Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Voorzieningen

Met de term "Voorzieningen" worden winkels, gezondheidscentra, bibliotheken, scholen, theaters, bioscopen, sportvelden, musea en zwembaden aangeduid. Voorzieningen zijn belangrijk voor de bewoners van Zuidas, maar dienen ook als trekpleister voor Amsterdammers en toeristen. Voorzieningen worden overwegend in de plinten van de gebouwen aangebracht en dragen zo in hoge mate bij aan de noodzakelijke levendigheid van Zuidas. Een bioscoop is er nog niet maar de VU nam het voortouw om samen met Rialto 2x per maand een filmvertoning te geven in een van de collegezalen in het VU hoofdgebouw. Inmiddels is dat weer gestopt maar zal in 2021 worden voortgezet, In de Artchapel (de kapel grenzend aan het Beatrixpark) in de Prinses Irenestraat werden geregeld exposities georganiseerd. In 2020 is besloten dat het conservatorium hier haar intrek gaat nemen. Uiteraard na verbouwing. Om de hoek in de Beethovenstraat is de tentoonstellingsruimte met de bedrijfscollectie van AkzoNobel te bezichtigen.

        


Meer informatie

 • Zienswijzen buurt en fietserbond bij plannen MCA in oude rechtbank

  De plannen om een Museum te vestigen in de oude rechtbank hebben recent ter inzage gelegen en een buurtbewoner van de Irenebuurt heeft een zienswijze ingediend waarin o.a. aandacht wordt gevraagd voor wateraspecten zoals grondwaterstand en beheer. Daarnaast zou muziek in de vergunning opgenomen moeten zijn. Lees meer in het pdf Zienswijzen MCA Irene buurtbewoner… [lees verder]

 • Buurtbewoners RAI reageren op…

  Ontwikkelingen locatieonderzoek en marktconsultatie Erotisch centrum   Nadat diverse verenigingen in en rondom het RAI-terrein hun bezwaren tegen de komst van het eroscentrum kenbaar hebben gemaakt bij de diverse bestuurslagen, is er ook een ingezonden brief 'Geen eros centrum bij de RAI!' naar Het Parool gestuurd. Dus vooruitlopend op publicatie leest u in het pdf Geen… [lees verder]

 • Zuidas in Pakhuis de Zwijger (wijkkr.art. dec.2021)

  Pakhuis de Zwijger ligt aan de Piet Heinkade, dus een flink stuk van Zuidas. In dit culturele centrum worden veel interessante activiteiten georganiseerd. Vrij onverwacht werd op 28 oktober een bijeenkomst: Zuidas in Bloei georganiseerd en op 8 november: Gespot op Zuidas. De programma’s vertoonden een soortgelijke opbouw. Onder voorzitterschap van Susanne Heering werd een… [lees verder]

 • Wonen tussen het verkeer op Zuidas wijkkrantart nov 2021

  Op 7 oktober werd het Ontwerpuitwerkingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder aan Zuidas-Kenniskwartier Noordstrook ter inzage gelegd. Het Ontwerpuitwerkingsplan betreft het westelijk deel van dit gebied en ligt tussen de A10 aan de noordzijde, de Gustav Mahlerlaan aan de zuidzijde, The Edge aan de westzijde en aan de oostzijde het al in ontwikkeling zijnde… [lees verder]

 • Ontwikkelingen op de Zuidas

  Donderdag 28 oktober 20:00 organiseert Pakhuis de Zwijger een Nederlandstalig programma over ontwikkelingen op de Zuidas. Hiervoor willen zij graag veel gasten die met de Zuidas zijn verbonden uitnodigen om als publiek aanwezig te zijn bij dit programma. De Zuidas gaat de komende jaren flink veranderen en dat gaan jullie allemaal op een of andere manier voelen. In de IJzaal Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam, Routebeschrijving, 020 624 63 80 gratis toegang én/of volg het via de livecast.

  Zuidas is het financiële hart van Amsterdam. Een stadsdeel dat bekendstaat om bedrijvigheid en hoogbouw. De afgelopen tijd is er flink geïnvesteerd in de Zuidas om dit financiële district leefbaarder te maken. Initiatieven reizen uit de grond om een plek te creëeren waar wonen, werken en leven samengaan. Tijdens dit eerste deel van het tweeluik Zuidas van Morgen nemen we je mee over de Zuidas en bespreken we een aantal belangrijke ontwikkelingen in het gebied. Meepraten? Kom dan fysiek naar Pakhuis de Zwijger!
  Wat gaat er precies veranderen en wat betekent dat voor de bewoners, ondernemers, werknemers en meer die actief zijn op de Zuidas? Daar gaan we het donderdagavond over spreken. In het tweede uur van het programma kunnen ook vragen worden gesteld aan de sprekers en bij de naborrel kunnen gasten met elkaar en sprekers in een informele setting in gesprek gaan.
  Zuidas van Morgen deel 2  Gespot op de Zuidas   Welke nieuwe en opvallende gebouwen verijzen er op de Zuidas en wat betekenen deze voor dit deel van de stad? Op ma 8 nov, 20.00, IJzaal PDZ, op locatie én livecast
  gratis. Reserveer


  Tijd: 20.00