Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Agenda


Voorgaande activiteiten

23 maart 2020 tot 24 maart 2020 • Zuidplus: Intrillen funderingspalen tussen de sporen station Zuid is vervroegd naar zondag 23 maart op maandag 24 maart

Zuidplus: Intrillen funderingspalen tussen de sporen station Zuid is een dag eerder en dus vervroegd naar zondag 22 maart op maandag 23 maart. Helaas zijn de werkzaamheden vannacht niet volledig afgerond. Bij het plaatsen van de tweede paal is tot tweemaal toe gestuit op een onverwacht obstakel in de grond. Aankomende nacht (23 op 24 maart) worden de werkzaamheden hervat om ook de tweede paal op de juiste diepte te krijgen. Het kan zijn dat u hier enige geluidhinder van ervaart.

  21 maart 2020 • Open toren dag *afgelast*

  Open Toren Dag 2020 gaat niet door.

  • Locatie: diverse plekken Zuidas
  • Tijd: 10.00 — 16.00

  14 maart 2020 tot 16 maart 2020 • Weekend 14-15 maart: deels vervangend vervoer bus 45 voor tram 5

  In het weekend van 14 en 15 maart 2020 verwijdert hoofdaannemer VITAL de hoge perrons van de haltes De Boelelaan/VU en A.J. Ernststraat. De twee tramhaltes worden in juli samengevoegd tot één nieuwe halte op een nieuwe locatie.

  Langere reistijden.  Door de werkzaamheden zijn er omleidingen voor het verkeer. Ook rijdt tram 5 niet tussen station Amsterdam Zuid en Amstelveen Stadshart op zaterdag 14 en zondag 15 maart. Wel rijdt er een vervangende pendelbus 45 tussen station Amsterdam Zuid en busstation Amstelveen. Reizigers moeten dus rekening houden met langere reistijden. Op maandagochtend 16 maart om 05.35 uur rijden de trams weer volgens de normale dienstregeling.

  Fietsers en voetgangers kunnen ter hoogte van de A.J. Ernststraat en de De Boelelaan de Buitenveldertselaan oversteken. Fietsers richting de A.J. Ernststraat worden vanaf het kruispunt De Boelelaan naar de A.J. Ernststraat omgeleid over het tijdelijke tweerichtingsfietspad aan de oostzijde. Lees meer

  • Locatie: Buitenveldertselaan
  • Tijd: 1.00 — 5.00

  13 maart 2020 • In gesprek met wethouder Groot Wassink?

  Hebt u een wens, persoonlijk probleem of idee voor de stad waarover u graag in gesprek gaat met wethouder Groot Wassink? Schrijf u dan in voor een gesprek van 10 minuten op amsterdam.nl/gesprek-wethouder-groot-wassink

   

  • Locatie: Stadsloket Zuid - President Kennedylaan 923
  • Tijd: 10.00 — 11.00

  8 maart 2020 • 8 maart Viering Internationale in Amsterdam Zuid Vrouwendag

  Met een interactief programma en inspirerende en educatieve workshops plus hapjes, drankjes en muziek. Het thema is de powervrouw van de toekomst. Bekijk het programma en meer informatie hier. Aanmelden kan hier.

  Cisca Griffioen, voorzitter Bewonersplatform Zuisas en oud-voorzitter VNVA (Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen), vicepresident MWIA (Medical Women’s International Association) is een van de panelleden.

  • Locatie: cultureel centrum CC Amstel, Culinaplein 1
  • Tijd: 13.30 — 18.00

  29 januari 2020 • ================= Toekomst OBA Buitenveldert onzeker/zeker? ====================

  De bibliotheek in Buitenveldert gaat waarschijnlijk verhuizen naar een andere locatie. Verder zijn de plannen nog allerminst duidelijk. De toekomst van de bibliotheek is dus onzeker. Dat terwijl wij (stadsdeelcommissieleden) vinden dat de bibliotheek van groot belang is voor de wijk.

  Daarom gaan zij graag met u in gesprek om te horen hoe u de toekomst van de OBA in Buitenveldert het liefst ziet. Wat vindt u belangrijk? Waar moet aan gedacht worden bij het zoeken naar een nieuwe locatie? Uiteraard is de ook de OBA uitgenodigd om uitleg te komen geven over hun plannen. Iedereen is van harte welkom, bewoners, ondernemers, scholieren en andere geïnteresseerden die de OBA in Buitenveldert graag (gaan) bezoeken.

  Wij, Keren Hirsch, Arend van Vuren en Angelo Verhoeven van de stadsdeelcommissie Zuid hopen tot een mooi toekomstbeeld voor de OBA te komen.

  • Locatie: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112
  • Tijd: 19.30

  3 december 2019 • Themabijeenkomst Zuidzone volop in wording met cultuur en natuur

  Maarten van Ettekoven, omgevingsmanager Zuidas Zuidzone zet een aantal bouwprojecten in de schijnwerpers waarmee o.a. de langverwachte culturele voorzieningen in het Kenniskwartier gerealiseerd zullen worden. Daarbij komen ook projecten aan bod die Zuidas met een aantal dilemma’s confronteert. Mai van der Heiden projectmanager Groen en projectondersteuner  Danique geven een uitleg over hoe groen de Zuidzone wordt door o.a. de uitvoering van recent geselecteerde bewoners-initiatieven voor een Groene Zuidas. Bekijk het affiche aff 3.12.19 pages. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats bel 020 644 99 36 of mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl

  3 december 2019  – Op de goed bezochte themabijeenkomst Zuidzone volop in wording met Groen en Cultuur werd veel informatie gedeeld. De vragen zorgden bij sprekers en betrokken aanwezigen voor een levendige en vruchtbare discussie. Bij de voorgelegde dilemma’s werden suggesties ingebracht. Waaronder: minder auto's en meer ruimte voor fiets (ook senioren voor minder-auto-meer fiets) in Vivaldi en Gershwin daar hadden aanwezigen geen probleem mee. En wandelen met onderweg even neerstrijken bij geclusterd groen (bomen-bankje-bloemen) voor Vivaldi en Gershwin zou een aanwinst kunnen zijn. Dus liever geen formele straatinrichting met bomen op een rij. De zakelijke en formele inrichtingsstijl van de openbare ruimte en het groen mag concurrentie krijgen van een meer natuurlijke stijl: verras de bewoenr/voetganger/fietser….en zorg voor goed onderhoud van het groen en zorg dat fietsparkeren ordelijk is. Voor de rafelranden zoals het recreatiegebied Nieuwe Meer en het Jachthavengebied wensen watersporters, botenliefhebbers en bewoners behoud van het ongepolijste karakter. Hier en daar wat opknappen en verbeteren maar zeker geen grootschalige ingrepen om meer recreanten te lokken, er zijn voldoende voorzieningen. Op de vraag welke suggesties er zijn voor participatie bij ontwikkelgebieden kwam het antwoord: begin niet met een leeg blad maar werk met blokjes (bouwvolumes) en geef met moodboards diverse sferen aan die voor het (toekomstige)gebied wenselijk kunnen zijn. Bekijk in het pdf de Presentatie thema avond 3 december 2019.

  • Locatie: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112
  • Tijd: 19.30 — 21.30

  6 november 2019 • vergadering stadsdeelcommissie Zuid

  Op de agenda o.a. gebiedsplannen Buitenveldert en Zuidas 2020 en de Agenda Amsterdam Autoluw. Bekijk de agenda.

   

   

   

   

   

  • Locatie: President Kennedylaan 923 - commissiezaal (b.g.)
  • Tijd: 19.30

  31 oktober 2019 tot 4 november 2019 • 31 oktober 22:00 uur afsluiting A10 Zuid aan de zuidzijde tot maandagochtend 4 november 05:00 uur en Geen treinverkeer stations Zuid én RAI

  Vanaf donderdagavond 31 oktober 22:00 uur is de A10 Zuid aan de zuidzijde afgesloten tot maandagochtend 4 november 05:00 uur. Er is geen treinverkeer stations Zuid én RAI. Dus: Kom op vrijdag 1 november niet per trein of auto naar of door Zuidas. Dat geldt ook voor 2 en 3 november.

  Zuidplus zal op vrijdag 1 november t/m zondag 3 november alsnog het eerste betonnen dek ten behoeve van de nieuwe reizigerstunnel bij station Amsterdam Zuid, de toekomstige Brittenpassage, inschuiven. Aangezien het dek dwars door de zuidelijke rijbanen van de A10 zuid (richting Utrecht) en het spoor geschoven wordt, zijn beide rijbanen gedurende dit weekend afgesloten. Bijzonder is dat we dan de snelweg én het treinspoor afsluiten op een doordeweekse dag; de vrijdag. We roepen dan ook op om het Zuidas gebied en het wegennet rondom Amsterdam op deze dag, als het kan, te mijden!!!!!  Lees meer en bekijk de routes die u om Amsterdam heenleiden.

  Klik hier om het gebeuren via de webcam te volgen.
   
   
   
  • Tijd: 22.00 — 5.00

  10 oktober 2019 tot 10 oktober 2019 • Themabijeenkomst 10.10.19 Bouwen aan het Dok in 2019

  Bouwcombinatie Zuidplus geeft een toelichting op de komende afsluiting eindoktober begin november A10 Zuid t.b.v. het inschuiven van het dek voor de Brittenpassage. Deze werkzaamheden gaan gepaard met hinder voor de omgeving, waaronder ook de buitendienststellingen van de treinen. De metro rijdt wel.

  Themabijeenkomst Bouwen aan het Dok in 2019 goed bezocht      Geïnteresseerde bewoners en belangstellenden waren natuurlijk ook nieuwsgierig gezien de impasse waarin het hele project verkeert. Ze werden door medewerkers van Zuidplus en Zuidas zeer uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken, de komende afsluiting A10 Zuid-zuidzijde, de alternatieve routes en vervoersmogelijkheden maar ook over hoe het inschuiven nou precies gebeurt. In 2020 zal er meer bekend worden gemaakt over -de uitkomst van het mediationtraject- dat geleid wordt door Professor Marcel Hertogh hoogleraar aan de TU Delft. Over de keuze voor een gezaghebbende derde partij (inhoudelijk onderzoek naar nut en noodzaak) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeente Amsterdam wachten we berichtgeving af. Bekijk de presentatie in het pdf ZPA-PRS-218710 v1 – kopie

  Nadere beantwoording/uitleg n.a.v. vragen van de aanwezigen:
  * De Parnassusweg en Schonberglaan zullen korstondig afgesloten worden op 3 november.
  * Volgend jaar zullen er geen buitendienststellingen zijn ivm werken aan het Dok.
  * De verwachting is dat de uitbreiding van station Zuid over 10 jaar voltooid zal zijn.  Pas als de Brittenpassage klaar is dan kan de Minervapassage 4 maanden dicht voor de verbouwing.
  * De PAS maatregelen zullen geen invloed hebben op de werkzaamheden Zuidasdok.
  * Het mediaitiontraject betreft de formele kant van het contract en niet de scoop. Die behoort tot het inhoudelijke traject dat valt onder nut en noodzaak onderzoek dat door een gegzaghebbende derde uitgvoerd gaat worden.
  * De reden om het eerdere idee -breng alles ondergronds- dat voorheen is geopperd, af te wijzen was: omdat de hellingbanen te steil werden voor de treinen.
  * Het project Zuidasdok is inmiddels nog ingewikkelder geworden door de nieuwe ontwikkelgebieden aan de flanken (met name Verdi) en gronduitgifte voor woningbouw.
  * Er komen nog meer dekken die o.a. via de Parnassusweg, kant van de Brittenpassage, worden ingeschoven. Bij de eerste gebeurt dit met vijzels.
  * Er moeten ook nog wat restanten van de Amstelveenboog worden verwijderd.
  Er worden geen problemen verwacht m.b.t. de energie toevoer/voorziening. Dit n.a.v. berichtgeving in de media door Liander over onvoldoende capaciteit in het electiciteitnetwerk van Amsterdam.    
  * Zuidplus heeft de waterkeringen in het gebied op de kaart staan. Het gaat om voorzieningen waterbeheer aan de noordzijde die water van Zuid richting Buitenveldert sturen. Er is een waterwerkgroep vanuit de Pr. Irenebuurt die alles op de voet volgt.
  * Gedurende de uitvoering Zuidasdok is het idee dat er een gelijk aantal rijdstroken beschikbaar blijft. Ook dat is een extra complicerende factor bij de uitvoerin en planning.
  * Een aanwezige laat weten dat als de uitvoering goedkoper en makkerlijker zou worden er geen bezwaar is tegen meer afsluitingen. Dit zou mogelijk in de discussie kunnen komen.
   

   

  • Locatie: grote theaterzaal Huis van de wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112
  • Tijd: 19.30 — 21.30

  10 oktober 2019 tot 15 november 2019 • Brainstorm sessie De toekomst van communicatie in de stad door Interact. Value 1-15 november

  Doe mee! Gratis brainstormsessies De toekomst van communicatie in de stad georganiseerd door Interact. Value 1-15 november, locatie: Inspirator House, Tommaso Albinonistraat 2, 1083 HM Amsterdam                Interact. Value organiseert samen met de gemeente Amsterdam bijeenkomsten over dit onderwerp met sessies voor Amsterdammers. De focus ligt op de veranderende interacties in de stad door de snel ontwikkelende techniek. Zijn nieuwe digitale oplossingen altijd wenselijk? Hoe zit het met de persoonlijke aanpak en moet ik mijn privacy opofferen voor het gemak dat geboden wordt? De uitkomsten delen ze met de gemeente Amsterdam. Voor Amsterdammers vanaf 65 jaar zijn 2 sessies gepland: maandag 11 november en vrijdag 15 november. De sessies zijn van 10:00 tot 12:00. Stuur een mail naar info@interactvalue.com en geef aan bij welke sessie u mee wilt doen.