Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Concept-projectbesluit Fred. Roeskestraat

Meest opvallende punten uit het concept-projectbesluit Fred. Roeskestraat, augustus 20041. Toename van het volume: 62.000 vierkante meter erbij op de kavels van ROC, Plato- en Openluchtschool, naar 103.000 vierkante meter (p. 4).
2. 30 procent van de woningen in de goedkope sector. Het begrip ‘goedkoop’ wordt niet nader omschreven (p. 5).
3. Behoud van zoveel mogelijk grote bomen (p. 5). Hoeveel wordt niet genoemd.
4. Parkeernorm: voor de kantoren geldt de B-norm van 1 parkeerplaats per 125 vierkante meter, voor woningen moet de norm nog nader worden bepaald. Streekplan-norm van 2 per woning is blijkbaar niet automatisch van toepassing (p. 5).
5. De parkeergarages worden ontsloten via de Roeskestraat (p. 5). Betekent dit dat de doorgaande fietsroute veelvuldig zal worden doorsneden door in- en uitritten?
6. Bouwhoogte wordt 24 tot 30 meter, met hoogteaccenten, door Schiphol maximaal tussen de 60 en 67,5 meter hoog (p. 6).
7. De woningen komen vooral aan de kant van het Zuider-Amstelkanaal om te profiteren van het mooie uitzicht en de ligging zo ver mogelijk van de A10 vandaan. Kantoren en voorzieningen langs de Fred. Roeskestraat (p. 6).
8. De woningen dienen een hoogwaardig ingerichte geluidsluwe private buitenruimte te krijgen (p. 6). Wat is dat?
9. Milieudoelstellingen (p. 7): enerzijds wordt gesteld dat er een hoog ambitieniveau wordt nagestreefd, anderzijds is ‘de vigerende landelijke wetgeving het kader, waaraan de bouwplannen dienen te voldoen’. Wat komt er terecht van het hoge ambitieniveau?
10. Het kan niet worden uitgesloten dat de Fred. Roeskestraat in de toekomst als verbindingsstraat tussen de derde afslag A10 en het noordelijk kerngebied zal dienen. Dit heeft grote gevolgen voor de mogelijkheden voor bebouwing en functies vanwege de toename van het verkeer en de geluidsbelasting. Er moet nog duidelijkheid komen over de ontsluitingsfunctie van de Fred. Roeskstraat voor de Zuidas en er moet een verkeersonderzoek komen naar de functie van het onderliggende wegennet in het noordelijke gedeelte van de Zuidas in relatie tot het Dok, aldus het projectbesluit (p. 7-8).
11. De Fred. Roeskestraat is een belangrijke route voor langzaam verkeer (p. 8). Door de aanwezigheid van een groot aantal scholen in de straat is de verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt. Niet duidelijk is hoe men dit weegt ten opzichte van het bovenstaande punt (mogelijke ontsluitingsfunctie voor autoverkeer).

Lees verder over: Inspraak, Noordzone.