Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Blijft Zuidas een eiland?

Veel bewoners van Amsterdam kijken nog met enige argwaan naar Zuidas. Wat moet dat worden? Een stukje Amsterdam met veel hoge glazen gebouwen waar de gemiddelde Amsterdammer niets te zoeken heeft? Of hoge flatgebouwen met wel een mooi uitzicht, maar niet geschikt voor gezinnen en zeker niet voor Amsterdammers met een modaal inkomen?
Inmiddels wordt er bijna 20 jaar gebouwd in dit gebied. Bewoners van Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt hebben het Atrium en het hoofdkantoor van de ABNAMRO zien komen. Ook het station werd van een rustige kleine treinhalte omgevormd tot het huidige snelst groeiende station van Nederland. Maar behalve de kantoren zijn er inmiddels veel woningen gebouwd en ook in aanbouw en is er ook bij de VU veel bouwactiviteit. De nieuwe visie op de toekomst waaraan ook veel bewoners hun mening hebben meegegeven, wordt op dit moment uitgewerkt en waarschijnlijk begin 2016 vrij gegeven voor inspraak. En er komen supermarkten voor de dagelijkse boodschappen.
Veel energie gaat nu zitten in het ontwerp en de aanleg van het DOK, de 1 km lange tunnel voor het autoverkeer van de A10.
Maar als bewoners kunnen we méér dan lijdzaam toezien hoe het allemaal wordt. We kunnen af en toe gaan kijken hoe de bouw vordert. Zo is het mogelijk op donderdag 5 november de voortgang van de aanleg van de ondergrondse fietsparkeergarage op het Mahlerplein te bezichtigen. Het is van 15.30 tot 17.00 uur. Dat kan met 25 mensen per groep. De start is bij de bouwkeet. Wel aanmelden bij de BAM via www. bambouwtmahlerplein.nl/nl/rondleidingen.
Ook het door Dynamo georganiseerde uitstapje naar Zuidas voor bewoners van Buitenveldert was een groot succes. Hoog in de toren van de ABNAMRO en daarna workshops en eten in de Nieuwe Poort. Ga dus af en toe kijken hoe dit nieuwe stukje Amsterdam vorm krijgt.
Het bewonersplatform hamert er bij de bestuurscommissie van Stadsdeel Zuid voortdurend op dat er verbindingen gelegd moeten worden tussen Zuidas en de omgevende wijken. Dus een aardige route naar het Gelderlandplein en de Beethovenstraat. Daar zijn immers de winkels voor de Zuidasbewoners. En hun aantal neemt snel toe. Er zijn veel woningen in aanbouw en er worden er nog meer gebouwd. Ook sociale huurwoningen in een appartementengebouw tussen de Gershwinlaan en de Boelegracht.
Enerzijds zijn Zuidasbewoners pioniers. Ze wonen in een nieuwe wijk, waar nog van alles moet komen. Anderzijds zijn het ook gewoon bewoners van Amsterdam-Zuid. De gebiedsagenda van het Stadsdeel omvat zowel Buitenveldert als Zuidas. Er is dus geen enkele reden om te vrezen dat door het lidwoord voor Zuidas weg te laten een aparte buurt gemaakt zou worden met een eigen bestuurscommissie en eigen budget zoals in de column van de vorige Wijkkrant geopperd werd. Wij horen als Amsterdammers bij elkaar en we moeten blijven werken aan wederzijdse contacten tussen Zuidas en omgeving. Winkels en andere voorzieningen horen daarbij. Maar ook actieve betrokkenheid van bewoners die er samen voor zorgen dat dit nieuwe stukje Amsterdam een succes wordt en geen eiland blijft.
Kijk voor het nieuws regelmatig op de website van het bewonersplatform en aarzel niet om uw mening aan ons kenbaar te maken. www.bewonersplatformzuidas.nl

Cisca Griffioen oktober 2015

Lees verder over: Algemeen, Publicaties.