Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Convenant Bereikbaarheid Zuidas

convenant bereikbaarheid febr 2013

Waar gaat het om? In de introductie van het Convenant staat:"Partijen erkennen dat er een spanning bestaat tussen de optimale bereikbaarheid en een verdere succesvolle duurzame ontwikkeling van Zuidas. Om de bereikbaarheid van het gebied via verschillende modaliteiten ook in de komende jaren te behouden en waar mogelijk te verbeteren, is inzet van alle stakeholders nodig. Immers zij kunnen invloed uitoefenen op de mobiliteit van gebruikers. Om dat efficiënt en effectief te kunnen doen is een nauwe samenwerking noodzakelijk. Dit Convenant Bereikbaarheid Zuidas (hierna: hetConvenant) vormt hiertoe de basis. Partijen verplichten zich door ondertekening van het Convenant tot een actieve inzet in de bereikbaarheidsopgave van Zuidas, en spreken elkaar aan op elkaars verantwoordelijkheden."

\Wie doen er mee? Een aantal bedrijvcen en instellingen die gehuisvest zijn op de Zuidas en dienst Zuidas.

Lees verder over: OV, Verkeer.