Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Brinkman-onderzoek naar financiering Zuidas rond

AMSTERDAM – Het rapport van oud-minister Elco Brinkman over de financiering van het Zuidas-project is in concept gereed. Marktpartijen, Rijk en gemeente zouden het op hoofdlijnen eens zijn met de financiering, wel zouden er nog enige pijnpunten zijn. Daarvoor doet Brinkman ook voorstellen om tot een oplossing te komen. Hij is het op hoofdlijnen eens met de zienswijze van de marktpartijen met betrekking tot de financieringsproblematiek.

Het concept wordt donderdag 23 september besproken in de stuurgroep (het overleg van gemeente Amsterdam en het Rijk) en het directeurenoverleg (waarin ook de private partijen zitting hebben). Dan komt ook aan de orde hoe en op welke wijze het rapport wordt gepubliceerd.
Brinkman kreeg begin dit jaar de opdracht om als formateur de onderhandelingen tussen de betrokken partijen rijk, gemeente en marktpartijen ABN Amro, ING en NS Vastgoed in goede banen te leiden. Brinkman moest de ‘businesscase Zuidas’, die een tekort kende van circa € 300 mln, financieel rondkrijgen. Het voorstel dat op tafel lag ging uit van de oprichting van de NV Zuidas waarin ook het rijk risicodragend meeparticipeerde. De voorwaarde van het rijk was toen dat ook marktpartijen risico in het project zouden nemen.
Volgens de woordvoerder van Bureau Zuidas zal blijken dat met het rapport ‘een goede stap voorwaarts wordt gezet met het project’. Hoewel hij niet op de inhoud van de bevindingen van Brinkman wil ingaan, mag aangenomen worden dat er geen doorslaggevende financiële bezwaren zijn tegen de realisatie van het project. Wel zal het geheel nog eens heel nauwkeurig op de financiële details moeten worden bekeken.
Met de bouw van de ondergrondse tunnels in het Zuidasproject is een bedrag gemoeid van € 1,5 mrd. Het vastgoedprogramma van 9000 woningen en 1 mln m2 kantoorruimte bovenop het dok zal deze investering voor het grootste deel moeten financieren. Eerder gaven marktpartijen als ING, ABN Amro en NS Vastgoed aan de grondafname van het dok te willen garanderen.

Lees verder over: Publicaties.