Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Buurtbudgetten Zuid 2021

Buurtbudget Zuid 2021 van start! Plannen indienen uiterlijk op 30 september 2021

Buurtbudget Zuid 2021 is begonnen! Bewoners kunnen de hele maand september plannen indienen die hun buurt mooier, leuker en/of leefbaarder maken. Bewoners bepalen later dit jaar zelf welke plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Wilt u meer informatie, of samen met uw buren een plan indienen? We organiseren verschillende informatiemomenten! Kijk voor meer informatie op: www.amsterdam.nl/buurtbudgetzuid of bekijk de animatie: https://vimeo.com/589244840 en lees de flyer InformatiefolderBuurtbudger2021

Plannen indienen kan in september, plannen liken kan nog tot en met 10 oktober2021. Door nog een aantal extra dagen te reserveren voor likes hebben bewoners die hun plan eind september indienen nog kans om voldoende likes te ontvangen. De plannen met minimaal 75 likes gaan door naar de tweede ronde.

Vorig jaar zijn in de 3 gebieden 257 plannen ingediend. Uiteindelijk namen in de gebieden ruim 16.000 bewoners deel aan de finale van Buurtbudget Zuid 2020. Samen hebben zij 74.466 keer op een plan gestemd. Het resultaat van de stemronde was dat in de gebieden 24 plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Op www.amsterdam.nl/buurtbudgetzuid zijn de plannen van vorig jaar te zien!

Samenwerking      We stimuleren dat bewoners samen met andere buurtbewoners plannen indienen. Er ontstaat dan meer draagvlak voor een plan en het is makkelijker om samen voldoende likes te behalen. We organiseren verschillende bijeenkomsten in de gebieden waar buren elkaar kunnen ontmoeten om samen een plan in te dienen. Op www.amsterdam.nl/buurbudgetzuid staan de data en locaties van deze bijeenkomsten. Ook kunnen planindieners altijd bij ons telefonisch of per mail terecht met vragen of ideeën.

Budget     Stadsdeel Zuid stelt dit jaar voor de drie gebieden een budget beschikbaar van €465.000,-. Elk gebied krijgt de beschikking over €155.000,-. Ook zijn er twee buurten aangewezen die elk een budget van €100.000,- krijgen. Dit zijn de Rijnbuurt-West (in het gebied De Pijp, Rivierenbuurt) en Buitenveldert-Oost (in het gebied Buitenveldert, Zuidas). In de 3 gebieden gelden voor Buurtbudget Zuid 2021 dezelfde spelregels. In de (kleinere) buurten worden aparte trajecten opgezet. Kijk op www.amsterdam.nl/buurtbudgetzuid voor alle informatie, spelregels en de planning!

Contact        Als u meer wilt weten,  vragen hebt of een plan wilt indienen, mail naar buurtbudgetzuid@amsterdam.nl. ook zijn we vijf dagen per week bereikbaar op 0614 81 40 74. Het is ook mogelijk een (spraak) bericht via Whatsapp te sturen 0614 81 40 74. Een plan kan ook per post worden opgestuurd naar het stadsdeelkantoor (let op: deze moet binnen zijn op 30 september).

Lees verder over: Algemeen, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, Publicaties, Vivaldi.