Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Concept ontwerp bestemmingsplan Vivaldi

Op de agenda van 7 oktober 2015 van de commissie Algemene Zaken, Ruimtelijke Ordening en Samenleving van de bestuursommissie Zuid staat de adviesbrief (bijlage_1_adviesbrief_bestuurscommissie_Zuid_aan_B_W_d.d._22_september_2015) aan B&W met een positief advies voor het concept ontwerp bestemmingsplan Vivaldi. Wel vraagt de bestuurscommissie in haar adviesbrief aan B&W aandacht voor: voldoende fietsparkeerplekken, zij verwacht in de Parkeerstudie 2015 specifieke oplossingsrichtingen voor de pakeerproblemen in dit gebied en tegelijkertijd moeten omliggende buurten worden ontzien, voldoende laad/los plaatsen voor touringcars aan de De Boelelaan Oost ivm passagiers voor het nieuwe hotel en uiteindelijk te kiezen voor een bestemmingsplan met breed draagvlak onder bewoners. 

Bekijk de plankaart en bekijk de agenda commissie AR&S onder stukken ter kennisname.

 

Lees verder over: Organisatie, Vivaldi.