten versterkt de genoemde overlast.
Het autoverkeer van Mahler-4 belast zowel de kruising naar het station als de Beethovenstraat, waar de bushalten voor station Zuid voorzien zijn. Het lijkt waarschijnlijk dat deze bussen (en trams?) veel overlast gaan ondervinden van deze ontsluitingswijze en het massale autoverkeer, dat hiervan gebruik maakt.
De mogelijke toepassing van een ruime parkeernorm uit het provinciaal streekplan, die de gemeente Amsterdam niet duidelijk heeft afgewezen, zorgt dat de huidige verkeersplannen verouderd zijn en geeft nog meer overlast van het autoverkeer. Dit alleen al maakt de uitvoering van een MER met verschillende varianten dringend noodzakelijk met varianten die minder overlast geven, waarbij plaats en omvang van de parkeerruimte, de ligging van de in- en uitritten, het beheer en het mogelijke dubbelgebruik van de parkeerruimte betrokken moeten worden.

Het bewonersplatform Zuidas vindt het noodzakelijk dat eerst duidelijkheid komt over de keuze tussen de verschillende verkeersontsluitingsmogelijkheden voordat verdere bouwplannen worden goedgekeurd

Lees verder over: Inspraak, Mahler.