Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

bijlage weekbericht 22-23

Bekendmakingen: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente en/of ODNZKG. Bekendmakingen Amsterdam staan op deze kaart. 

Provincie Noord-Holland – ontwerp-Natuurbeheerplan 2022  Lees meer

Bekendmakingen gemeente
* Subsidieregeling duurzame Amsterdamse energie verordeningen en reglementen
* ontwerp-parapluplanbestemmingsplan – Grondwaterneutrale Kelders  02-06-2021
* gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen  Zuidas-Vivaldi kavel 13, kavel voormalig Drentestaete fase I en 2e partiële herziening bestemmingsplan of kijk hier.
* ontwerpbeschikking ter inzage: Antonio Vivaldistraat 15 D, Amsterdam – tijdelijk brandveilig noodlokalen

Aanvraag evenementenvergunning
* Europaplein 22, 1078GZ Amsterdam: aanvraag voor het houden van een evenement "Bierborrel @ Strandzuid" op 16 juli van 16.00 uur tot 17 juli 01.00 uur, met op het drukste moment 1900 bezoekers ontvangen d.d. 16 juni 2021.

Geweigerde omgevingsvergunning
* Van der Boechorststraat 80 1081BV Amsterdam    het bouwen van een buurtcentrum ter hoogte van de kruising Goudestein en de Van der Boechorststraat voor een periode van 10 jaar

Beslistermijn verlengd met zes weken
* George Gershwinlaan 687,
Amsterdam – plaatsen gevelreclame                                                                                                    * Scheldeplein 1A 1078GR Amsterdam   bouwkundig splitsen ten behoeve van een off premise ruimte met pinautomaat, het wijzigen van de voorgevel.
* Amstelveenseweg 500, Amsterdam – afwerking 2 nieuwe grondwaterbronnen. De aanvraag betreft de afwerking van twee nieuwe grondwaterbronnen (putbehuizingen. Aanvrager: REI Netherlands Amstelveenseweg B.V. Zaaknummer: 10223451.
* Prinses Irenestraat 19, Amsterdam – verhogen Kapel en vergroten Convict aanvrager: Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Zaaknummer: 10227691
Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen
* Henriëtte Bosmansstraat 44 1077XJ Amsterdam,  voor het maken van een dakuitbouw op het gebouw Henriette Bosmansstraat 44.
* Willem Pijperstraat 37 1077XL Amsterdam plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en het aanpassen van de constructie op de begane grond met het behoud van bestemming hiervan tot een woning
* IJsbaanpad 62E 1076CW Amsterdam, vervangen van een oude woonark door een bestaande woonark met behoud van bestemming tot één woning
* Parnassusweg 27-2 1077DC Amsterdam   wijzigen van de woning op de tweede verdieping naar vier onzelfstandige woonruimten
* Station Amsterdam Zuid, Amsterdam, vervangen roltrappen en dichtleggen vide 
* Gustav Mahlerplein 20, Amsterdam – kappen 11 bomen
* Jollenpad 14 1081KC Amsterdam  brandveilig gebruik van het gebouw t.b.v. Buitenschoolse opvang
* 93 meter vanaf Amstelpark 17, Amsterdam – plaatsen tijdelijke ondersteuningsconstructie
* Fred. Roeskestraat 84, Amsterdam, decentrale luchtbehandelingskast
* Strawinskylaan 2511, 2001 en 2055, Amsterdam – wijzigen kantoor.  Aanvrager: CRI Twin Towers LP C.V.    
* Beatrixpark nabij Beethovenstraat 151 1077JD Amsterdam      vervangen van een brug, met brugcode BRUG0449
* Beatrixpark nabij Diepenbrockstraat 3 1077VX Amsterdam  uitvoeren van groot onderhoud van een brug met brugcode BRUG433
* Beatrixpark nabij Prinses Irenestraat 19 1077WT Amsterdam   vervangen van een brug, met brugcode BRUG0496 

Verleende omgevingsvergunning
* Europaplein 81-3 1078GX Amsterdam    bouwkundig splitsen en veranderen van de bergingen op de vierde verdieping van het gebouw Europaplein 81 met bestemming daarvan tot één zelfstandige woning
* Riekerweg 15 1066BT Amsterdam   het kappen van meerdere houtopstanden in de openbare ruimte (Tuinpark Ons Buiten), OLO 6028681
* Beartixpark noodkapbesluit, artsennijhof
* De Boelelaan 1117, Amsterdam – vervangen brandbeveiligingssysteem
* Parnassusweg 801-843, Amsterdam – plaatsen twee lichtreclames 
* Barbara Strozzilaan 310, Amsterdam, vervangen bestaande gevelreclames 
* Prinses Irenestraat 36 1077WX Amsterdam     tijdelijk, voor de duur van maximaal 6 maanden, plaatsen van kunstwerken op verschillende locaties in Zuid
* Fred Roeskestraat 73, Amsterdam – tijdelijk uitbreiden kindcentrum  
*Antonio Vivaldistraat 15 D, Amsterdam – Tijdelijk plaatsen noodlokalen voor een maximale periode van 5 jaar, met een uiterste instandhoudingstermijn t/m 18 februari 2026, van noodlokalen ten behoeve van de huisvesting van Kindercampus Zuidas. Aanvrager: Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Zaaknummer: 10197027 
* De Boelelaan 1105, Amsterdam – aanpassen balkon auditorium 

Verleende exploitatievergunning
* Gustav Mahlerlaan 2009, 1081LB: verleend voor het exploiteren van een lcoholschenkend bedrijf 
Aanvraag verlenging exploitatievergunning voor een horecabedrijf
* Claude Debussylaan 2 – 1082MD: verlenging exploitatievergunning voor een alcoholschenkend
* Europaplein 22 – 1078GZ: verlenging exploitatievergunning
Melding ontvangen
Bar Valdi, Antonio Vivaldistraat 3, Amsterdam, een bar

APV vergunning
Z/21/1929440 apv vergunning Europaplein 19-23, objecten 10-06-2021 t/m 04-07-2021                                                        Z/21/1910247 (Zuid) Verleend vakantievergunning: Parnassusweg 196. op 03-06-2021 een tijdelijke vergunning tot 01-04-2022 verleend voor het deels onttrekken van bewoning tbv Vakantieverhuur.
Z/21/1924371 apv vergunning Punterspad 5 1081KB AMSTERDAM  3-6-2021 t/m 30-7-2021
Z/21/1924217 TVM, Europaboulevard 24, 3-6-2021 t/m 2-7-2021
Z/21/1919980 apv vergunning Matthijs Vermeulenpad 1, 31-5-2021 t/m 25-6-2021
Z/21/1917916 TVM, De boelelaan 1067 , 25-05-2021 t/m 23-07-2021
Verleende Watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens de aanleg van een kelder voor nieuwbouwproject De Puls, ter hoogte van Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam – AGV – WN2021-002393

Onttrekken parkeerplaatsen t.b.v. oplaadplekken
* Gustav Mahlerlaan 320 aanleg elektrische oplaadplaats
* De Boelelaan 30 aanleg elektrische oplaadplaats (2 laadpunten met in totaal 4 vakken)

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Beethoven, Dok, Fred. Roeskestraat, Groen, Water & Lucht, Kenniskwartier, Noordzone, Parnas, RAI, Ravel, Strawinsky, VU(mc), Weekberichten, Zuidasgebieden.