Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

BPZ in overleg met VU

Afgelopen week (16 april 20130) hebben we gesproken met projectmanagers van de VU over de verplaatsing van het afvaldepot en het bestemmingsplan Kenniskwartier Zuid 1e fase. Zij informeerden ons over de ter inzagelegging van de vergunningaanvraag voor het verplaatsen van het afvaldepot (zie vergunningaanvraag onder bekendmakingen). Vorig jaar was er ook een gesprek geweest waarin suggesties werden gedaan over het tijdig informeren van omwonenden ook met een uitleg hoe de afwikkeling van de transporten te zijner tijd geregeld gaat worden. Omdat er groen van het binnenterrein verwijderd gaat worden is de suggestie gedaan dat eventueel aan te bieden aan buurtbewoners.

BPZ heeft een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. Het terugleggen van de rooilijn leek ons van belang vanwege het vele voetgangers- en fietsverkeer dat daar te verwachten is. De VU vertelde dat nu in het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen dat het trottoir 6m wordt en dat het voorstel is om het fietspad te verbreden van 2,5 naar 3,5 meter. Wat het bezwaar van BPZ betreft tegen de volwaardige hotelfunctie daarop werd in de reactie van de VU duidelijk dat men streeft naar studentenhuisvesting en, vanwege de financiële haalbaarheid, concepten bestudeert die een combinatie van gedeeltelijk studentenhuisvesting (gedurende het collegejaar) en hotelfunctie mogelijk maken. Opgemerkt werd wel dat studenten steeds kortere zomervakanties hebben.

 

Lees verder over: VU(mc).