Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Bouwen en bouwplannen in het Zuidasgebied

NOORD ZUID LIJN

Een van de ‘oudste’ bouwplannen is de Noord-Zuidlijn, Er komt er een ondergronds station aan de voorzijde van de RAI en daarom werd het hele Europaplein geherstructureerd en is o.a. de rotonde verdwenen. Ook zal het Scheldeplein een flink aantal jaren in een bouwput veranderen, want daar komt de boormachine die bij het CS de grond ingaat, weer naar boven. De rest van de lijn richting Station Zuid WTC wordt niet geboord, maar gegraven. Uiteindelijk gaat de hele infrastructuur – inclusief de metrolijnen – onder de grond (zgn. DOK-model), zodat bovenop veel en hoog gebouwd kan worden.

THEATER, STADSDEELKANTOOR, RAI FOYER

In diezelfde hoek worden ook al voorbereidingen getroffen voor het nieuwe theater van Joop van den Ende op het voormalige terrein van de HTS, met daaronder een grote parkeergarage. Verder komen in dat deel kantoren, het nieuwe stadsdeelkantoor van Zuideramstel en een groot schoolgebouw van het ROC. En in de toekomst wil men er ook nog woningen bij bouwen.

De RAI kan natuurlijk niet achterblijven en bouwt aan de voorzijde een grote foyer, maar is daarnaast ook voornemens om aan de achterzijde, een zeer groot hotel (800 kamers)te (laten) bouwen aan de rand van het Boerenweteringhaventje, waar de afgelopen twee jaar het zand voor Strand Zuid gestort werd.

ERNST & YOUNG

Het nieuwe kantoor van Ernst & Young in het deelgebied Vivaldi zal u niet zijn ontgaan en het zal in dit gebied niet de enige toren blijven want met het ondergronds brengen van de A-10, de trein- en metrosporen en het station Zuid WTC zullen er heel wat torens gebouwd moeten worden om de kosten daarvan op te brengen.

BEETHOVEN

Ook de flanken (de randen) van het gebied worden steeds intensiever benut en het plan Beethoven, laat zien dat het menens is met intensieve bebouwing. Waar nu zo’n 17.000m2 bebouwd is, wordt straks 87.000m2 gestapeld, in hoogte variërend van 25-60 meter, met daaronder een parkeergarage met ca. 700 plaatsen.

Het St. Nicolaaslyceum bijvoorbeeld krijgt een plekje aan de Beethovenstraat/hoek Prinses Irenestraat, maar gaat flink de hoogte in. De bewoners van de Princesseflat zitten daardoor eerst jarenlang tegen een bouwput aan te kijken, en krijgen blijvend ‘uitzicht’ op een hoge muur en veel hoge torens in plaats van bomen en groen. Behalve het St. Nicolaaslyceum zal ook het Designmuseum – thans omgedoopt tot Platform 21 – een plaats krijgen in dit gebied, evenals nog een museum en kantoren en woningen.

Inmiddels is bekend dat de directie van AKZO Nobel het nieuwe hoofdkantoor wel in dat groene hoekje wil ‘planten’, maar dan hopelijk met een zeer ingetogen verlichting en niet die gekleurde vakkenparade die nu op de Stibbetoren hun komst naar de Zuidas aankondigt.

Over het concept uitvoeringsbesluit Beethoven is een informatiemiddag/avond geweest op 26 juni jl. en het heeft ter inzage gelegen. Alle mensen en instanties die hierop hebben gereageerd, hebben inmiddels de nota van beantwoording toegezonden gekregen. In december en januari werd het uitvoeringsbesluit in de stadsdeelraad besproken, en met het advies van de stadsdeelraad gaat het daarna naar de commissie Ruimtelijke Ordening van de Centrale Stad en vervolgens naar de Gemeenteraad.

De reacties die wij gezien hebben zijn vooral gericht tegen de intensiteit van de bebouwing en tegen het feit dat ook in deze hoek 30.000m2 kantoren worden gebouwd, terwijl er zoveel kantoorleegstand is (de locatie Zuidas is overigens wel populair). Verder vreest men verkeersoverlast, overbelasting van de Beethovenstraat, bebouwing die niet aansluit bij de huidige bebouwing, en schaduw-werking en windhinder door de geplande hoogbouw. In het uitvoeringsbesluit wordt de eventuele aanleg van de derde afslag buiten beschouwing gelaten, de grenzen van het plangebied zijn strak langs de A-10 getrokken.

De stadsdeelraad adviseert dringend om deze derde afslag (alleen afrit) niet te realiseren, maar alleen een stadsstraat met inrit naar de Beethoven parkeergarage. Een definitieve keus is nog niet gemaakt.

Wel blijft men ons verzekeren dat deze afslag (als hij er komt) bij het park ondergronds ligt, echter dat hij bij het plangebied over zal gaan in een stadsstraat uitkomend op de Beethovenstraat met, indien mogelijk, een rechtstreeks inrit naar de parkeergarage onder Beethoven. De afslag wordt ook alleen een afrit, de evt. oprit komt aan de zuidkant bij de AFC-voetbalvelden. Dit betekent dus ook dat alleen verkeer afkomstig uit de richting Utrecht/Amersfoort deze afrit zal kunnen gebruiken, verkeer uit richting Den Haag/Zaandam rijdt via afrit RAI of VU. Voor de nieuwe oprit geldt hetzelfde.

WATERBERGING

Omdat er in het hele gebied heel veel gebouwen bijkomen moet er ook extra waterberging komen. In het oude deel van het Beatrixpark, dat gemeentelijke monumentenstatus heeft, zal niet ingegrepen worden in de waterpartijen, maar de natte vallei in het nieuwe deel zal wel een iets andere loop krijgen. Verder wordt langs de Prinses Irenestraat een ca.10 meter brede gracht gegraven, die waarschijnlijk dood loopt op de Beethovenstraat. Een dergelijke gracht staat ook gepland aan de overkant, in westelijke richting.

Lees verder over: Beethoven, Groen, Water & Lucht, OV, Publicaties, RAI, Verkeer, Voorzieningen, Zuidasgebieden.