Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Thema-avonden

BG-plein1

 

 

 

 

 

 

MFC Binnenhof  t/o het Gelderlandplein aan de A.J. Ernststraat 112

BPZ organiseert thema-avonden voor een breed publiek. Belangstellenden, bewoners, organisaties en gebruikers van de Zuidas informeren wij regelmatig door deskundigen te vragen hun visie op een bepaald onderwerp te geven. Belangrijk is dat de thema's vanuit verschillende perspectieven en achtergronden worden belicht. Na de voordrachten is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. Bewoners, gebruikers en andere belangstellenden van de Zuidas zijn van harte welkom in het Huis van de Wijk (MFC) Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, tegenover het Gelderlandplein, ingang aan het schoolplein.


De avonden

Themabijeenkomst OBA Next geannuleerd

Helaas is deze bijeenkomst niet meer zinvol nu bekend is dat het college van Amsterdam heeft besloten OBA Next een plek te geven in Zuidoost.

Het Bewonersplatform Zuidas nodigt u na een lange coronastilte uit voor deze eerste themabijeenkomst in 2022 over OBANext wat kunnen we er allemaal doen en beleven? die op 9 juni van 19.30 tot 21.30 plaatsvindt in de grote theaterzaal, Huis van de Wijk Buitenveldert A.J. Ernststraat 112. aff juni 2022d

 

 

 

 

 

 

 

 • Locatie: grote theaterzaal huis van de wijk Buitenveldert
 • Tijd: 19.30

Themabijeenkomst Zuidzone volop in wording met cultuur en natuur

Maarten van Ettekoven, omgevingsmanager Zuidas Zuidzone zet een aantal bouwprojecten in de schijnwerpers waarmee o.a. de langverwachte culturele voorzieningen in het Kenniskwartier gerealiseerd zullen worden. Daarbij komen ook projecten aan bod die Zuidas met een aantal dilemma’s confronteert. Mai van der Heiden projectmanager Groen en projectondersteuner  Danique geven een uitleg over hoe groen de Zuidzone wordt door o.a. de uitvoering van recent geselecteerde bewoners-initiatieven voor een Groene Zuidas. Bekijk het affiche aff 3.12.19 pages. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats bel 020 644 99 36 of mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl

3 december 2019  – Op de goed bezochte themabijeenkomst Zuidzone volop in wording met Groen en Cultuur werd veel informatie gedeeld. De vragen zorgden bij sprekers en betrokken aanwezigen voor een levendige en vruchtbare discussie. Bij de voorgelegde dilemma’s werden suggesties ingebracht. Waaronder: minder auto's en meer ruimte voor fiets (ook senioren voor minder-auto-meer fiets) in Vivaldi en Gershwin daar hadden aanwezigen geen probleem mee. En wandelen met onderweg even neerstrijken bij geclusterd groen (bomen-bankje-bloemen) voor Vivaldi en Gershwin zou een aanwinst kunnen zijn. Dus liever geen formele straatinrichting met bomen op een rij. De zakelijke en formele inrichtingsstijl van de openbare ruimte en het groen mag concurrentie krijgen van een meer natuurlijke stijl: verras de bewoenr/voetganger/fietser….en zorg voor goed onderhoud van het groen en zorg dat fietsparkeren ordelijk is. Voor de rafelranden zoals het recreatiegebied Nieuwe Meer en het Jachthavengebied wensen watersporters, botenliefhebbers en bewoners behoud van het ongepolijste karakter. Hier en daar wat opknappen en verbeteren maar zeker geen grootschalige ingrepen om meer recreanten te lokken, er zijn voldoende voorzieningen. Op de vraag welke suggesties er zijn voor participatie bij ontwikkelgebieden kwam het antwoord: begin niet met een leeg blad maar werk met blokjes (bouwvolumes) en geef met moodboards diverse sferen aan die voor het (toekomstige)gebied wenselijk kunnen zijn. Bekijk in het pdf de Presentatie thema avond 3 december 2019.

 • Locatie: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Themabijeenkomst 10.10.19 Bouwen aan het Dok in 2019

Bouwcombinatie Zuidplus geeft een toelichting op de komende afsluiting eindoktober begin november A10 Zuid t.b.v. het inschuiven van het dek voor de Brittenpassage. Deze werkzaamheden gaan gepaard met hinder voor de omgeving, waaronder ook de buitendienststellingen van de treinen. De metro rijdt wel.

Themabijeenkomst Bouwen aan het Dok in 2019 goed bezocht      Geïnteresseerde bewoners en belangstellenden waren natuurlijk ook nieuwsgierig gezien de impasse waarin het hele project verkeert. Ze werden door medewerkers van Zuidplus en Zuidas zeer uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken, de komende afsluiting A10 Zuid-zuidzijde, de alternatieve routes en vervoersmogelijkheden maar ook over hoe het inschuiven nou precies gebeurt. In 2020 zal er meer bekend worden gemaakt over -de uitkomst van het mediationtraject- dat geleid wordt door Professor Marcel Hertogh hoogleraar aan de TU Delft. Over de keuze voor een gezaghebbende derde partij (inhoudelijk onderzoek naar nut en noodzaak) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeente Amsterdam wachten we berichtgeving af. Bekijk de presentatie in het pdf ZPA-PRS-218710 v1 – kopie

Nadere beantwoording/uitleg n.a.v. vragen van de aanwezigen:
* De Parnassusweg en Schonberglaan zullen korstondig afgesloten worden op 3 november.
* Volgend jaar zullen er geen buitendienststellingen zijn ivm werken aan het Dok.
* De verwachting is dat de uitbreiding van station Zuid over 10 jaar voltooid zal zijn.  Pas als de Brittenpassage klaar is dan kan de Minervapassage 4 maanden dicht voor de verbouwing.
* De PAS maatregelen zullen geen invloed hebben op de werkzaamheden Zuidasdok.
* Het mediaitiontraject betreft de formele kant van het contract en niet de scoop. Die behoort tot het inhoudelijke traject dat valt onder nut en noodzaak onderzoek dat door een gegzaghebbende derde uitgvoerd gaat worden.
* De reden om het eerdere idee -breng alles ondergronds- dat voorheen is geopperd, af te wijzen was: omdat de hellingbanen te steil werden voor de treinen.
* Het project Zuidasdok is inmiddels nog ingewikkelder geworden door de nieuwe ontwikkelgebieden aan de flanken (met name Verdi) en gronduitgifte voor woningbouw.
* Er komen nog meer dekken die o.a. via de Parnassusweg, kant van de Brittenpassage, worden ingeschoven. Bij de eerste gebeurt dit met vijzels.
* Er moeten ook nog wat restanten van de Amstelveenboog worden verwijderd.
Er worden geen problemen verwacht m.b.t. de energie toevoer/voorziening. Dit n.a.v. berichtgeving in de media door Liander over onvoldoende capaciteit in het electiciteitnetwerk van Amsterdam.    
* Zuidplus heeft de waterkeringen in het gebied op de kaart staan. Het gaat om voorzieningen waterbeheer aan de noordzijde die water van Zuid richting Buitenveldert sturen. Er is een waterwerkgroep vanuit de Pr. Irenebuurt die alles op de voet volgt.
* Gedurende de uitvoering Zuidasdok is het idee dat er een gelijk aantal rijdstroken beschikbaar blijft. Ook dat is een extra complicerende factor bij de uitvoerin en planning.
* Een aanwezige laat weten dat als de uitvoering goedkoper en makkerlijker zou worden er geen bezwaar is tegen meer afsluitingen. Dit zou mogelijk in de discussie kunnen komen.
 

 

 • Locatie: grote theaterzaal Huis van de wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

rondleiding Amsterdam UMC Imaging Center – is vol

woensdag 11 september 2019 tussen 15.00 -17.00 uur maximaal 30 personen    De bouw van het Amsterdam UMC Imaging Center is voltooid. Dus alle reden om eens een kijkje te nemen in het bijzondere gebouw waar met ‘state of the art’ scanapparatuur diagnoses worden gesteld. Ook nieuwsgierig hoe dat gebouw en de inrichting er uitzien?

Afgelopen woensdag was er een rondleiding in het Imaging Center van het Amsterdam UMC  Geinteresseerde buurtbewoners en belangstellienden kregen een boeiende uitleg en deelnemers waren zeer onder de indurk van wat daar allemaal mogelijk is. Binnenkort verschijnt een artikel hierover in de Wijkkrant van Buitenveldert Lees het alvast hier in het pdf CENTRUM VOOR BEELDVORMING IN BEELD.

 • Tijd: 15.00 — 17.00

11 april, 19.30 themabijeenkomst Bouwen aan het Dok

Vooraf aanmelden via bpz@wocbuitenveldert.nl verzekert u van een plaats. Lees alvast het wijkkrantartikel “Bezint eer ge begint”.

Met aandacht voor de werkzaamheden voor twee nieuwe doorgangen onder de A10 en het spoor; de stationspassage ter hoogte van de Benjamin Brittenstraat en de onderdoorgang voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de Antonio Vivaldistraat. Deze werkzaamheden gaan gepaard met hinder voor de omgeving, waaronder buitendienststellingen van de trein, A10 Zuid en buitengebruiknames van de metro in een aantal weekenden. Bekijk het programma11april2019 2

 

 • Locatie: Grote theaterzaal, Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernstsraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Themabijeenkomst -Bouwen aan het dok in 2019 en bereikbaarheid Zuidas e.o.-

De voorbereidende werkzaamheden van de bouw Zuidasdok zijn in volle gang en in 2019 gaat het echte werk van start. Daar gaan bewoners en werkenden zeker steeds meer van merken. Maar wat gebeurt er waar in 2019? Hoe worden Zuidas en omliggende buurten tijdens de bouw bereikbaar gehouden? Richard Kessler omgevingsmanager van bouwcombinatie Zuidplus geeft een toelichting op de planning en waar we bouwactiviteiten kunnen verwachten. Jaco Perlot van het omgevingsmanagement projectorganisatie Zuidasdok en Paul Knoester programmamanager bereikbaarheid van projectorganisatie Zuidasdok gaan nader in op maatregelen die Zuidas e.o. bereikbaar moeten houden. Tot slot is er gelegenheid voor vragenstellen en discussie. En…na afloop vieren we het 20-jarig bestaan van BPZ met een borrel. U bent van harte welkom vooraf aanmelden verzekert u van een plaats bel 020 644 99 36 of mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl Lees hier het komende wijkkrantartikel en hier iets over de geschiedenis van Zuidas en ons Platform die in 1998 begon.

 • Locatie: Hoekzaal, Huis van de Wijk Buitenveldert A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Thema-avond BPZ – Hoe be├»nvloedt de Noord/Zuidlijn de bereikbaarheid van Zuidas en omringende buurten

Nu de Noord/Zuidlijn rijdt en het nieuwe OVlijnennet is ingevoerd, kijken we naar wat de effecten zijn op de bereikbaarheid van Zuidas en de omringende buurten. Gaat u vaker overstappen, duurt uw reis langer of juist korter? Pieter Marijt van het GVB en Chris Vonk van Rover geven een toelichting op die bereikbaarheid en de ervaringen van reizigers. Vooraf aanmelden via bpz@wocbuitenveldert.nl verzekert u van een plaats.

Impressie themabijeenkomst Noordzuidlijn en het OV 4 oktober 2018

Tijdens de drukbezochte Thema-avond Noord/Zuidlijn en bereikbaarheid Zuidas e.o werd duidelijk dat het OV erg leeft bij bewoners uit verschillende buurten in Zuid en Buitenveldert/Zuidas. En zeker in deze Week tegen de eenzaamheid bleek een goed OVnetwerk een noodzakelijk hulpmiddel bij het kunnen stimuleren van ontmoeting en participatie om die eenzaamheid te voorkomen. Dat tussen beleid en praktijk wetten en praktische bezwaren staan bleek maar al te zeer. Niettemin stelden bewoners allerlei oplossingen voor.

Cisca Griffioen opende met een presentatie Noordzuidlijn en openbaar vervoer waarin beknopt werd opgesomd wat de invloed van de noord/Zuidlijn is en welke knelpunten in het OVnetwerk Buitenveldert nog steeds bestaan en dus oplossing behoeven. Ook van het vervangend vervoer zodra de bocht van de lijn 51 buitengebruik wordt gesteld en andere aanpassingen ivm werkzaamheden voor het dok, gaf ze een beeld van wat bewoners mogen verwachten van het OV in 2019.
GVB illustreerde met cijfers en grafieken de werking het huidige nieuwe OVnet met zijn plussen en soms minnen maar Pieter Marijt ging ook in op de toekomstige situatie als de Brittenpassage in aanbouw wordt genomen. (ppt Presentatie BPZ in Buitenveldert 4okt 20181004) Metro 51 zal dan Sloterdijk tijdelijk als eindstop krijgen. Chris Vonk van reizigersorganisatie Rover gaf een inkijkje in het complexe proces van belangenbehartiging en uiteindelijk de besluitvorming in de Regioraad versus de rol die OVgebruikers /buurtbewoners nog kunnen vervullen. Knelpunten en vervoervoerbehoeften moeten bij de lokale politieke partijen onder de aandachte worden gebracht. Daarop lieten aanwezige leden van de stadsdeelcommissie weten de geuitte wensen verder te brengen naar de raad en binnen hun politieke partij Chris Vonk noemde ook de eigen initiatieven van buurtbewoners die soms kans maken om in het kader van experimenten uitgevoerd te kunnen worden.
Na afloop kwamen veel vragen over vervangend vervoer tijdens werkzaamheden, gevaarlijk oversteken bij halte bus 62 naar metrostation RAI, is het stadshart Amstelveen nog bereikbaar, toiletvoorzieningen station Rai afwezig, waarom geen Opstapper inzetten zoals in het centrum (bleek goed idee maar werd gestopt vanwege de kosten) en haltes aan de Eurpoaboulevard worden s’ avonds als onveilig ervaren. Maar ook opmerkingen over de te grote afstanden meer dan 1 km naar en tussen de haltes en toch wel langere reistijden, want sneller OV, betekent soms meer lopen dan voorheen. Dat is het gevolg van de efficiencyslag die GVB boekt door de reisduur te verkorten. En: waarom geen kleiner bussen inzetten als er minder passagiers zijn? De kosten zijn niet zozeer het materieel maar wel de chauffeur, zo liet GVB weten. Maar de Noord/Zuidlijn oogstte ook lof. Want je bent snel in Noord en er zijn mooie stations gemaakt. Gevraagd werd naar verbetering van het OV in de avonduren in Buitenveldert maar ook rondom scholen in de stadionbuurt. En voor het behoud van de historische tram en historische gebouwen bij het Haarlemermeerstation/Havenstraatterrein werd steun aan GVB gevaagd door de wijkraad ZuidWest. GVB wil zeker steun verlenen.
Een punt kwam geregeld terug: bewoners en BPZ willen graag hun bijdrage leveren en suggesties doen in een overleg met GVB. Dat wordt als belangrijk ervaren nu bewoners nauwelijks een rol spelen in het besluitvormingsproces. Dat financiële middelen leidend zijn geworden, viel op te maken uit de reactie van het GVB, zij moet met minder middelen het voorzieningenniveau op peil houden. De mogelijkheden zijn daardoor dusdanig beperkt dat GVB hoopvol kijkt naar initiatieven van en door vrijwilligers (dus ook bewoners) en het bedrijfsleven zoals de Gelderlandpleinlijn. Bekijk hier de routes Gelderlandpleinlijnen.

 • Locatie: Het Atelier, Huis v/d Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Hoe beïnvloedt de Noordzuidlijn de bereikbaarheid van Zuidas

Het bewonersplatform Zuidas organiseert een thema-avond over Hoe de Noordzuidlijn de bereikbaarheid van Zuidas beinvloedt. Datum: donderdag 4 oktober, Tijd: 19.30-21.30 uur. Sprekers van GVB en ROVER. Lees meer

 • Tijd: 19.30 — 21`.30

Thema-avond Groen & Water

Deze thema-avond is gewijd aan groen en water. Voor deze avond hebben wij deskundigen als sprekers uitgenodigd die hun licht zullen laten schijnen over de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl.

De uitnodiging vindt u in aff 4.4.18

Thema-avond Groen en Water op Zuidas
Op deze drukbezochte avond gaven medewerkers van Zuidas een gedetailleerde uitleg over wat optimaal  versus maximaal groen eigenlijk betekent en waar nu al aan wordt gewerkt vanuit het grote kader en gekozen thema’s zoals groenbeleving. en biodiversiteit. Er komen niet alleen bomen maar ook heesters, klimplanten, oeverbeplanting, water, ruige, kruidachtige en bloemrijke beplanting. Dat levert een meerwaarde op voor de groenbeleving en biodiversiteit. Daarbij voorziet het groenplan in natuurlijke waterbergingen in de openbare ruimte. Een voorbeeld daarvan is de groene middenberm die in de Pr. Irenestraat gepland staat.
De voorbereiding en bouw van Zuidasdok werd toegelicht met aandacht voor bouwtechniek en een globaal beeld van geplande werkzaamheden. Daar kwam een aanvulling bij over het proces van de bomenkap en mogelijkheden voor bewoners en bedrijven om voorstellen te doen voor groen initiatieven (in de zomer kan dat via de website Zuidas). En op dp deze avond werd daar al gebruik van gemaakt. Zo benadrukte Stadshout dat hergebruik een stamlengte van meer dan 2 m vereist, maak plantenbakken van het gekapte hout en gebruik die tevens voor bewegwijzering en er was behoefte aan kaarten of tekeningen van de ondergrond van herplant op het dak van het dok. Maak bij weg afsluitingen goede route aanduiding (ook voor mensen met een beperking of buggy) naar parken en andere voorzieningen. Al met al een avond waarop bewoners volop hun tips, wensen en suggesties naar voren brachten.

 

 • Locatie: Stamzaal, Huis van de wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Thema-avond Zuidzone in het zonnetje

Dit keer komen we bijeen bij de bewonerscommissie Ravel die zetelt in het moderne studentencomplex Ravel Residence. Een paar jaar geleden is Zuidas 800 bewoners rijker geworden. De opgerichte commissie heeft zich inmiddels bij het Bewonersplatform Zuidas aangesloten en aangeboden om ruimte te bieden aan een themabijeenkomst. De 23ste is het zover: student-bewoners geven uitleg over de Student Experience in Zuidas. De andere gastspreker is Maarten Ettekoven, omgevingsmanager Zuidas. Hij geeft een beeld van de zuidzone met aandacht voor maatregelen om overlast voor bewoners te beperken en het inhuizen van de vele nieuwe bewoners in goede banen te leiden. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats via bpz@wocbuitenveldert.nl.

Impressie   Ditmaal werd de thema-avond gehouden in Ravel Residence, het studentencomplex waar geen kamer leeg staat. In een intieme setting werd er door Maarten Ettekoven veel informatie gedeeld met jonge en gevestigde bewoners over wat er allemaal gebeurt en waar Zuidas de komende tijd op inzet in (het zuidelijke deel van) Zuidas (zie ppt Thema avond BPZ Zuidzone in het zonnetje_20171123). De De Boelelaan is nagenoeg klaar. Voor het complex Ravel gaan de verkeerslichten bij de oversteek naar verwachting dit weekend aan. De Spoorslag, route langs A10 gaat dicht: alleen doorgang voor bouwverkeer. Bij het WTC is verminderde doorgang voor fietsers en voor de bouwplaats van The Valley wordt het fietspad naar de rijbaan verlegd.
De bewonerscommissie van Ravel (zie ppt Bewonerscommissie Presentatie 23.11.2017 BC) blijkt nuttig werk te verrichten waardoor student-bewoners onderling meer ‘gezamenlijkheid en verbinding ervaren’ en meer binding met de buurt door in het verzorgingshuis vrijwilligerswerk te doen. Ook organiseert zij workshops en wil ze bedrijven in Zuidas benaderen als sponsor in ruil voor het vervullen van een stage.
Na afloop waren er veel vragen: Hoe worden de kamers toegewezen? Door een melding via WhatsApp. Wie het eerst komt wie het eerst maalt. De fietsenstalling van het complex blijkt te klein voor het grote aanbod aan vervoersmiddelen maar er wordt naar een oplossing gezocht.
De inzet van Zuidas op verminderen autogebruik voor een betere bereikbaarheid wordt goed ontvangen en alternatieve OV concepten werden genoemd. De lease-auto lijkt zijn glans te hebben verloren, aldus een buurtbewoner (voormalig wagenparkbeheerder). Bedrijven kunnen inzetten om die kosten laten gebruiken voor OV vervoer. Ook het openstellen van de sportvelden voor algemeen gebruik werd genoemd evenals veilige fietsroutes bij de AFC sportvelden en fietstunnel. Dat eerste komt aan de orde als er een beheerder is gekozen.
Zuidas heeft zeker aandacht voor groen. Zo wordt de groenopzet Mahlerplein in zuidelijke richting doorgetrokken en Maarten meldt dat bewoners van Gershwin worden betrokken bij de invulling van de “verdiepte bakken” in de zijstraatjes die doodlopen op de De Boelegracht. Het Kwakersplein wordt genoemd als mooi voorbeeld van hoe groen (verticaal) positief bijdraagt aan een prettige ervaring van de openbare ruimte. Kortom: een breed scala aan onderwerpen en ideeën kwam aan de orde.

Een aanwezige vroeg via welke kant het servicetunneltje in de Vivaldistraat toegankelijk wordt (Beatrixpark of gebeid Vivaldi). Het antwoord van Zuidas d.d. 5.12.17 is als volgt: "Het tunneltje wordt gebruikt voor het onderhoud van het SET-gebouw van de NoordZuidlijn, deze ligt op het dijklichaam tussen de A10. Het moet geschikt worden gemaakt voor kleine bestelauto’s (Volkswagen Caddy of gelijkwaardig).  Het bouwlogistieke plan van ZuidPlus wordt nog nader uitgewerkt. Mogelijk dat dit tunneltje tijdelijk voor bouwlogistiek wordt gebruikt, eerst zal het tunneltje dan zelf gereed moeten zijn. In de loop van 2018 weten we of het tunneltje een rol krijgt in de bouwlogistiek. Het tunneltje grenst aan de Vivaldistraat van waaruit de ontsluiting is voorzien. Aan de noordzijde grenst het tunneltje aan het fietsnetwerk. In voorkomende gevallen zou een ontheffing kunnen worden aangevraagd om via de noordzijde het tunneltje te bereiken. Of dit wenselijk/ noodzakelijk/ mogelijk is is nog niet aan de orde geweest."

 

 

 • Locatie: lounge/receptie Ravel Residence Antonio Vivaldistraat 5-7-9
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Thema-avond Noordzone in de schijnwerpers

21 september Thema-avond  Noordzone in de schijnwerpers, van 19.30 – 21.30 in de kleine theaterzaal, Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112  Momenteel zijn er volop activiteiten in het noordelijke deel van Zuidas. Gastsprekers vertellen meer over de Vijfhoek, de vernieuwbouw van de huisvesting voor De Goede Doelen Loterijen en natuurlijk de laatste ontwikkelingen en hoe bouwoverlast wordt beperkt. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl. lees het artikel over de Noordzone dat ook in de wijkkrant verschijnt. Lees hier een impressie van de bijeenkomst.

 

 • Locatie: MFC binnenhof- Huis van de Wijk Buitenveldert , kleine theaterzaal,
 • Tijd: 19.30 — 21.30

3 op het Dok themabijeenkomst 7 maart 2017

Voor de achterban heeft BPZ op 7 maart  2017 de themabijeenkomst 3 op het Dok gehouden. Het was een besloten bijeenkomst waarin door projectorganisatie Zuidasdok en Zuidas informatie is gedeeld over de bouw van het Dok. Naast aangesloten organisaties van BPZ waren ook vertegenwoordigers van enkele VvE’s in Zuidas aanwezig. lees de impressie, en meer over de eerste twee bijeenkomst van Amsterdam Zuidas of het artikel Zuidas in de spotlights dat in wijkkrant van maart is verschenen.

 • Locatie: MFC binnenhof
 • Tijd: 19.30 — 21.30

2 op het Dok 19 mei themabijeenkomst nr 2 uit de serie 1, 2, 3 op het Dok

Bewoners uit Zuidas en Buitenveldert zijn van harte welkom op deze avond waarop Justus Uitermark en Stan Majoor onze gastsprekers zijn. Zij gaan ondermeer in op de vraag hoe bewoners invloed kunnen uitoefenen op de inrichting van de openbare ruimte in de buurt en wijk. Justus is bekend van sociale vraagstukken en hij noemt Wikitopia -het voorbeeld van zelforganisatie-. Stan Majoor is -de kenner- van Zuidas en stedelijke vraagstukken. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl.

 • Locatie: Huis van de Wijk Buitenveldert A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Thema-avond BPZ Directeur Nieuwbouw VUmc vertelt over nieuwbouwplannen

Fokke Rakers, directeur Nieuwbouw VUmc zal de nieuwbouwplannen toelichten
Tijdig opgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl verzekert u van een plaats.

 • Locatie: Kleine theaterzaal Huis van de Wijk, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19:30 — 21:30

1 op het DOK themabijeenkomst uit de serie 1, 2, 3 op het Dok 28 januari 2016

Omgevingsmanager Martijn Overmulder presenteert de laatste stand van zaken over Zuidasdok en de gebiedsmakelaars vertellen bij wie u terecht kunt met initiatieven voor Buitenveldert/Zuidas één leef- woon- en werkgebied. Na afloop nieuwjaarsborrel en een hapje. U bent van harte welkom. Meer informatie vindt u in het artikel 'Wat brengt Zuidas ons in 2016' dat in de Wijkkrant januari 2016 verschijnt en het vorige artikel 'Blijft Zuidas een eiland?' dat in de editie van december 2015 is gepubliceerd. 

In de gemeenteraad werd in 2015 de motie Groen Dak besproken. Lees het artikel in Het Parool. En inmddels ligt de nieuwe visie Zuidas 2015 ter inzage. Kijk hier hoe de Daklaan eruit kan gaan zien. Wat de rol van bewoners daarover leest u meer in Leef Zuidas.

 

 • Locatie: kleine theaterzaal, Huis van de Wijk Buitenveldert
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Tuinen in Zuidas

Dat groen belangrijk is, ook in Zuidas, bewijzen daktuinen, de bomentuin in kop Zuidas, de Boeletuin, het Beatrixpark en de Groen agenda van de gemeente.

Deskundigen en bewoners geven deze avond hun visie en vertellen over hun ervaringen met groen in Zuidas. Bewoners Zuidas/Buitenveldert en belangstellenden zijn van harte welkom. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 37.

En: heeft u foto’s van (verborgen) tuinen en tuintjes in en nabij Zuidas? BPZ ontvangt ze graag.

 • Locatie: stamzaal, Huis van de wijk Buitenveldert A J Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Visie Zuidas 2015 in het Vizier

Deze avond gaat het over de resultaten van de onlinepeiling en het bewonersonderzoek. Maar we nemen ook de beperking van overlast tijdens de bouw in beschouwing.

pdf.  rapport_bewonersonderzoek_zuidas_2015 en resultaten_consultatie_denkzuidas_mei_2015

Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 36.

 

 • Locatie: kleine theaterzaal Huis van de wijk buitenveldert
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Themabijeenkomst VU en Vumc bouwen gestaag voort 22 januari 2015

vumcOp deze avond meer informatie over wat er allemaal gebouwd wordt. Aan de westkant van Zuidas vordert de bouw van het Kenniskwartier gestaag. Daar bouwen de VU en het VUmc aan een moderne stadscampus voor onderwijs, onderzoek en academische patiëntenzorg. Hoog tijd om de stand van zaken door te nemen met de betrokken leiders van deze nieuwbouw. Lees hier het interview met Josja van der Veer, directeur facilitaire campusorganisatie van de Vrije Universiteit en Fokke Rakers, directeur projectbureau huisvesting VUmc.

 • Locatie: stamzaal Huis van de wijk, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Waar gaat het heen met lijn 51 en 5 themabijeenkomst december 2014

Thema-avond BPZ & commissie RO van het WOCB over Waar gaat het heen met lijn 51 en 5

Vertegenwoordigers van de Regioraad geven een toelichting en schetsen toekomstige vervoersmogelijkheden.

Iedereen is van harte welkom. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats: tel 644 99 36 of mail bpz@wocbuitenveldert.nl

 • Locatie: MFC Binnenhof, cafe, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Zuidas Groener themabijeenkomst oktober 2014

bloemenThema-avond BPZ, Zuidas Groen

Avond over de Groene wandeling, jaarplan Groeifonds Groen Zuidas en vooral ideeën voor groen van bewoners. Iedereen is van harte welkom. Speciaal voor bewoners, de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid en belangstellenden. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats: tel 644 99 36 of mail bpz@wocbuitenveldert.nl

 • Locatie: Cafe, MFC Binnenhof, A.J. Ernststraatr 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Impressie themabijeenkomst Zuidas vanuit bewonersperspectief april 2014

fotoSpeciaal voor de nieuwe bestuurscommissie in stadsdeel Zuid en natuurlijk bewoners en belangstellenden. Cisca Griffioen van BPZ stipt belangrijke onderwerpen aan waar de verschillende aangesloten organisaties zich voor inzetten en laat zien welke resultaten dat oplevert.

In het pdf vindt u een kort verslag van de zeer geslaagde avond.4 juni Zuidas vanuit bewonersperspectief PDF

en de powerpointpresentatie presentatie4juni2014tbvbestuurscommissie

 • Locatie: cafe Huis van de Wijk, MFC Binnenhof, A.J. Ernstraat 112
 • Tijd: 17.30 — 19.30

Themabijeenkomst Hoe is Station Zuid in de toekomst bereikbaar per Openbaar Vervoer? 26 september 2013

Het bewonersplatform Zuidas start op donderdagavond 26 september het nieuwe seizoen met een bijeenkomst over de toekomst van het openbaar vervoer. In opdracht van de Stadsregio en de Dienst Zuidas is gewerkt aan de Openbaar Vervoer netwerkstudie Zuidas. In deze studie is voor twee verschillende scenario’s onderzocht wat de kansen en wat de knelpunten zijn van een aantal Openbaar Vervoer-tracés van en naar Station Zuid. Daarbij is gekeken naar de vervoerwaarde, naar de noodzakelijke aanpassingen in de infrastructuur en de regelbaarheid van kruispunten. Inmiddels zijn de voorlopige resultaten van deze studie bekend. De Stadsregio en de Dienst Zuidas willen deze graag aan ons voorleggen.

U bent welkom in sportcentrum BL 46 aan De Boelelaan 46. Wilt u verzekerd zijn een plaats? Mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 36

 • Locatie: BL 46 De Boelelaan 46
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Themabijeenkomst -Parkeeroverlast van VU, VUmc of Zuidas? Oplossingen gevraagd!

Vooral in de omgeving van Amstelveenseweg tot en met de Willem van Weldammelaan ondervinden bewoners parkeeroverlast van bezoekers van het Zuidasgebied. In een presentatie door de voorzitter van BPZ, Cisca Griffioen, zijn de problemen in kaart gebracht en wordt een aanzet gegeven tot mogelijke oplossingen. Bewoners en geïnteresseerden worden nadrukkelijk gevraagd mee te denken. Bekijk de presentatie in het Presentatieparkeeroverlast7maart2013 pdf

 • Locatie: Huis van de Wijk, MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Themabijeenkomst -Hoe komt u er met het OV?

In een presentatie laten we zien hoe virtuele bewoners van zuid zich met het openbaar vervoer naar een gewenste bestemming in Amsterdam begeven. Welke OV voorziening zouden bewoners dan wenselijk vinden en wat is realistisch? Met aansluitend een forumdiscussie waarvoor deskundigen zijn uitgenodigd. BPZ en commissie ruimtelijke ordening van het WOC Buitenveldert organiseren deze bijeenkomst gezamenlijk.

 • Locatie: Hoekzaal, MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Thema-avond BPZ -Wat speelt er op de Zuidas?

Aangesloten organisaties en BPZ nemen de stand van zaken door en bespreken activiteiten voor het 15- jarig jubileum.

 

 • Locatie: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19:30 — 21.30

Rondleiding kunstcollectie AkzoNobel

Hester Alberdingk Thijm, directeur van de AkzoNobel Art Foundation, verzorgt voor BPZ in juni een rondleiding langs de werken van bekende en minder bekende kunstenaars in de bedrijfscollectie van AkzoNobel. Ontvangst in de hal AkzoNobel. Vanwege beperkt aantal plaatsen is aanmelden mogelijk tot 20 juni, 2012 tot 15.00 uur bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 36.

 • Locatie: AkzoNobel, Strawinskylaan 2555
 • Tijd: 17.30 — 20.00

Themabijeenkomst -Hoe duurzaam wordt de VU? april 2012

Studenten van de VU geven een toelichting op hun initiatief voor een daktuin waaraan de gemeente Amsterdam een subsidie heeft toegekend. Het groen komt op het dak van het hoofdgebouw van de VU. Zie ook  powerpointpresentatie Presentation BPZ (let op 52 mb)

Chris Vonk, conceptontwikkelaar Campusontwikkeling en Robert van de Pas, manager Projectbureau van de VU vertellen hoe duurzaam de VU gaat worden.

 • Locatie: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19:30 — 21.30

Impressie themabijeenkomst Winkels in de Zuidas 16 maart 2012

Drie sprekers houden vanuit hun specifieke deskundigheid een voordracht:

 • Locatie: Hoekzaal, MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112
 • Tijd: 19.30 — 21.30

Thema-avond BPZ -Leegstaand kantoor inspireert studenten Academie voor Bouwkunst