Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Water, Groen & Lucht

De verstening door de aanleg van Zuidas vergt veel maatregelen om het leefklimaat en het milieu in goede conditie te brengen en te houden. Het Beatrixpark (Beethovenbuurt) is samen met het Amstelpark (aan de Europaboulevard) de groene long van Zuidas maar ook op andere plaatsen moet voldoende groen behouden of aangelegd worden. Zoals gebeurd is met het behoud van de Botanische tuin Zuidas in de Van der Boechorststraat. Voor de waterberging en een goede luchtkwaliteit zullen geavanceerde oplossingen gevonden moeten worden. Het realiseren van zogenaamde postzegelparkjes (deelgebied Kenniskwartier VU) en waterbergingstroken in straten van o.a. Kop Zuidas en de Prinses Irenebuurt zijn daar een voorbeeld van. Onder de fietsparkeergarage op het Mahlerplein en onder de voetbalvelden van AFC in deelgebied Ravel is voorzien in een veel grotere waterbergingscapaciteit. Om het Groen in Zuidas meer bekendheid te geven worden sinds 2018 groene wandelingen georganiseerd voor bewoners en belangstellenden. Bekijk de folder.


Meer informatie

 • weekbericht 5

  Lees het wijkkrantartikel van BPZ van februari 2022 ''Nieuwe regering nieuwe kansen'' Bewoners van de Pr. Irenebuurt (VIA) starten petitie -houd onze buurt veilig!-     'De VIA is een petitie gestart om handtekeningen te verzamelen voor hun voorstel voor een betere verkeersveiligheid in de Irenebuurt. BPZ steunt dit initiatief vandaar de opname in dit weekbericht. Bekijk… [lees verder]

 • weekbericht 4

  Informatiebijeenkomst woningen op kavel 6 en 7 Beethoven 2      Op 18 februari waren er opvallendr veel deelnemers bij de online infobijeenkomst van Breevast die over de woongebouwen op kavel 6 en 7 in Beethoven ging. De architect en landschapsarchitect lieten zien wat er gebouwd en geplant gaat worden en gaven een toelichting. Op de kavels… [lees verder]

 • weekbericht 1&2

  Lees ‘Zuidas in 2022’ het wijkkrantartikel van januari 2022 Berichten van Zuidas:   *Krijgt uw favoriete project de Duurzaamheidsprijs Zuidas?  Heeft u in 2020 of 2021 een duurzaam project ontwikkeld, uitgevoerd, extra onder de aandacht gebracht of op een andere manier laten groeien? Ding dan mee naar de eerste Duurzaamheidsprijs Zuidas. Een deskundige jury beoordeelt de… [lees verder]

 • Online informatiebijeenkomst Hoofdgroenstructuur
  U kunt zich aanmelden via e-mail: hoofdgroenstructuur@amsterdam.nl dan ontvangt u kort van tevoren de link naar de online bijeenkomst.
   
  Geef uw mening  Om welke gebieden het gaat en wat dit betekent, staat in het beleidskader Hoofdgroenstructuur (PDF, 48 MB). Van 20 december 2021 t/m 13 februari 2022 kunt uw mening geve Ook kunt u uw reactie per post sturen naar: College van B&W, p/a Directeur van Ruimte & Duurzaamheid, t.a.v. Hoofdgroenstructuur, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Locatie: online
  Tijd: 16.30  —  17.45

 • weekbericht 50

                                                                                   Het bewonersplatform Zuidas wenst u prettige feestdagen                              &                                                                           … [lees verder]