Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

concept Mobiliteitsplan Zuidflank 2022 & reactie BPZ

7.11.2022 In antwoord op onze reactie kregen we van de programmamanager, Isabella van den Bouwhuijsen, de volgende uitleg en aanvullingen terug:

"1. het is heel belangrijk om tijdig een mobiliteitsplan op te stellen en dat regelmatig te actualiseren. 

Helemaal mee eens. Wij hopen het plan dan ook voor de zomer van 2023 vast te kunnen stellen. Een gedegen plan waar belangen van stakeholders goed in zijn meegenomen is ook van belang vandaar dat de voorbereiding van het eindplan nog wat tijd kost. En we nemen het bestuur ook graag goed mee in de materie. Regelmatig actualiseren is zeker van belang gezien de veranderlijke wereld (van gebiedsontwikkeling en mobiliteit). Daarom actualiseren wij het plan twee jaarlijks. Om een bepaalde continuïteit te garanderen en ook projecten goed tot uitvoering te kunnen brengen stellen wij voor om het plan niet jaarlijks te actualiseren.

2. wij delen de analyse dat er knelpunten zijn en ook nog komen in de bereikbaarheid en het verkeer van het Zuidasgebied.

Dat is erg fijn om te horen. Ook dat deze herkenbaar zijn.

3. wij denken dat het wel belangrijk is de bereikbaarheid van het totale gebied  mee te nemen in de plannen. Zowel de bereikbaarheid via het spoor en ander OV als de mogelijkheden op wijkniveau  zouden deel moeten uitmaken van de plannen. 

Een mogelijkheid om dit te doen is na te gaan waar mensen vandaan komen en dan hun reis van deur tot deur te plannen. 

In het plan staat nu expliciet dat dit niet wordt meegenomen en alleen gekeken wordt naar het Zuidflankgebied.  Deze werkwijze zou tot resultaat kunnen hebben dat er wel fiets- en voetpaden alsmede autoroutes in het gebied zijn, maar dat het in de praktijk niet goed mogelijk is het gebied zelf te bereiken. 

Kan me voorstellen dat de presentatie hier onvoldoende duidelijkheid over heeft gegeven. Maar we hebben wel degelijk gekeken naar de effecten van spoor en snelweg op het gebied. En hebben een goed beeld van wie op welke manier het gebied in en uitkomt en hoe lang deze hier verblijft. Want deze zijn inderdaad zeer relevant. Echter de maatregelen die nodig zijn hebben een focus op het gebied zelf. Want spoor en rijkswegen vallen onder het Rijk en hier staan al grote werkzaamheden op stapel in de vorm van Zuidasdok.

4. naast het stimuleren van fietsen en lopen zouden bedrijven op Zuidas hun personeel ook een OV pas kunnen geven. 

Dat klopt. Gelukkig zien we dat veel bedrijven al gebruik maken van NS abonnementen of andere OV abonnementen. Wat nog mooier zou zijn is dat bijvoorbeeld de vergoeding voor OV, fiets en of lopen ook hoger wordt dan de auto. Dat zien we bij sommige bedrijven. Bedrijven kampen echter ook met een moeilijke arbeidsmarkt. Om goed personeel te kunnen binden overwegen ze soms om extra arbeidsvoorwaarden aan te bieden zoals een leaseauto en parkeerplaatsen.

5. voor het parkeren moet een duidelijk beleid gevoerd worden, waarbij  bijvoorbeeld de woon- werkafstand bepalend is voor een parkeerplaats.

Ook dit is een goed idee en zien we bij veel bedrijven terug komen. We proberen dit ook te stimuleren en zorgen voor kennis uitwisseling tussen bedrijven. Echter kunnen we bedrijven niet verplichten een dergelijke beleid in te voeren.

6. Langdurig parkeren in de omliggende wijken moet onmogelijk gemaakt worden. De huidige regeling dat maximaal 3 uur betaald parkeren is toegestaan en er geen dagkaarten zijn werkt goed  voor de bewoners in de omliggende straten. 

Fijn dat de huidige situatie goed werkt voor de bewoners in de omliggende straten. Dit is zeker iets waarmee we rekening houden in het mobiliteitsplan en zullen we expliciet opnemen. Mijn collega’s van parkeren zijn hier druk mee in de weer."

De powerpoint van het conceptr mobiliteitsplan vindt u in  20220927 Presentatie conc. Mobiliteitsplan Zuidflank bewonersplatform-2. BPZ heeft er goed naar gekeken. En komt tot de volgende opmerkingen:
 
1. het is heel belangrijk om tijdig een mobiliteitsplan op te stellen en dat regelmatig te actualiseren. 
 
2. wij delen de analyse dat er knelpunten zijn en ook nog komen in de bereikbaarheid en het verkeer van het Zuidasgebied
 
3. wij denken dat het wel belangrijk is de bereikbaarheid van het totale gebied  mee te nemen in de plannen. Zowel de bereikbaarheid via het spoor en ander OV als de mogelijkheden op wijkniveau  zouden deel moeten uitmaken van de plannen. 
Een mogelijkheid om dit te doen is na te gaan waar mensen vandaan komen en dan hun reis van deur tot deur te plannen. 
In het plan staat nu expliciet dat dit niet wordt meegenomen en alleen gekeken wordt naar het Zuidflankgebied.  Deze werkwijze zou tot resultaat kunnen hebben dat er wel fiets- en voetpaden alsmede autoroutes in het gebied zijn, maar dat het in de praktijk niet goed mogelijk is het gebied zelf te bereiken. 
 
4. naast het stimuleren van fietsen en lopen zouden bedrijven op Zuidas hun personeel ook een OV pas kunnen geven. 
 
5. voor het parkeren moet een duidelijk beleid gevoerd worden, waarbij  bijvoorbeeld de woon- werkafstand bepalend is voor een parkeerplaats.
 
6. Langdurig parkeren in de omliggende wijken moet onmogelijk gemaakt worden. De huidige regeling dat maximaal 3 uur betaald parkeren is toegestaan en er geen dagkaarten zijn werkt goed  voor de bewoners in de omliggende straten. 
 
Cisca Griffioen,
voorzitter BPZ

Lees verder over: Algemeen, Inspraak, OV, Publicaties, Verkeer.