Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Concept uitvoeringsbesluit en ontwerpbestemmingsplan RAI Amsterdam liggen ter visie t/m 23 april

Genoemde stukken liggen ter visie bij stadsdeel Zuid.  En zienswijzen moeten voor de 23ste april worden ingediend.

Dienst Zuidas organiseert een Informatiebijeenkomst (niet bedoeld om in te spreken) op woensdag 2 april, 19.00-20.30 uur . Het gaat dan over het Uitvoeringsbesluit RAI (concept). De locatie van de bijeenkomst is Amsterdam RAI, Elicium (zaal D507) melden bij de receptie, Europaboulevard 24. Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 28 maart aanmelden via info@zuidas.nl.

Stadsdeel Zuid heeft in januari van dit jaar haar advies daarover aan de wethouder laten  weten  in een brief Concept_uitvoeringsbesluit_Amsterdam_RAI brief std Z aan gem raad jan 2014. Het ontwerpbestemmingsplan vindt u hier in de pdfversie Plankaart bij BP RAI zoals terinzage gelegd mrt 2014 en op www.ruimtelijkeplannen.nl het ID nummer is NL.IMRO.0363.K1005BPGST-OW01.

Lees verder over: Inspraak, RAI.