Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Blik op de VU

Voor het gebied tussen de A10, de A.J. Ernststraat en de Buitenvelderselaan is in het plan Kenniskwartier bebouwing van 1 miljoen m2 gepland, bestaande uit een strook kantoren langs de A10, woningen en vooral nieuwbouw van de VU en het VUmc. Het Vumc wil tussen de gebouwen een zorgtuin aanleggen met beplanting uit de huidige Hortus. De drukke De Boelelaan loopt straks dwars tussen de VU gebouwen door met een veel gebruikte oversteek. Het is nog de vraag hoe veilig die wordt voor de vele duizenden mensen die hiervan gebruik moeten maken, maar vooralsnog is niet voorzien in een ongelijkvloerse oversteek. Bovendien zou het de veiligheid ten goede komen als de in- en uitgang van Station Zuid aan de westelijke kant van de Buitenveldertselaan zou komen te liggen, zodat er een oversteek minder nodig zal zijn voor de stromen voetgangers die van en naar het Station lopen.

Het zal een ieder duidelijk zijn dat dit Kenniskwartier uitstekend bereikbaar moet zijn. En vooral het ziekenhuis moet 24 uur per dag ongehinderd bereikt kunnen worden. Dat houdt in dat er een bijzonder goede afweging gemaakt moet worden tussen auto, scooter, fiets, voetganger en openbaar vervoer.
In dit krappe gebied zijn ruim 8.300 parkeerplaatsen gepland, die een oppervlakte vergen van zo’n 200.000 m2 ,vergelijkbaar met het oppervlak van alle Mahlertorens samen. In de stukken wordt vermeld dat er een korting van 26 % heeft plaats gevonden op het aantal parkeerplaatsen, maar niet duidelijk is wat 100 % is.

Hiervan zijn 2.200 plekken voor het VUmc en liefst 3.000 voor de VU. Merkwaardig is dat er meer plaatsen voor de VU zijn bestemd dan voor het Vumc, hetgeen in de huidige situatie niet het geval is. De VU heeft de uitbating van de parkeergarages uitbesteed aan een aparte onderneming. We zullen toch niet hopen dat een eventueel overschot van universitaire parkeerplaatsen moet dienen als extra inkomstenbron?

Het punt waarover het stadsdeelbestuur zich het meest opwindt ligt ondergronds, met name de aangekondigde vermindering van de omvang van de parkeerkelders. Voor de bereikbaarheid van gebied moeten er meer parkeerplekken komen. Maar als er meer parkeerplekken zijn, hebben die een aanzuigende werking op het autoverkeer, zeker gezien het verre van optimale openbaar vervoer. Wat onvoldoende belicht wordt, is dat al die auto’s de parkeerplaatsen ook moeten kunnen bereiken en zich dus door de De Boelelaan moeten persen. De auto kruipt nu eenmaal waar hij niet gaan kan, dus sluipverkeer door Buitenveldert ligt erg voor de hand. Verkeer van en naar de A9 zoekt zich een weg door deze woonwijk.
De nu al drukke Amstelveenseweg krijgt een parkeerkelderinrit voor de Spoedeisende Hulp en de Geestelijke Gezondheidszorg. Dit maakt sluipverkeer vanaf de A 9 over de Amstelveenseweg aantrekkelijker dan de route via de afrit van de A10, waarna linksaf moet worden geslagen. In een latere bouwfase kan deze parkeergarage worden bereikt via nieuwe grote inritten langs de Van der Boechorststraat. Nog aantrekkelijker voor sluipverkeer.

Op de plaats waar nu de keerlus van de tramlijnen 16 en 24 ligt, wordt een nieuw kantoor gebouwd voor Deloitte als vervanging voor de huidige kantoren in Amstelveen en Sloterdijk. En dat terwijl we dagelijks kunnen lezen dat leegstand van kantoren een probleem is dat door de Gemeente zal worden aangepakt! Bovendien krijgt dit kantoor ook de beschikking over veel parkeerplaatsen.

Deze plek zou geschikt geweest zijn om een verbinding te maken tussen de Mahlerlaan en de oprit van de A10, waardoor auto’s het gebied sneller zouden kunnen verlaten.

Voor Buitenveldert zullen extra maatregelen nodig zijn om de wijk leefbaar te houden. Die moeten bestaan uit het effectief weren van sluipverkeer, het invoeren van een slim systeem van bewonersparkeren en het verbeteren van het openbaar vervoer.

Lees verder over: Publicaties, VU(mc).