Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Thema-avonden

BG-plein1

 

 

 

 

 

 

MFC Binnenhof  t/o het Gelderlandplein aan de A.J. Ernststraat 112

BPZ organiseert thema-avonden voor een breed publiek. Belangstellenden, bewoners, organisaties en gebruikers van de Zuidas informeren wij regelmatig door deskundigen te vragen hun visie op een bepaald onderwerp te geven. Belangrijk is dat de thema's vanuit verschillende perspectieven en achtergronden worden belicht. Na de voordrachten is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. Bewoners, gebruikers en andere belangstellenden van de Zuidas zijn van harte welkom in het Huis van de Wijk (MFC) Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, tegenover het Gelderlandplein, ingang aan het schoolplein.


De avonden

Themabijeenkomst OBA Next

Het Bewonersplatform Zuidas nodigt u na een lange coronastilte uit voor deze eerste themabijeenkomst over OBANext wat kunnen we er allemaal doen en beleven? in 2022 die op 9 juni van 19.30 tot 21.30 plaatsvindt in de grote theaterzaal, Huis van de Wijk Buitenveldert A.J. Ernststraat 112.  aff juni 2022c

  • Locatie: grote theaterzaal huis van de wijk Buitenveldert
  • Tijd: 19.30

Themabijeenkomst Zuidzone volop in wording met cultuur en natuur

Maarten van Ettekoven, omgevingsmanager Zuidas Zuidzone zet een aantal bouwprojecten in de schijnwerpers waarmee o.a. de langverwachte culturele voorzieningen in het Kenniskwartier gerealiseerd zullen worden. Daarbij komen ook projecten aan bod die Zuidas met een aantal dilemma’s confronteert. Mai van der Heiden projectmanager Groen en projectondersteuner  Danique geven een uitleg over hoe groen de Zuidzone wordt door o.a. de uitvoering van recent geselecteerde bewoners-initiatieven voor een Groene Zuidas. Bekijk het affiche aff 3.12.19 pages. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats bel 020 644 99 36 of mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl

3 december 2019  – Op de goed bezochte themabijeenkomst Zuidzone volop in wording met Groen en Cultuur werd veel informatie gedeeld. De vragen zorgden bij sprekers en betrokken aanwezigen voor een levendige en vruchtbare discussie. Bij de voorgelegde dilemma’s werden suggesties ingebracht. Waaronder: minder auto's en meer ruimte voor fiets (ook senioren voor minder-auto-meer fiets) in Vivaldi en Gershwin daar hadden aanwezigen geen probleem mee. En wandelen met onderweg even neerstrijken bij geclusterd groen (bomen-bankje-bloemen) voor Vivaldi en Gershwin zou een aanwinst kunnen zijn. Dus liever geen formele straatinrichting met bomen op een rij. De zakelijke en formele inrichtingsstijl van de openbare ruimte en het groen mag concurrentie krijgen van een meer natuurlijke stijl: verras de bewoenr/voetganger/fietser….en zorg voor goed onderhoud van het groen en zorg dat fietsparkeren ordelijk is. Voor de rafelranden zoals het recreatiegebied Nieuwe Meer en het Jachthavengebied wensen watersporters, botenliefhebbers en bewoners behoud van het ongepolijste karakter. Hier en daar wat opknappen en verbeteren maar zeker geen grootschalige ingrepen om meer recreanten te lokken, er zijn voldoende voorzieningen. Op de vraag welke suggesties er zijn voor participatie bij ontwikkelgebieden kwam het antwoord: begin niet met een leeg blad maar werk met blokjes (bouwvolumes) en geef met moodboards diverse sferen aan die voor het (toekomstige)gebied wenselijk kunnen zijn. Bekijk in het pdf de Presentatie thema avond 3 december 2019.

  • Locatie: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112
  • Tijd: 19.30 — 21.30

Themabijeenkomst 10.10.19 Bouwen aan het Dok in 2019

Bouwcombinatie Zuidplus geeft een toelichting op de komende afsluiting eindoktober begin november A10 Zuid t.b.v. het inschuiven van het dek voor de Brittenpassage. Deze werkzaamheden gaan gepaard met hinder voor de omgeving, waaronder ook de buitendienststellingen van de treinen. De metro rijdt wel.

Themabijeenkomst Bouwen aan het Dok in 2019 goed bezocht      Geïnteresseerde bewoners en belangstellenden waren natuurlijk ook nieuwsgierig gezien de impasse waarin het hele project verkeert. Ze werden door medewerkers van Zuidplus en Zuidas zeer uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken, de komende afsluiting A10 Zuid-zuidzijde, de alternatieve routes en vervoersmogelijkheden maar ook over hoe het inschuiven nou precies gebeurt. In 2020 zal er meer bekend worden gemaakt over -de uitkomst van het mediationtraject- dat geleid wordt door Professor Marcel Hertogh hoogleraar aan de TU Delft. Over de keuze voor een gezaghebbende derde partij (inhoudelijk onderzoek naar nut en noodzaak) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeente Amsterdam wachten we berichtgeving af. Bekijk de presentatie in het pdf ZPA-PRS-218710 v1 – kopie

Nadere beantwoording/uitleg n.a.v. vragen van de aanwezigen:
* De Parnassusweg en Schonberglaan zullen korstondig afgesloten worden op 3 november.
* Volgend jaar zullen er geen buitendienststellingen zijn ivm werken aan het Dok.
* De verwachting is dat de uitbreiding van station Zuid over 10 jaar voltooid zal zijn.  Pas als de Brittenpassage klaar is dan kan de Minervapassage 4 maanden dicht voor de verbouwing.
* De PAS maatregelen zullen geen invloed hebben op de werkzaamheden Zuidasdok.
* Het mediaitiontraject betreft de formele kant van het contract en niet de scoop. Die behoort tot het inhoudelijke traject dat valt onder nut en noodzaak onderzoek dat door een gegzaghebbende derde uitgvoerd gaat worden.
* De reden om het eerdere idee -breng alles ondergronds- dat voorheen is geopperd, af te wijzen was: omdat de hellingbanen te steil werden voor de treinen.
* Het project Zuidasdok is inmiddels nog ingewikkelder geworden door de nieuwe ontwikkelgebieden aan de flanken (met name Verdi) en gronduitgifte voor woningbouw.
* Er komen nog meer dekken die o.a. via de Parnassusweg, kant van de Brittenpassage, worden ingeschoven. Bij de eerste gebeurt dit met vijzels.
* Er moeten ook nog wat restanten van de Amstelveenboog worden verwijderd.
Er worden geen problemen verwacht m.b.t. de energie toevoer/voorziening. Dit n.a.v. berichtgeving in de media door Liander over onvoldoende capaciteit in het electiciteitnetwerk van Amsterdam.    
* Zuidplus heeft de waterkeringen in het gebied op de kaart staan. Het gaat om voorzieningen waterbeheer aan de noordzijde die water van Zuid richting Buitenveldert sturen. Er is een waterwerkgroep vanuit de Pr. Irenebuurt die alles op de voet volgt.
* Gedurende de uitvoering Zuidasdok is het idee dat er een gelijk aantal rijdstroken beschikbaar blijft. Ook dat is een extra complicerende factor bij de uitvoerin en planning.
* Een aanwezige laat weten dat als de uitvoering goedkoper en makkerlijker zou worden er geen bezwaar is tegen meer afsluitingen. Dit zou mogelijk in de discussie kunnen komen.
 

 

  • Locatie: grote theaterzaal Huis van de wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112
  • Tijd: 19.30 — 21.30

rondleiding Amsterdam UMC Imaging Center – is vol

woensdag 11 september 2019 tussen 15.00 -17.00 uur maximaal 30 personen    De bouw van het Amsterdam UMC Imaging Center is voltooid. Dus alle reden om eens een kijkje te nemen in het bijzondere gebouw waar met ‘state of the art’ scanapparatuur diagnoses worden gesteld. Ook nieuwsgierig hoe dat gebouw en de inrichting er uitzien?